Educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof

Wanneer je een opleiding volgt bij Focus on emotion doe je dit meestal in combinatie met (vrijwilligers)werk, of met een werkloosheidsuitkering, een leefloon, een VDAB-contract, een kinderbijslagregeling …

Ben je ingeschreven bij de VDAB, informeer dan bij je trajectbegeleider of bij de RVA of een opleiding gevolgen heeft voor je statuut als werkzoekende. Het is uiterst belangrijk dat je in orde bent met alle reglementeringen hierrond.

Als werknemer kun je met educatief verlof (privésector) of vormingsverlof (openbare diensten) tijd vrijmaken voor je opleiding en dit a rato van je tewerkstellingspercentage.

Wie deeltijds in loondienst werk en deeltijds zelfstandige in bijberoep is, kan zowel gebruik maken van KMO-portefeuille als van educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof.

Je werkgever kan je dit recht in principe niet weigeren, maar:

  • overleg wel over de momenten van je afwezigheid en maak daar goede afspraken over
  • zorg dat je stipt aanwezig bent in de opleiding, anders verlies je je recht op educatief of vormingsverlof

Meestal leidt educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof niet tot loonverlies: je werkgever krijgt je loonkosten immers terugbetaald..
Afhankelijk van het aantal uren en het soort van opleiding, krijg je tussen 32 en 120 uur educatief verlof, en tot 120 uur vormingsverlof (deze uren zijn op basis van een tewerkstellingspercentage van 100 %).

Alle langdurige basis opleidingen en enkele langlopende specialisatieopleidingen binnen Focus on emotion komen in aanmerking voor educatief of vormingsverlof. Informeer bij de contactpersoon van de opleiding voor meer informatie.

Hieronder vind je de procedure voor het invullen van de documenten voor betaald educatief verlof.

Het bewijs van inschrijving moet gericht worden naar : ‘paritair comite voor gezondheidsinrichtingen en diensten /PC330 ‘

Attest van inschrijving en van regelmatige aanwezigheid: wegwijs voor de deelnemers

De deelnemer die educatief verlof bij zijn werkgever aanvraagt zal een attest van inschrijving van Focus on Emotion moeten krijgen.

BIJ WIE AANVRAGEN ?

– voor deelnemers die de Postgraduaat opleidingen volgen die samen met de KU Leuven worden georganiseerd dienen de procedures van de KU Leuven te volgen en Inge Schiepers te contacteren.

– voor de lopende jaren van de opleiding kindertherapie kan de deelnemer zijn attest opvragen bij Erwin Vlerick: 

– voor alle andere lopende opleidingsjaren, specialisaties waar educatief verlof is voor aangevraagd : attest opvragen bij het secretariaat via

WANNEER AANVRAGEN?

– bij meerjarige opleidingen moet de deelnemer ieder jaar opnieuw bij het begin van de opleiding een mail sturen naar

op het einde van elk trimester stuurt de deelnemer een mail naar  voor het verkrijgen van een attest van regelmatige inschrijving.

– na controle bij de coördinator van de opleiding of de deelnemer die beroep doet op educatief verlof regelmatig aanwezig is geweest, zal het attest worden opgemaakt en per post verstuurd worden naar de deelnemer. De attesten zijn ondertekend met een blauwe stylo en dragen de stempel van Focus on Emotion vzw.