Cursuslocaties

  • Opleiding Kindertherapie

Alle opleidingsdagen gaan door op onderstaande locatie tenzij anders vermeld in het jaarprogramma.
Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis vzw
Kantienberg 9, 9000 Gent
 t 09 220 80 20 – f 09 222 70 – www.geuzenhuis.be

Vanaf 2018 locatie campus KULAK te Kortrijk

  • Opleiding Cliëntgerichte psychotherapie optie Emotion Focused Therapie of optie Existentiële Therapie

De seminaries en supervisies gaan meestal door te Leuven. De leertherapie gebeurt in weekendvorm en gaat residentieel door.
– Locatie te Leuven:  data en locatie worden bezorgd bij aanvang van elk opleidingsjaar.

– Residentiële locatie: data en locatie worden bezorgd bij aanvang van elk opleidingsjaar.

  • Opleiding Couselor/Coach

Alle opleidingsdagen gaan residentieel door. Locaties worden bezorgd bij aanvang van elk opleidingsjaar.

  • Specialisatie Groepspsychotherapie

Adres: Romaanse poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

  • Specialisatie Existentiële Psychotherapie

Adres: De Experientie, Maagdenstraat 11, in het hart van Brugge, op 9 minuten te voet van het station. Voor informatie: zie www.experientie.be

  • Bijscholingen : zie folder op website