Emotie coaching in de jeugdhulp  –  basistraining ,  workshop Jo-In

 

 

Jongeren of ouders begeleiden in hun emoties is voor velen een uitdaging. Handvaten om hier mee om te gaan zijn dan ook welkom. In de workshop leer je met behulp van Focusingjouw interventies af te stemmen op de emoties die bij de jongere/ouder spelen.  Je ontdekt hoe je jouw interventies zowel emotie regulerend als explorerend kan inzetten.

Tijdens het begeleidend werk met jongeren/ouders wordt je als hulpverlener zelf ook emotioneel geraakt door hun verhaal . Ook de wijze waarop de jongere/ouder de relatie aangaat, kan heel wat (heftige) gevoelens bij jezelf als hulpverlener oproepen. Hiermee omgaan is hoe dan ook een basisgegeven. Het vraagt enerzijds een goede emotionele afstemming met de jongere/ouder, maar tegelijk is een goede relatie met je eigen gevoelens nodig.

In de  workshop leer je via ervaringsgerichte oefeningen – Focusing–  attent zijn voor eigen gevoelens en datgene wat er zich afspeelt tussen jou en de jongere/ouder.  Door gevoelens focussend te exploreren, ontdek je voor jezelf wat ze betekenen en hoe je die informatie kunt inzetten in je begeleidingswerk. Als begeleider leer je een aanzet om jongeren/ouders focussend te begeleiden.

Focusing is een universele en effectieve zelfhulpmethode. Het is oorspronkelijk een natuurlijke vaardigheid die we helaas vaak zijn kwijt geraakt: we zitten te veel in ons hoofd. Bij focusing leer je stapsgewijs contact maken met wat er gevoelsmatig bij je speelt. Je lichaam is je belangrijkste coach in dit proces: altijd op maat en altijd bij de hand. Focusing is gebaseerd op het idee dat alles wat je meemaakt, denkt of voelt, een fysiek waarneembare reactie in je lichaam geeft.  Het is een manier om een gesprek met je lichaamsgevoel te ontwikkelen, in direct contact te komen met de versie die het lichaam van een ervaring heeft. Als focusser ben je een goed luisteraar voor iets in jezelf. Focusing is de bewuste interactie, de ontmoeting, de communicatie tussen je meer rationele deel (hoofd) en je meer impulsieve , minder bewuste deel (lichaam).  Dit verbindend werken, blijkt steeds weer heel deugddoend te zijn. Het helpt om in balans te blijven met jezelf. Meer info op www.focussenvlaanderen.be of  www.focusing.org

Programma

Dag 1

Introductie Focusing als lichaamsgerichte methode van contact maken met jezelf en wat je lichaam ervaart aan emoties en belevingen. Beginnend symboliseren, waarbij we gebruik maken van creatieve werkvormen (bvb tekenen). Verkennen hoe je dit proces als begeleider kunt introduceren en ondersteunen bij kinderen/jongeren/ouders.

Leidraad hierbij = ‘Feelings are facts too’: de beleving van de jongere/de ouder als leidraad ernstig nemen. De begeleider zal zich in eerste instantie vooral concentreren op hoe de jongere/de ouder zich voelt wannier hij iets meemaakt en niet enkel ingaan op de feiten zoals ze zich voordoen. Dit werkt emotieregulerend én de jongere voelt zich begrepen. We besteden  op een specifieke manier aandacht aan het lijfelijk gevoel over iets en luisteren naar de betekenis ervan (= focusing). Dit kan ook kort zijn als je het druk hebt.

Dag 2

Verder oefenen met focusing, symboliseren en het focussend begeleiden. Introductie van ‘ruimte maken’ als vaardigheid bij overspoelende emoties. Explorerende en verdiepende interventies wanneer iemand ‘bij zijn gevoel omwille van iets zit’.  Verkennen hoe je dit proces kunt ondersteunen bij kinderen/jongeren/ouders. Aandacht voor non-verbaal gedrag hierbij.

Dag 3

Bundelen van eerste praktijkervaringen van deelnemers. Ruimte voor praktijkvragen en verder oefenen. Exploreren via Focusing hoe een specifieke interactie met een ‘moeilijk’ kind/jongere/ouder op jou als begeleider inwerkt (bvb bij hechtingsstoornissen). Explorerend ontdekken welke onderliggende behoefte er meespeelt in het moeilijke gedrag en hoe je jouw interventies hierop kunt afstemmen.

 

Personalia

Erwin Vlerick (B) : kinderpsycholoog-psychotherapeut in CGG Largo en privépraktijk, docent Focus on Emotion/KUL – Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie kinderen en jongeren , EFT therapeut, Focus trainer, supervisor VVCEPC. Is 30 jaar actief in de gezondheidszorg met kinderen, jongeren en ouders/volwassenen waarbij het ervaringsgerichte en het focussen een centrale plek krijgt. Hij verzorgde focusworkshops en trainingen in binnen- en buitenland voor therapeuten, counselors, opvoeders, contextbegeleiders.

 

V.z.w. Focus on Emotion werkt voor dit programma samen met v.z.w. Jongerenbegeleiding-Informant die de organisatie verzorgt.

Vzw Jongerenbegeleiding-Informant
Vormingen voor en door praktijkwerkers social profit

image001-12, Jo-In

 www.jo-in.be

KOSTPRIJS: € 420.00 (€ 360.00  Ledenprijs Informant)  opleiding, syllabus, broodjes en drank inbegrepen

BEGELEIDING : Erwin Vlerick, Kinder- en jongerenpsycholoog/psychotherapeut, focustrainer, supervisor, docent Focus on Emotion vzw

WANNEER?
28/4, 12/5 en 2/6/2020 telkens van 9.30 tot 16.30

LOCATIE
Informant – Neermeerskaai 2B, 9000 Gent

INSCHRIJVEN: via Jongerenbegeleiding – Informant met deze link:     emotie – coaching in de jeugdhulp