Specialisatie Groepstherapie - 18 dagen

Groepspsychotherapie is een boeiende en rijke psychotherapeutische methode. De groep biedt de cliënten -in een toenemend klimaat van veiligheid- een ontmoeting met de niet-normerende ander. Vertrouwde interactiepatronen ontvouwen zich in het hier-en-nu van de groep en aldus wordt zichtbaar wat in een individuele therapie vaak verscholen blijft.  De groep wordt de arena bij uitstek om te experimenteren met nieuwe omgangsvormen.

De psychotherapieopleidingen leggen doorgaans het accent op het individueel begeleiden van cliënten. Beginnende groepstherapeuten hebben evenwel een brede theoretische en tegelijk therapeutisch relevante omkadering nodig van groepsprocessen en –fenomenen, van procesbevorderende interventies op verschillende niveau’s (totale groep, subgroepen, individuen..). Evenzeer hebben ze behoefte aan een begeleid oefenen van en experimenteren met groepstherapie in de praktijk, alsook persoonlijke feedback op wat ze doen.

Deze opleiding wil aan geschoolde psycho-therapeuten (of gelijkwaardig door ervaring) en counselors van diverse psychotherapeutische richtingen een jaar-programma bieden om zich te specialiseren in de groepspsychotherapie.

Vier belangrijke leercomponenten worden geïntegreerd:

  • theoretische achtergronden
  • aan den lijve ondervinden en daarop reflecteren
  • supervisie over de eigen groepspraktijk
  • training van groepstherapeutische vaardigheden
  • De vorming wordt afgerond met een eigen, casusgebonden werkstuk, waarin de cursist nieuwe inzichten integreert met eigen praktijk.
  • Het totale programma omvat 117 contacturen of 18 opleidingsdagen.

Deze opleiding ging van start op 10/01/2019. Een nieuwe editie zal in 2020 worden georganiseerd.

Data specialisatiejaar groepstherapie 2019

dag 1, Donderdag 10/01/2019

VM: Kennismaking met groeps- en stafleden

Toelichtingen bij het programma, spelregels, literatuur. Praktische zaken

NM Seminarie: introductie in de experiëntiële groepstherapie

dag 2-4, Woensdag 23/01 t/m vrijdag 25/01/2019

Driedaagse groepstherapie

dag 5, Maandag 25/02/2019

 Seminarie: Ethiek, kader, indicatiestelling en voortraject in groepen

dag 6, Dinsdag 19/03/2019

Seminarie: Theoretische modellen, brillen om naar groepen te kijken

dag 7-8, Woensdag  03/04en donderdag 04/04/2019

Ervarings- en reflectietweedaagse

dag 9, Woensdag 24/04/2019

Seminarie: Theoretische modellen, brillen om naar groepen te kijken Deel 2

dag 10, Donderdag  16/05/2019

Seminariedag: Ontwikkelingsfasen in groepen

dag 11-12, Donderdag 13/06 en vrijdag en 14/06/2019

Ervarings- en reflectietweedaagse

dag 13, Donderdag 27/06/2019

Seminarie: Interactionele groepspsychotherapie

dag 14, Donderdag 26/09/2019

Training: groepsinterventies

dag 15-16, Woensdag 16 en donderdag 17/10/2019

Ervarings- en reflectietweedaagse

dag 17, Woensdag 13/11/2019

Training groepsinterventies

dag 18, Donderdag  12/12/2019

Slotdag: Bespreking eindverslag en terugblik

Werktijden:

Voormiddag: 9u 30 tot 12u 45 en namiddag: 13u 45 tot 17u

Locatie : Romaanse poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Telefoon nummers/mailadres  van de staf:

Hilde Libbrecht  0479/49.19.42

Luk Peeters  0477/29.67.71

Caroline Wuyts 0477/21.36.07

Voornaam.familienaam@focusonemotion.be

Opleidingsstaf :

Hilde Libbrecht, criminologe – cliëntgerichte psychotherapeute, werkend lid en erkend supervisor bij de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (VVCEPs)
Luk Peeters, Gestalt en Cliëntgericht psychotherapeut. Specialisaties in existentiële therapie, groepstherapie en Adventure Therapy
Caroline Wuyts, klinisch psychologe – cliëntgerichte psychotherapeute; zij is oprichter en coördinator van de privépraktijk Liraz te Leuven. Haar ervaring als groepstherapeute bouwt ze sinds 2011 uit als leertherapeute binnen het postgraduaat psychotherapie aan de UAntwerpen en sinds begin dit jaar ook in de Mind and Body Unit van Gasthuisberg Leuven.

Deelnemingsvoorwaarden
De specialisatie richt zich tot kandidaten die
a. een psychotherapeutische opleiding afgerond hebben,
b. gelijkwaardigheid door ervaring kunnen aantonen.
Een groepstherapeutische praktijk is aanbevolen maar geen strikte voorwaarde.

Kosten : 
2.400 € (inclusief intakegesprek, koffie/thee. Lunch is niet inbegrepen.) Inschrijvingsvoorwaarden
KMO-portefeuille kan gebruikt worden.
Deze opleiding is erkend voor educatief verlof.

Aanmelding en inschrijving
Kandidaten voor de editie van 2020 dienen zich per e-mail aan te melden bij hilde.libbrecht@focusonemotion.be, met opgave van vooropleiding, opleiding psychotherapie, werkterrein en groepstherapeutische praktijk en motivatie.
De staf behoudt zich het recht voor om uit de aanmeldingen een optimale bijscholingsgroep samen te stellen van maximum 12 deelnemers. Een voorafgaand intakegesprek verheldert de verwachtingen en doelstelling van betrokken partijen.

Inschrijven: na het intakegesprek en toelating tot deelnemen, krijg je meer informatie over hoe je moet inschrijven.