Toelatingsvoorwaarden

Aanmelden voor een opleiding of bijscholing kan via de contactpersoon die je op de folder of website terugvindt. Voor langdurige opleidingen zal je pas na intakegesprekken het bericht krijgen of je al dan niet kan starten.

Gelieve je dan zo spoedig mogelijk in te schrijven via de link die je via mail wordt bezorgd.  Voor langdurige opleidingen: als je in het volgende opleidingsjaar kan starten, ontvang je een mail om je inschrijving via de website te hernieuwen. Zo hebben we steeds je juiste gegevens.

Vereiste vooropleidingen:

 1.   Voor de basisopleidingen psychotherapie en/of  counseling – coaching:

Je beschikt over één van de volgende studiebewijzen (meer details vind je op de folder van de opleiding van je keuze):

  • een diploma van bachelor (of diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan). Personen met de volgende opleiding worden toegelaten maar dienen eventueel een aanvullingspakket te doorlopen (psychodiagnostiek, psychopathologie, ontwikkelingspsychologie): bachelor in de toegepaste psychologie, maatschappelijk assistent, psychiatrisch verpleegkundige, niet-klinisch psycholoog , niet-orthopedagoog en criminoloog.
  • een diploma van master (of diploma van hoger onderwijs van het lange type met volledig leerplan of diploma van licentiaat): psychiater, klinisch psycholoog, gezondheidspsycholoog, orthopedagoog., seksuoloog en muziektherapeuten (Lemmensinstituut).
  • een studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de opgesomde studiebewijzen. Het opleidingstraject van personen met een andere vooropleiding zal individueel bekeken worden en kan eventueel resulteren in een toelating mits het voldoen aan bijkomende verplichtingen.

Voor deze opleidingen worden intakegesprekken gehouden met stafleden van de opleiding. Zij geven niet alleen ons, maar vooral jou de kans om uit te zoeken of deze opleiding wel iets voor jou is. Daarin wordt gepeild naar de motivatie, verwachtingen, de geschiktheid en eventuele problemen om de opleiding te volgen. Gezien het om praktijkopleidingen gaat wordt er in het bijzonder gekeken of  je voldoende actieve praktijkuitoefening hebt die aansluit bij de opleiding.

 2.  Voor de specialisatieopleidingen:

Zie hiervoor de respectievelijke pagina op de website van de specialisatieopleiding van je keuze.

3.  Voor de bijscholingen:

Zie hiervoor de respectievelijke pagina op de website van de bijscholing van je keuze.