Opleiding Counselor / Coach - 3 jaar - info-avond op 17/03/2020 in Antwerpen

Deze opleiding start opnieuw in oktober 2020.

 

INFO – AVONDEN over de opleiding : aanmelden bij 

17 maart 2020 om 19:30u in Antwerpen

Free Clinic vzw in lokalen van De Nomaad.
Schijnpoortweg 14
2060 Antwerpen

14 mei 2020 in Gent

(locatie volgt nog)

 

In 2018 vierde Focus on emotion 25 jaar counselor/coach opleiding! Lees meer …

Stan Van Asbroek, Marita Stas, Noelle Vanderhoeven, Claude Missiaen en Karel Binon zijn in 1993 gestart met de counseloropleiding om een volwaardig alternatief te bieden voor mensen die mensen psycho-sociaal begeleiden in niet psychotherapeutische setting. Ondertussen zijn er 11 groepen die deze 3 jarige opleiding hebben doorgemaakt en loopt de opleiding nog steeds!

 

Wil je graag een coach/counselor worden :

met stevige wortels,
die voorzien is van een goede methodische basis, gebaseerd op de meest recente evidence-based theorieën
én dit op heel ervaringsgerichte wijze, met de kracht van de groep, die veelvuldig heeft kunnen oefenen…
Dan is deze opleiding iets voor jou, je leert om diepgaande veranderprocessen op gang te brengen en jezelf ten volle in te zetten als voornaamste instrument in een coachrelatie.

INFORMATIE OPLEIDING

In je werksituatie ben je begeleidend, vormend, hulpverlenend bezig. Openstaan voor en stimuleren van ontplooiing van anderen confronteert je ook met groeipijn, met de worsteling van mensen met zichzelf en met anderen.

Een ervaringsgerichte benadering vertrekt vanuit een fundamenteel vertrouwen in de zelfhelende groeikracht in elke mens. In deze begeleidershouding staande blijven én groeien binnen de complexiteit van je werksituatie is niet eenvoudig.

Deze opleiding bestaat uit een geïntegreerd theoretisch en ervaringsgericht pakket dat zorgvuldig is samengesteld uit onderdelen van het rijke gedachtegoed van de Cliëntgerichte benadering , de Gestalt benadering en de Emotion Focused benadering.

Als deelnemer leer je omgaan met de basiskleuren van het ervaringsgerichte palet met als inhoudelijke thema’s o.a.: * de identiteit van de counselor; * echtheid, empathie en positieve aanvaarding als grondhoudingen in hulpverlening, vorming of begeleiding; * experiëntiële visie op mens en samenleven; * opvattingen over groeien en ervaringsgericht leren; * omgaan met groepen en hun ontwikkeling; * omgaan met agressie, conflicten, bemiddeling; * omgaan met ernstige psychische moeilijkheden binnen de grenzen van de werksituatie; * je leren verhouden met existentiële thema’s als eenzaamheid, ziek zijn, onmacht, angst, dood…; * een bestaand praktijkprobleem exploreren en de aanpak optimaliseren vanuit actie-reflectie.

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING

De opleiding duurt 3 jaar en bevat 433 contacturen.
Jaar 1 omvat 8 tweedaagsen (vrijdag 9u30 tot zaterdag 17u) en 1 zomerdriedaagse.
Jaar 2 omvat 8 tweedaagsen (vrijdag 9u30 tot zaterdag 17u) en 1 zomerdriedaagse.
Jaar 3 omvat  7 tweedaagsen (vrijdag 9u30 tot zaterdag 17 u) en 1 zomerdriedaagse en 12 uur actieonderzoekgroep.
De opleiding counselor/coach wordt afgesloten met de voorstelling van je actieonderzoek op een publiek toonmoment.

programma jaar 1 counselors 2016-2019  (ter info)

REFLECTIE

Na elke tweedaagse wordt een reflectieverslag verwacht waarin je stilstaat bij je persoonlijk leren als counselor/coach.

OPLEIDINGSDOELEN : Waar word je beter in ?

Jezelf als hulpverlenend instrument ervaren en begrijpen op een complex kruispunt van invloeden; * Door middel van een grondige verkenning van je eigen belevingswereld je eigen beleving als uitgangspunt voor je handelen leren vertrouwen en gebruiken; * Het doorploegen van het experiëntiële gedachtegoed biedt je een kader waarbinnen je met meer houvasten met mensen aan de slag kan gaan; * Het versterken en verfijnen van het respectvol aanvoelen van en invoelen in de wijze waarop de cliënt (of de groep) de eigen wereld doorleeft en ermee omgaat; * Op een constructieve manier bevragen van je huidige functioneren; * Het ontwikkelen en versterken van je relationele vaardigheden; * Het onderkennen van mogelijkheden en het aftasten van grenzen in het begeleidingswerk.

DOELGROEP:

Sociaal werker, vormingswerker, leerkracht, loopbaanadviseur, personeelswerker, psycholoog, pedagoog, opvoeder, orthopedagoog, verpleger, arts , psychologisch-assistent, ergotherapeut , logopedist , lekenraadgever, opbouwwerker, maatschappelijk werker…die zich verder wil bekwamen in het begeleiden van mensen vanuit een belevingsgerichte, respectvolle en vertrouwensvolle attitude.

STAFLEDEN:

– Karel Binon, pedagoog, cliëntgericht experiëntieel psychotherapeut, counselor/coach
– Marita Stas, criminologe, gestalttherapeute, counselor/coach
– Carl Adams, orthopedagoog, clientgericht experiëntieel psychotherapeut,
– Ilse Smets, gestalttherapeute
– Marianne De Geyter, pedagoge, counselor/coach, loopbaanbegeleidster

GETUIGENISSEN – EX-CURSISTEN aan het WOORD

Een greep uit de evaluaties van deze opleiding:

“Deze opleiding bracht mij dichter bij mezelf zodat ik ten volle kan zijn op mijn werk en thuis.”

“Zo’n mooie spiegeltent vol plezier en uitdagingen. Heerlijk buffet: eerlijk, eenvoud, zorgzaam uitgekozen, voedsel dat doet genieten en kracht geeft om weer verder te wandelen, hunkerend naar weer zo’n buffet.”

“Bekwaam, nieuw, verhelderend voor mij.”

“Deze opleiding is voor mij onwaarschijnlijk bruikbaar.”

“Goed doordachte opleiding. Trouw aan het concept, met zorg opgebouwd.”

“Fantastisch, voldoet aan mijn verwachtingen, maar verrast steeds meer. De bekende weg lijkt dan niet zo bekend te zijn.”

“Een verademing om mensen/organisatie tegen te komen die zich enkel bezighouden met de essentie!”

PRAKTISCH:

Toelatingsvoorwaarden

1. Je beschikt over een diploma hoger onderwijs.

2. Je bent voor minstens 150 u per jaar bezig met anderen in hulpverlenings-, vormings- of begeleidingswerk.

Getuigschrift

De deelnemer ontvangt bij het voltooien van de opleiding een getuigschrift Counselor, vanuit de ervaringsgerichte benadering. Dit geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).

Plaats

Alle opleidingsdagen zijn residentieel met volpension voor iedere deelnemer.

Cursusprijs

De prijs voor jaar 1 en jaar 2 bedraagt  3200 euro per jaar. Prijs voor deelnemers uit commerciële organisaties: 4200 euro per jaar.

De prijs voor jaar 3 bedraagt  2850 euro. Voor deelnemers uit commerciële organisaties bedraagt de kostprijs voor het 3e jaar: 3850 euro.

Het inschrijvingsgeld kan gespreid betaald worden, je betaalt dan 60% bij aanvang en de resterende 40% na 4 maanden.
Zelfstandigen komen in aanmerking voor KMO-portefeuille waardoor je slechts 70% van het inschrijvingsbedrag zelf dient te betalen.

Aanmelden

Deze opleiding start opnieuw in oktober 2020. Kandidaten kunnen zich steeds aanmelden door te mailen naar Marita Stas () én te mailen naar Karel Binon () met motivatie, curriculum vitae, en omschrijving van de werksituatie.
Je wordt vervolgens vanaf het voorjaar 2020 uitgenodigd voor een intake gesprek met een van de stafleden. Eenmaal je bent toegelaten tot de opleiding, ontvang je een mail met instructies om je inschrijving en betaling te vervolledigen.