Annulatie inschijving of stopzetting deelname

Een inschrijving is definitief nadat je je via het iXtranet hebt ingeschreven, je ontvangt bij je inschrijving een bevestigingsmail met een link naar de factuur. 

De totale kostprijs (=inschrijvingsgeld + eventuele accommodatiekosten) van een opleiding is verschuldigd na inschrijving via het iXtranet.

Ben je ingeschreven voor een opleiding maar je wilt annuleren, dan kan dat :
– stuur een mail naar de coördinator van de opleiding 
– én stuur ook een mail naar 
Zoniet blijf je ingeschreven, ongeacht of je deelneemt of niet.

Wanneer je je inschrijving annuleert gelden volgende regels:

  • tot 14 dagen voor de aanvang krijg je de betaalde kostprijs verminderd met 60 € voor administratiekosten terug
  • minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50 % van de totale kostprijs aangerekend met een minimum van 60 € administratiekosten.
  • minder dan 3 dagen voor de aanvang van de cursus is de totale kostprijs verschuldigd
  • de volledige kostprijs (inschrijvingsgeld + accommodatiekosten) dient betaald te worden wanneer na aanvang van een opleiding, de deelnemer zijn deelname stopzet of wanneer één of meerdere dagen niet kunnen gevolgd worden

Wie zonder te verwittigen afwezig blijft op een opleiding, is de totale kostprijs verschuldigd.