Schoolvakanties 

 

Voor een overzicht van de schoolvakanties in Vlaanderen tot 2022 kan je terecht op: http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/

 

Principes van de schoolvakantieregeling

(Besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991)

  • Dezomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus.
  • Deherfstvakantie begint op maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 week. Als 1 november op zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 november.
  • Dekerstvakantie begint op maandag van de week waarin kerstdag valt en duurt 2 weken. Als kerstdag op zaterdag of zondag valt, dan begint de kerstvakantie op maandag na kerstdag.
  • Dekrokusvakantie begint de 7de maandag voor Pasen en duurt 1 week.
  • Depaasvakantie begint de 1ste maandag van april en duurt 2 weken. Behalve: Als Pasen in de maand maart valt, dan begint de paasvakantie op maandag na Pasen. Als Pasen na 15 april valt, begint de paasvakantie de 2de maandag voor Pasen. De paasvakantie wordt dan verlengd met 1 dag: paasmaandag.
  • Hemelvaartsdag en de dag erna zijn vakantiedagen. 
Opgelet: in het deeltijds kunstonderwijs kan er in het weekend van Hemelvaart wel les zijn op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar in het volwassenenonderwijs kan er in het weekend van Hemelvaart wel les zijn op zaterdag en zondag, NIET op vrijdag.
  • 11 november, 1 mei en pinkstermaandag zijn ook vakantiedagen.