SPECIALISATIE GROEPSTHERAPIE – 18 DAGEN

Het specialisatiejaar groepspsychotherapie is een tweejaarlijkse opleiding die zich richt tot psychotherapeuten van diverse psychotherapeutische opleidingen die zich willen specialiseren in groepstherapie. Het gedeelte leertherapie is gestoeld op de methodiek van de ongestructureerde groepstherapie.

Groepspsychotherapie is een boeiende en rijke psychotherapeutische methode. De groep biedt de cliënten -in een toenemend klimaat van veiligheid- een ontmoeting met de niet-normerende ander. Vertrouwde interactiepatronen ontvouwen zich in het hier-en-nu van de groep en aldus wordt zichtbaar wat in een individuele therapie vaak verscholen blijft. De groep wordt de arena bij uitstek om te experimenteren met nieuwe omgangsvormen.

Hoewel meerdere psychotherapeutische opleidingen gebruik maken van de methodiek van groepspsychotherapie hanteren voor hun leertherapie, leggen ze in de rest van de opleiding doorgaans het accent op het individueel begeleiden van cliënten. Beginnende groepstherapeuten hebben evenwel een brede theoretische en tegelijk therapeutisch relevante omkadering nodig van groepsprocessen en –fenomenen en van proces-bevorderende interventies op verschillende niveaus (individueel, subgroep, groep). Evenzeer hebben ze behoefte aan een begeleid oefenen van en experimenteren met groepstherapie in de praktijk, alsook persoonlijke feedback op wat ze doen. Deze opleiding wil aan geschoolde psychotherapeuten (of gelijkwaardig door ervaring) van diverse psychotherapeutische richtingen een jaarprogramma bieden om zich te specialiseren in de groepspsychotherapie.

Vier belangrijke leercomponenten worden geïntegreerd:

1. theoretische achtergronden

2. de eigen leertherapiegroep en de reflectie er over: de opleiding begint, na de introductiedag, met een driedaags groepspsychotherapeutisch bad waarin de kandidaten zelf louter groepslid zijn. Daarmee wordt de basis gelegd waarop zal worden verder gebouwd maar die tevens zal dienen als observatiemateriaal voor het bestuderen van de groepsdynamiek. Dan volgen er in de loop van het jaar drie tweedaagse onderdelen waarin de verderzetting van de eigen leergroep, de sessies, worden afgewisseld met reflecties over die sessies. Voor de leertherapie wordt gekozen voor de methodiek van de ongestructureerde groepstherapie. Dit omdat deze het beste bloot legt wat spontaan aan groepsprocessen ontstaat wanneer er geen externe structuur wordt opgelegd.

3. supervisie over de eigen groepspraktijk: van de kandidaten wordt verwacht dat ze tijdens de opleiding zelf met een groep aan de slag zijn, die ze kunnen inbrengen in de supervisies

4. training van groepstherapeutische vaardigheden

De vorming wordt afgerond met een eigen, casusgebonden werkstuk, waarin de cursist nieuwe inzichten integreert met eigen praktijk.

Het totale programma omvat 117 contacturen of 18 opleidingsdagen.

Programma specialisatiejaar groepstherapie 2020-2021

dag 1 Maandag 28 september 2020

VM: Kennismaking met groeps- en stafleden

Toelichtingen bij het programma, spelregels, literatuur. Praktische zaken. Begeleiding: Luk, Hilde

NM Seminarie: introductie in de experiëntiële groepstherapie. Begeleiding: Luk

dag 2-4 Woensdag 14 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020

Driedaagse groepstherapie.  Begeleiding: Luk en Caroline

dag 5 Vrijdag 13 november 2020

Seminarie: Ethiek, kader, indicatiestelling en voortraject in groepen. Begeleiding: Hilde

NM Supervisie. Begeleiding: Hilde en Caroline

dag 6 Maandag 30 november 2020

Seminarie: Theoretische modellen, brillen om naar groepen te kijken. Begeleiding: Luk

dag 7-8Donderdag 11 en dinsdag 11 december 2020

Ervarings- en reflectietweedaagse. Begeleiding: Hilde (en Luk)

dag 9 Maandag 11 januari 2021

Seminarie: Theoretische modellen, brillen om naar groepen te kijken Deel 2. Begeleiding Luk

NM supervisie Begeleiding: Hilde en Luk

dag 10 Vrijdag  5 februari 2021

Seminariedag: Ontwikkelingsfasen in groepen. Begeleiding: Caroline

NM supervisie Begeleiding:  Luk en/of Caroline

dag 11-12   Donderdag 25 en vrijdag en 26 februari 2021

Ervarings- en reflectietweedaagse. Begeleiding: Caroline (en Hilde)

dag 13 Dinsdag 16 maart 2021

Seminarie: Interactionele groepspsychotherapie. Begeleiding: Hilde

dag 14 Vrijdag 2 april 2021

Training: groepsinterventies. Begeleiding: Caroline

NM supervisie. Begeleiding: Caroline en Luk en Hilde

dag 15-16  Donderdag 22 en vrijdag 23 april 2021

Ervarings- en reflectietweedaagse. Begeleiding: Luk en/of Caroline

dag 17 Maandag 17 mei 2021

Training groepsinterventies. Begeleiding:  Luk

dag 18 Vrijdag 18 juni 2021

Slotdag: Bespreking eindverslag en terugblik

Begeleiding: Luk, Hilde, Caroline

 

 

Werktijden:

Voormiddag: 9u 30 tot 12u 45 en namiddag: 13u 45 tot 17u

Locatie : Romaanse poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Telefoon nummers/mailadres  van de staf:

Hilde Libbrecht  0479/49.19.42

Luk Peeters  0477/29.67.71

Caroline Wuyts 0477/21.36.07

voornaam.familienaam@focusonemotion.be

Opleidingsstaf :

Hilde Libbrecht, criminologe – cliëntgerichte psychotherapeute, werkend lid en erkend supervisor bij de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (VVCEPs)
Luk Peeters, Gestalt en Cliëntgericht psychotherapeut. Specialisaties in existentiële therapie, groepstherapie en Adventure Therapy
Caroline Wuyts, klinisch psychologe – cliëntgerichte psychotherapeute; zij is oprichter en coördinator van de privépraktijk Liraz te Leuven. Haar ervaring als groepstherapeute bouwt ze sinds 2011 uit als leertherapeute binnen het postgraduaat psychotherapie aan de UAntwerpen en sinds begin dit jaar ook in de Mind and Body Unit van Gasthuisberg Leuven.

Deelnemingsvoorwaarden
De specialisatie richt zich tot kandidaten die
a. een psychotherapeutische opleiding afgerond hebben,
b. gelijkwaardigheid door ervaring kunnen aantonen.
Een groepstherapeutische praktijk is aanbevolen maar geen strikte voorwaarde voor deelname. De verplichte supervisies kunnen desgewenst nadien worden ingehaald op eigen kosten.

Kosten : 
2.400 € (inclusief intakegesprek, koffie/thee. Lunch is niet inbegrepen.) Inschrijvingsvoorwaarden
KMO-portefeuille kan gebruikt worden.
Deze opleiding is erkend voor educatief verlof.

Aanmelding en inschrijving
Kandidaten voor de editie van 2020 dienen zich per e-mail aan te melden bij hilde.libbrecht@focusonemotion.be, met opgave van vooropleiding, opleiding psychotherapie, werkterrein en groepstherapeutische praktijk en motivatie.
De staf behoudt zich het recht voor om uit de aanmeldingen een optimale bijscholingsgroep samen te stellen van maximum 12 deelnemers. Een voorafgaand intakegesprek verheldert de verwachtingen en doelstelling van betrokken partijen.

Inschrijven: na het intakegesprek en toelating tot deelnemen, krijg je meer informatie over hoe je moet inschrijven.