•  fms
  •  

In 2020 gaan we terug van start met een nieuwe training EFT Level III. De  8 opleidingsdagen zullen hoofdzakelijk bestaan uit supervisie van eigen praktijk. Daartoe dient de deelnemer een videofragment mee te brengen. In de groepssupervisies kan stil wor... Lees meer

  •  fms
  •  

door Robert Elliott (USA), Kurt Renders, Arne Heylen, Sofie Talboom. In 2020 zijn er twee EFT-level 1 trainingen van 4 dagen. Er is er één met Robert Elliott, Kurt Renders en Arne Heylen in oktober waarbij de theorie in het Engels wordt gegeven en er is... Lees meer

  •  fms
  •  

met Jeanne Watson (CA), Kurt Renders, Arne Heylen en Sofie Talboom. Emotion-Focused Therapie (EFT) is een empirisch ondersteunde (gebaseerd op 25 jaar psychotherapieonderzoek), emotie-gerichte, humanistische behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliott,... Lees meer

  •  
  •  

Masterclass EFT voor depressie (EFT for depression) met Jeanne Watson (CA) Depressie is een complex biopsychosociaal fenomeen en er is moeilijk één eenduidige en duidelijk oorzaak voor te vinden. Wanneer mensen depressief zijn, zijn verschillende niveau... Lees meer