Evaluaties 

De evaluatie kan bestaan uit een schriftelijke of mondelinge reflectie, een opdracht, permanente evaluatie … Meestal worden verschillende vormen gecombineerd. 
Je vindt de evaluatiemodaliteiten in het document “opleidingsafspraken” van je opleiding. Neem die grondig door, al bij de start van de opleiding. Zo kom je later niet voor verrassingen te staan.

Voor cursisten met dyslexie of andere beperkingen, kunnen de evaluatiemodaliteiten aangepast worden op basis van een recent attest, opgemaakt door een behandelend therapeut of arts. Bezorg dit attest zo snel mogelijk aan de coördinator van je opleiding, die in overleg met de docenten zal bekijken welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn.