Specialisatie in de existentiële psychotherapie en counseling

Onderwerpen als dood, vrijheid, schuld, angst, eenzaamheid, zin, zinloosheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid komen voor in elk psychotherapieproces. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend om met deze existentiële thema’s aan de slag te gaan.

Deze opleiding leert hulpverleners de existentiële dimensie te lezen in de gesprekken met hun cliënten en hoe met deze thema’s experiëntieel kan omgegaan worden. Op die manier krijgen cliënten de kans om hun eigen bestaan op een meer bewuste, authentieke en zinvolle wijze te beleven en vorm te geven.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich op psychotherapeuten en counselors die in de praktijk staan. Psychotherapeuten dienen minimaal het derde jaar van een vierjarige psychotherapieopleiding te hebben afgerond. Counselors dienen minimaal het tweede jaar van een driejarige counselorsopleiding te hebben afgerond.

Inhoud en werkwijze
In deze modules maken de deelnemers kennis met het experiëntieel-existentiële model en leren ze hun eigen existentiële proces en dat van de cliënt te lezen in termen van de existential givens en dimensies: de eindigheid en de beperkingen van het bestaan, vrijheid, keuze, verantwoordelijkheid en schuld, existentiële eenzaamheid en verbinding, zinloosheid, zingeving en spiritualiteit. Er is specifieke aandacht voor het experiëntieel aanwenden van meaning-making en procesgericht gedifferentieerd werken op basis van fenomenologische procesdiagnostiek. Deelnemers leren ook hoe psycho-educatie, interpersoonlijke en evocerende opdrachten ingezet kunnen worden bij existentiële problemen. Daarnaast ontwikkelen zij de openheid om ervaringen van hopeloosheid en niet-weten te containen. De opleiding put zowel uit het werk van gevestigde waarden als Irvin Yalom (interpersoonlijke invalshoek), Eugene Gendlin (experiëntiële invalshoek), Viktor Frankl (zingeving), maar zoemt ook in op actuele existentiële denkkaders zoals de evidence-based Meaning-Centered Therapy (Breitbart en Vos), Existential-Integrative Therapy (Schneider) en Existentieel Welzijn (Leijssen).

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht door voorbereidend leeswerk, het inbrengen van casusmateriaal en het ruim kunnen stilstaan bij existentiële aspecten van het eigen proces. Er is ook een verwerkingsopdracht op het einde van de laatste module.
Elke deelnemer ontvangt een virtuele reader met de belangrijkste teksten.

De boeken “Existential Psychotherapy” van Irvin D. Yalom en “Existential Psychotherapy and Counselling: Contributions to a Pluralistic Practice” van Mick Cooper zijn verplichte vakliteratuur

Het boek “Existential-Humanistic Therapy” van Kirk J. Schneider en Orah T. Krug wordt warm aanbevolen.

Wanneer?  

De opleiding bestaat uit drie opeenvolgende modules verspreid over drie academiejaren. Men dient de eerdere module(s) doorlopen te hebben alvorens naar een volgende module te kunnen overgaan.

Deze opleiding is gestart in het najaar 2019 en zal hernomen worden in het najaar 2020.

Module 1: Fenomenologie en presence

 • vrijdag 4/10/2019: Existentiële psychotherapeutische scholen en experiëntieel-existentieel Leuvens model
 • vrijdag 29/11/2019: Fenomenologie
 • vrijdag 10/01/2020: Existentiële demonen in de ogen kijken als therapeut
 • vrijdag 27/03/2020: Eenzaamheid en verbondenheid

Module 2: Existential givens en psychotherapie – meer info via deze link.

Module 3: Existentieel verdiepingswerk – data nog te bepalen tussen oktober 2020 en juni 2021

 • Posttraumatische groei en meaning-centered therapy
 • Positive psychology 2.0 en spiritualiteit
 • Supervisie in de existentiële psychotherapie OF supervisie in existentiële counseling
 • Eindwerk

Master-classes (optioneel)

 • Groepstherapie vanuit existentiële bril bekeken
 • Rouw

Plaats: Romaanse Poort – Leuven.

Kostprijs: 650 euro voor module 1 (4 dagen). KMO-portefeuille kan gebruikt worden. De opleiding komt niet in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof. Inclusief hand-outs en dranken tijdens de pauze. Lunch is niet inbegrepen. De opleidingsgroep bestaat enkel uit externe deelnemers.

Personalia stafleden:

 • Tine Claes, klinisch psychologe, cliëntgericht en existentieel therapeute. Ze coördineert deze opleiding en werkt als zelfstandig psychotherapeute in PraxisP
 • Monica Gundrum, klinisch psychologe en cliëntgericht therapeute. Monica heeft een eigen psychotherapiepraktijk en is praktijkdocente en staflid van de postgraduaatopleiding cliëntgerichte therapie aan de KU Leuven.
 • Claude Missiaen, klinisch psycholoog, cliëntgericht, existentieel en focusing-oriented therapeut. Claude heeft een eigen psychotherapiepraktijk en is staflid van de postgraduaatopleiding cliëntgerichte therapie en de opleiding Counseling in Existentieel Welzijn van de KU Leuven.
 • Kurt Renders, klinisch psycholoog, cliëntgericht, existentieel en emotion-focused therapeut. Kurt is coördinator van de postgraduaatopleiding cliëntgerichte psychotherapie aan de KU Leuven en werkt daarnaast in zijn eigen praktijk Conciente te Antwerpen.
 • Nele Stinckens, klinisch psychologe en cliëntgericht therapeute. Ze is oprichtster van de groepspraktijk Naiade en van QIT bvba. Nele is staflid van de postgraduaatopleiding cliëntgerichte therapie van de KU Leuven.
 • Siebrecht Vanhooren, klinisch psycholoog, cliëntgericht, existentieel en focusing-oriented therapeut. Siebrecht is professor klinische psychologie en academisch verantwoordelijke voor de postgraduaatopleidingen cliëntgerichte therapie aan de KU Leuven. Hij werkt als psychotherapeut in PraxisP (KU Leuven) en is mede-oprichter van de Federation for Existential Therapy in Europe (FETE).

Inschrijven: 

Aanmelden voor module 1 van deze opleiding doe je voor 1 augustus door eerst een korte motivatiebrief en een recent curriculum vitae te sturen naar .

copyright foto : Julie Pecceu