Specialisatie Groepstherapie - 18 dagen

 

Groepspsychotherapie is een boeiende en rijke psychotherapeutische methode. De groep biedt de cliënten -in een toenemend klimaat van veiligheid- een ontmoeting met de niet-normerende ander. Vertrouwde interactiepatronen ontvouwen zich in het hier-en-nu van de groep en aldus wordt zichtbaar wat in een individuele therapie vaak verscholen blijft.  De groep wordt de arena bij uitstek om te experimenteren met nieuwe omgangsvormen.

De psychotherapieopleidingen leggen doorgaans het accent op het individueel begeleiden van cliënten. Beginnende groepstherapeuten hebben evenwel een brede theoretische en tegelijk therapeutisch relevante omkadering nodig van groepsprocessen en –fenomenen, van procesbevorderende interventies op verschillende niveau’s (totale groep, subgroepen, individuen..). Evenzeer hebben ze behoefte aan een begeleid oefenen van en experimenteren met groepstherapie in de praktijk, alsook persoonlijke feedback op wat ze doen.

Deze opleiding wil aan geschoolde psycho-therapeuten (of gelijkwaardig door ervaring) en counselors van diverse psychotherapeutische richtingen een jaar-programma bieden om zich te specialiseren in de groepspsychotherapie.

Vier belangrijke leercomponenten worden geïntegreerd:

  • theoretische achtergronden
  • aan den lijve ondervinden en daarop reflecteren
  • supervisie over de eigen groepspraktijk
  • training van groepstherapeutische vaardigheden
  • De vorming wordt afgerond met een eigen, casusgebonden werkstuk, waarin de cursist nieuwe inzichten integreert met eigen praktijk.
  • Het totale programma omvat 117 contacturen of 18 opleidingsdagen.

 

Data specialisatiejaar groepstherapie 2019

Donderdag 10/01/2019

Startdag

VM:     Kennismaking met groeps- en stafleden

Toelichtingen bij het programma, spelregels, literatuur. Praktische zaken

Begeleiding: Caroline, Hilde, Luk

NM      Seminarie: introductie in de experiëntiële groepstherapie

Begeleiding: Luk

Woensdag 23/01 t/m vrijdag 25/01/2019

Driedaagse groepstherapie

Begeleiding: Luk en Hilde

Maandag 25/02/2019

Seminarie: Ethiek, kader, indicatiestelling en voortraject in groepen

Begeleiding: Hilde

NM Supervisie            Begeleiding: Hilde en Luk

Dinsdag 19/03/2019

Seminarie: Theoretische modellen, brillen om naar groepen te kijken

Begeleiding: Luk

Woensdag  03/04 en donderdag 04/04/2019

Ervarings- en reflectietweedaagse

Begeleiding: Caroline en Hilde

Woensdag 24/04/2019

Seminarie: Theoretische modellen, brillen om naar groepen te kijken Deel 2

Begeleiding Luk

NM supervisie            Begeleiding: Caroline en Luk

Donderdag  16/05/2019

Seminariedag: Ontwikkelingsfasen in groepen

Begeleiding: Caroline

NM supervisie            Begeleiding: Caroline en Hilde

Donderdag 13/06 en vrijdag en 14/06/2019

Ervarings- en reflectietweedaagse

Begeleiding: Luk en Hilde

Donderdag 27/06/2019

Seminarie: Interactionele groepspsychotherapie

Begeleiding: Hilde

Donderdag 26/09/2019

Trainingsdag: groepsinterventies

Begeleiding: Hilde + Caroline

NM supervisie            Begeleiding: Hilde en Caroline

Woensdag 16 en donderdag 17/10/2019

Ervarings- en reflectietweedaagse

Begeleiding: Luk en Caroline

Woensdag 13/11/2019

Training groepsinterventies

Begeleiding:  Luk en Hilde

NM Supervisie            Begeleiding: Luk en Caroline (+ Hilde indien extra supervisie  nodig)

Donderdag  12/12/2019

Slotdag: Bespreking eindverslag en terugblik

Begeleiding: Luk, Hilde, Caroline

 

Werktijden:

VM: 9u 30 tot 12u 45

NM: 13u 45 tot 17u

 

Opleidingsstaf :

Hilde Libbrecht, criminologe – cliëntgerichte psychotherapeute, werkend lid en erkend supervisor bij de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (VVCEPs)
Luk Peeters, Gestalt en Cliëntgericht psychotherapeut. Specialisaties in existentiële therapie, groepstherapie en Adventure Therapy
Caroline Wuyts, klinisch psychologe – cliëntgerichte psychotherapeute; zij is oprichter en coördinator van de privépraktijk Liraz te Leuven. Haar ervaring als groepstherapeute bouwt ze sinds 2011 uit als leertherapeute binnen het postgraduaat psychotherapie aan de UAntwerpen en sinds begin dit jaar ook in de Mind and Body Unit van Gasthuisberg Leuven.

Locatie : Romaanse poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Deelnemingsvoorwaarden
De specialisatie richt zich tot kandidaten die
a. een psychotherapeutische opleiding afgerond hebben,
b. gelijkwaardigheid door ervaring kunnen aantonen.
Een groepstherapeutische praktijk is aanbevolen maar geen strikte voorwaarde.

Kosten : 
2.400 € (inclusief intakegesprek, koffie/thee. Lunch is niet inbegrepen.) Inschrijvingsvoorwaarden
KMO-portefeuille kan gebruikt worden.
Deze opleiding is erkend voor educatief verlof.

Aanmelding en inschrijving
Kandidaten dienen zich per e-mail aan te melden bij hilde.libbrecht@focusonemotion.be, met opgave van vooropleiding, opleiding psychotherapie, werkterrein en groepstherapeutische praktijk en motivatie.
De staf behoudt zich het recht voor om uit de aanmeldingen een optimale bijscholingsgroep samen te stellen van maximum 12 deelnemers. Een voorafgaand intakegesprek verheldert de verwachtingen en doelstelling van betrokken partijen.

Inschrijven: na het intakegesprek en toelating tot deelnemen, schrijf je in via het iXtranet hieronder :