Klachtbehandeling

Heb je klachten? Laat die horen en we zoeken samen met jou naar een oplossing.

Afhankelijk van het soort klacht kan je volgende stappen ondernemen om met je klacht gehoord te worden :

  • Heb je een klacht over betalingen van je inschrijving: neem contact op met facturatie@focusonemotion.be
  • Heb je een klacht over andere administratieve zaken : neem contact op met karel.binon@focusonemotion.be
  • Heb je een klacht betreffende de inhoud van de opleiding : je neemt eerst en vooral  contact met een van de docenten of coördinator van de opleiding/cursus die je volgt.  Zij kunnen in heel wat gevallen een passende oplossing met jou uitwerken.

Indien een klacht niet kan worden opgelost door de docent van de opleiding/cursus, kan je als student een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie wordt samengesteld uit 3 leden ( 1 lid van de raad van bestuur + 2 docenten van een niet betrokken opleiding ) en aangesteld door Focus on emotion.  Na onderzoek en het horen van de betrokkenen, doet de commissie een schriftelijke aanbeveling aan de Raad van Bestuur van Focus on emotion. De Raad van Bestuur neemt een eindbeslissing en brengt de directe betrokkenen schriftelijk op de hoogte van de beslissing. Er wordt getracht de behandeling en eindbeslissing rond de klacht, binnen de 6 weken te realiseren.

De docent of coördinator van de opleiding informeert de student dat de klacht in geschreven vorm per aangetekende zending moet gestuurd worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Focus on emotion op volgend adres:

Focus on emotion v.z.w.

Karel Binon, voorzitter

P/a Gerhagenstraat 86, 3980 Tessenderlo