Opleidingscheques

Ben je werknemer? Focus on emotion vzw is gecertificeerd te werken met opleidingscheques voor opleidingen die erkend zijn voor educatief verlof. Bij iedere opleiding is vermeld of deze in aanmerking komt voor opleidingscheques of niet.

Voor onze erkende opleidingen kun je betalen met opleidingscheques, voor een bedrag van maximum 250 euro per kalenderjaar op voorwaarde dat je onderstaande instructies volgt. Opleidingscheques kan je niet combineren met KMO-portefeuille.

Belangrijke wijzigingen vanaf 1/3/2015!
• De toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden wordt beperkt.
Ben je hooggeschoold, dan kom je vanaf 1/3/2015 enkel nog in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.
• Het toepassingsgebied van opleidings- en loopbaancheques wordt uitgebreid.
Ben je een Vlaming die niet in Vlaanderen werkt, dan kom je vanaf 1/3/2015 toch in aanmerking voor opleidings- en loopbaancheques. Hetzelfde geldt voor Europese werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, maar niet wonen.

Bij je inschrijving :

Geef bij je inschrijving via de FMS-webshop aan welk bedrag dat je met opleidingscheques wil betalen. Per inschrijving op een opleiding (kortdurende opleiding of opleidingsjaar) wordt er één factuur aangemaakt. Per factuur kan je gebruik maken van opleidingscheques : je betaalt het inschrijvingsgeld ( volledig bedrag of schijf) via overschrijving verminderd met het bedrag van de opleidingscheques en je stuurt de niet-ingevulde en niet-ondertekende opleidingscheques via gewone post door naar : Focus on emotion opleidingscheques, p/a Haantjeslei 101, 2018 Antwerpen. Focus on emotion zal de startdatum van de opleiding op de cheques invullen én deze ondertekenen.

Opgelet :  je inschrijving is pas definitief nadat het volledige inschrijvingsgeld is betaald. Stuur opleidingscheques altijd onmiddellijk na je inschrijving naar ons door.

Hoe vraag je opleidingscheques aan bij de VDAB ?

De gegevens van FMS : Autorisatie ID: 6100005221373 – Erkenningsnummer: 200201510

Voorbeeld : De opleiding die je wilt volgen, kost 200 euro. Bestel dan opleidingscheques voor een bedrag van 200 euro. De Vlaamse overheid past de helft bij, zodat jij maar 100 euro hoeft te betalen. 
Pas op: de wachttijd voor opleidingscheques kan oplopen tot meerdere weken. Vraag ze tijdig aan.
 Opgelet: opleidingscheques worden nooit terugbetaald en zijn maar beperkt geldig ! Je vult zelf niets in op opleidingscheques maar stuurt deze blanco naar ons door.

Meer weten over opleidingscheques? 
www.vdab.be/opleidingscheques of 0800 30 700