Algemene voorwaarden Focus on emotion

Door zijn inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van Focus on emotion vzw:

Voor iedere cursus gelden er toelatingsvoorwaarden en wordt er aangegeven hoe een deelnemer zich kan inschrijven. De opleidingskosten zijn bij iedere cursus weergegeven. Het inschrijvingsgeld kan betaald worden via overschrijving of via KMO-portefeuille. Sommige opleidingen komen in aanmerking voor betaling (deels) via opleidingscheques. Wanneer opleidingen in aanmerking voor educatief verlof dan staat dit aangegeven. Annulatie inschrijving of stopzetting deelname zijn aan strikte regels gebonden. De cursuslocaties zijn per opleiding op de website terug te vinden. In de loop van een opleiding wordt verwacht dat de deelnemer steeds tijdig aanwezig is. Bij langdurige opleidingen worden de deelnemers geëvalueerd. Afhankelijk van de cursus ontvangt de deelnemer een attest of getuigschrift. Er gelden specifieke regels met betrekking tot verzekering van de deelnemer en klachtenbehandeling.