Specialisatie in de existentiële psychotherapie en counseling

Onderwerpen als dood, vrijheid, schuld, angst, eenzaamheid, zin, zinloosheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid komen voor in elk psychotherapieproces. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend om met deze existentiële thema’s aan de slag te gaan.

Deze opleiding leert hulpverleners de existentiële dimensie te lezen in de gesprekken met hun cliënten en hoe met deze thema’s experiëntieel kan omgegaan worden. Op die manier krijgen cliënten de kans om hun eigen bestaan op een meer bewuste, authentieke en zinvolle wijze te beleven en vorm te geven.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich op psychotherapeuten en counselors die in de praktijk staan. Psychotherapeuten dienen minimaal het derde jaar van een vierjarige psychotherapieopleiding te hebben afgerond. Counselors dienen minimaal het tweede jaar van een driejarige counselorsopleiding te hebben afgerond.

Inhoud en werkwijze
In deze modules maken de deelnemers kennis met het experiëntieel-existentiële model en leren ze hun eigen existentiële proces en dat van de cliënt te lezen in termen van de existential givens en dimensies: de eindigheid en de beperkingen van het bestaan, vrijheid, keuze, verantwoordelijkheid en schuld, existentiële eenzaamheid en verbinding, zinloosheid, zingeving en spiritualiteit. Er is specifieke aandacht voor het experiëntieel aanwenden van meaning-making en procesgericht gedifferentieerd werken op basis van fenomenologische procesdiagnostiek. Deelnemers leren ook hoe psycho-educatie, interpersoonlijke en evocerende opdrachten ingezet kunnen worden bij existentiële problemen. Daarnaast ontwikkelen zij de openheid om ervaringen van hopeloosheid en niet-weten te containen. De opleiding put zowel uit het werk van gevestigde waarden als Irvin Yalom (interpersoonlijke invalshoek), Eugene Gendlin (experiëntiële invalshoek), Viktor Frankl (zingeving), maar zoemt ook in op actuele existentiële denkkaders zoals de evidence-based Meaning-Centered Therapy (Breitbart en Vos), Existential-Integrative Therapy (Schneider) en Existentieel Welzijn (Leijssen).

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht door voorbereidend leeswerk, het inbrengen van casusmateriaal en het ruim kunnen stilstaan bij existentiële aspecten van het eigen proces. Er is ook een verwerkingsopdracht op het einde van de laatste module.
Elke deelnemer ontvangt een virtuele reader met de belangrijkste teksten.

De boeken “Existential Psychotherapy” van Irvin D. Yalom en “Existential Psychotherapy and Counselling: Contributions to a Pluralistic Practice” van Mick Cooper zijn verplichte vakliteratuur

Het boek “Existential-Humanistic Therapy” van Kirk J. Schneider en Orah T. Krug wordt warm aanbevolen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door Focus on emotion met de medewerking van de KU Leuven.

Wanneer?  

De opleiding bestaat uit drie opeenvolgende modules verspreid over drie academiejaren. Men dient de eerdere module(s) doorlopen te hebben alvorens naar een volgende module te kunnen overgaan.

Module 1: Fenomenologie en presence

 • Vrijdag 5 oktober 2018: Existentiële psychotherapeutische scholen en experiëntieel-existentieel Leuvens model
 • Vrijdag 16 november 2018: Fenomenologie van de basisemoties
 • Zaterdag 12 januari 2019: Existentiële demonen in de ogen kijken als therapeut
 • Zaterdag 2 maart 2019: Eenzaamheid en verbondenheid

Module 2: Existential givens en psychotherapie

(data nog te bepalen tussen oktober 2019 en juni 2021)

 • De dood en de beperkingen van het bestaan
 • Vrijheid, keuze en verantwoordelijkheid
 • Zinloosheid en zingeving
 • Therapeutisch proces: case-formulation, doelen en fasen in therapie
 • Existentiële kijk op psychopathologie
 • Interpersoonlijk en procesgericht existentieel werken
 • Positive psychology 2.0 en spiritualiteit
 • Posttraumatische groei en meaning-centered therapy

Module 3: Existentieel verdiepingswerk

(data nog te bepalen tussen oktober 2020 en juni 2021)

 • Supervisie in de existentiële psychotherapie OF supervisie in existentiële counseling
 • Eindwerk

Master-classes (optioneel)

 • Groepstherapie vanuit existentiële bril bekeken
 • Rouw

 Plaats: KU Leuven, Praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven.

Kostprijs: 590 euro voor module 1 (4 dagen). KMO-portefeuille kan gebruikt worden. Inclusief hand-outs en dranken tijdens de pauze. Lunch is niet inbegrepen. Deze opleiding gaat door samen met de studenten van het Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie voor volwassenen.

Personalia stafleden:

 • Tine Claes, klinisch psychologe, cliëntgericht en existentieel therapeute. Ze coördineert deze opleiding en werkt als zelfstandig psychotherapeute in PraxisP
 • Monica Gundrum, klinisch psychologe en cliëntgericht therapeute. Monica heeft een eigen psychotherapiepraktijk en is praktijkdocente en staflid van de postgraduaatopleiding cliëntgerichte therapie aan de KU Leuven.
 • Claude Missiaen, klinisch psycholoog, cliëntgericht, existentieel en focusing-oriented therapeut. Claude heeft een eigen psychotherapiepraktijk en is staflid van de postgraduaatopleiding cliëntgerichte therapie en de opleiding Counseling in Existentieel Welzijn van de KU Leuven.
 • Kurt Renders, klinisch psycholoog, cliëntgericht, existentieel en emotion-focused therapeut. Kurt is coördinator van de postgraduaatopleiding cliëntgerichte psychotherapie aan de KU Leuven en werkt daarnaast in zijn eigen praktijk Conciente te Antwerpen.
 • Nele Stinckens, klinisch psychologe en cliëntgericht therapeute. Ze is oprichtster van de groepspraktijk Naiade en van QIT bvba. Nele is staflid van de postgraduaatopleiding cliëntgerichte therapie van de KU Leuven.
 • Siebrecht Vanhooren, klinisch psycholoog, cliëntgericht, existentieel en focusing-oriented therapeut. Siebrecht is professor klinische psychologie en academisch verantwoordelijke voor de postgraduaatopleidingen cliëntgerichte therapie aan de KU Leuven. Hij werkt als psychotherapeut in PraxisP (KU Leuven) en is mede-oprichter van de Federation for Existential Therapy in Europe (FETE).

Inschrijven

Aanmelden voor de eerste module van deze opleiding doe je door eerst een korte motivatiebrief en een recent curriculum vitae te sturen naar .

De eerste module die start in oktober 2018 is volzet. Deze opleiding start jaarlijks opnieuw, aanmelden voor module 1 met start in oktober 2019 is mogelijk. 

copyright foto : Julie Pecceu