Cliëntgerichte Psychotherapie met kinderen en jongeren: Introductie workshops  in  Kulak Kortrijk

 

Het gaat goed met de cliëntgerichte experiëntiële kinderpsychotherapie. Afgelopen decennia heeft ze zich verfrist met nieuwe inzichten en haar werkvormen uitgebreid. Zij evolueerde van een puur non-directieve naar een meer procesdirectieve benadering waar de kracht van de therapeutische relatie en het aanbieden van actieve werkvormen mekaar versterken.

In 4 introductie workshops wil Focus on Emotion vzw iedereen uitnodigen te komen proeven van enkele klemtonen in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit deze benadering.

Een inkijk in de diversiteit aan mogelijkheden èn een prima inspiratiebron voor wie overweegt het 4 – jarige Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie: kinderen en jongeren aan te vatten. Dit postgraduaat  is een gezamenlijk initiatief van Focus on emotion en KU Leuven en gaat door in de lokalen van de Kulak te Kortrijk. De start is voorzien voor oktober 2020. Van harte welkom!

Workshop 1: ging door op 17/01/2020 en is niet meer beschikbaar.

Workshop 2: 14/02/2020 – 13:00-16:30u (Lokaal B504)

Proeven van Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte  psychotherapie

De levensloop van kinderen wordt gekenmerkt door ontwikkelingstaken.  Dit zijn thema’s die karakteristiek zijn voor een bepaalde levensfase en bijhorende vaardig-heden vragen.   Ze worden bepaald door veranderingen op biologisch, sociaal en psychologisch gebied naarmate de leeftijd vordert.  Dit proces verloopt volgens een natuurlijke actualisatie- of ontwikkelingstendens.  Overeenkomstig deze ontwikkelings-taken, hebben ouders opvoedingstaken om deze ontwikkelingstaken te ondersteunen en bevorderen.

In het psychotherapeutisch werken met kinderen en jongeren is het belangrijk om aandacht te hebben voor deze ontwikkelings- en opvoedingstaken.  Soms treden blokkades op in deze natuurlijke ontwikkelingstendens, vanuit de omgeving of het kind zelf.  Ontwikkelingsgerichte therapie wil de natuurlijke ontwikkelingstendens terug op gang brengen.
Binnen dit seminarie kijken we met een experiëntiële en ontwikkelingsgerichte bril naar de ontwikkelings- en opvoedingstaken.  We gaan preliminair op zoek naar hoe deze ontwikkelingsblokkades in het therapeutisch proces verschijnen en hoe deze blokkades kunnen opgeheven worden.

Docent: Tine De Backer, psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel- en ontwikkelingsgerichte psychotherapeut en aspirant-supervisor.  Ze is staflid van het Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie voor Kinderen en Jongeren bij Focus on Emotion/ KULeuven .  Werkt in een CGG en in eigen praktijk.

 

Workshop 3: 13/03/2020 – 13:00-16:30u (Lokaal A211)

Proeven van gezinstherapie

In deze workshop wordt stilgestaan bij de verschillen tussen individuele en gezinstherapie aan de hand van een aantal begrippen: afstand – nabijheid, het groothoek perspectief, interactie centraal, verantwoordelijkheid, nabijheid-controle en hoe je  daarmee een beter therapeut wordt.

Docent: Willy Colin,  Cliëntgericht-experiëntieel (gezins)therapeut. staflid  Postgraduaat

Cliëntgerichte Psychotherapie kinderen en jongeren bij Focus on Emotion-KULeuven, en

 UAntwerpen. Lid redactieraad Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie.

 

Workshop 4: 29/05/2020 – 13:00-16:30u (Lokaal B504)

Proeven van Emotion Focused Therapy (EFT)

Onderzoek bevestigt het belang om cliënten te helpen focussen op hun emoties, deze niet langer te vermijden, maar juist in therapie te exploreren. Een diepere emotionele verwerking en herstructurering van emotionele schema’s tijdens de therapie leiden tot duurzame veranderingen. EFT combineert een empathische afstemming met een sturende, proces-directieve en experiëntiële interventiestijl om zo de beleving van de cliënt te verdiepen.  EFT hanteert een aantal procestaken zoals evocatieve ontvouwing, focusing en stoelendialoog om dit doel te bereiken.  In deze workshop verkennen we de werkingsprincipes van EFT en gaan we aan de slag met focusing als procestaak bij kinderen en jongeren.

Docent: Erwin Vlerick, klinisch psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut, Emotion Focused therapeut, Focus trainer, supervisor,  staflid Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie kinderen en jongeren bij Focus on Emotion/ KULeuven . Werkt in een CGG en in eigen praktijk.

Locatie: KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,  Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk  www.kuleuven-kulak.be  T: 056 24 61 84

Deelnameprijs: per workshop: 75 euro

Inschrijven voor één workshop:  doe je via het iXtranet hieronder. Stuur naast de inschrijving via het iXtranet hieronder ook een mail naar om je keuze van workshop door te geven.