MASTERCLASS OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT IN DE THERAPEUTISCHE RELATIE VANUIT DE GESTALTVISIE, 19-20/4/18

Tweedaagse workshop voor therapeuten en counselors (al dan niet nog in opleiding)

 

Over contact, creatieve aanpassing en overdracht in het wisselwerkend veld.

 

Wie kent niet de paradox : overdracht faciliteert èn bemoeilijkt het therapeutisch proces.

De therapeutische ruimte is geen vacuum, geen wit onbeschreven blad maar een veld waarin ontzettend veel krachten elkaar kruisen en aan het werk zijn : overdracht is er altijd, doordat het oude een weg zoekt en botst op verschil ontstaat er een kiem voor het nieuwe…

In deze workshop verkennen we via ervaringsoefeningen, reflectie en omkadering hoe overdracht en tegenoverdracht (het overdragen) het therapeutische veld kleuren.

We onderzoeken hoe we vanuit een fenomenologisch veld-gewaarzijn hier kunnen in werken en mee werken, en welke kwaliteiten en vaardigheden van de therapeut hiertoe nodig zijn.

Doelstelling is dat je na deze masterclass het overdragen sneller gewaar en bewust wordt en het met meer vertrouwen aangaat.

Er zal tevens zijn ruimte voor het inbrengen van en werken rond supervisievragen.

Deelnemers krijgen na afloop een attest van deelname.

 

Datum : 19 en 20 april 2018

Max aantal deelnemers : 14

Trainer : Veronique Vermeir (Klinisch Psycholoog-Gestalttherapeut-Supervisor)

Plaats : Huis van de Sport, Berchem-Antwerpen

Prijs : 300 € (KMO-portefeuille kan gebruikt worden)

Informatie : voor meer informatie kan je mailen naar vermeir.veronique@gmail.com

Inschrijven : doe je via deze link én een mail naar vermeir.veronique@gmail.com