Specialisatie Jaaropleiding Focusing Oriented Therapy

 

Specialisatiejaar voor psychotherapeuten en counselors

Claude Missiaen en Maaike Afschrift, bijgestaan door enkele gastdocenten

 

Deze jaaropleiding biedt handvaten aan psychotherapeuten en counselors om het focussen en het focussend luisteren te integreren in hun psychotherapie- of begeleidingspraktijk. Focussen is geen toe te passen techniek of iets wat we met de ander doen maar is in de eerste plaats een manier van zijn, met anderen en met jezelf.  Focusing oriented therapy en counseling gaat over het ontwikkelen van een bijzondere gevoeligheid voor wat impliciet leeft en groeipotentieel heeft in de cliënt en over het begeleiden van de cliënt in de afstemming op zijn experiëntieel proces.

Cursisten zullen zowel de focusingattitude als de focusingmethodiek diepgaand leren verwerken in hun psychotherapie- en counselingvaardigheden en dit doorheen een training die berust op drie pijlers: een theoretisch-technische scholing, het eigen focusingproces en praktijksupervisie. Daarbij komen o.a. volgende deelthema’s aan bod: clear a space, self in presence, emotieregulatie, veilige plek, interne criticus, blocks en structuurgebonden patronen in de begeleiding, actieve werkvormen, experiëntiële interactie tussen cliënt en therapeut/counselor, focussen en trauma, focusing oriented werken met fragiele processen of cliënten met weinig Ik-sterkte, focussen als therapeut/counselor,…

Doorheen de opleiding wordt benadrukt wat de troeven zijn van focussen en focusing oriented therapy. Het is niet alleen een hulpmiddel voor zuivere afstemming met de cliënt en een manier om het experiëntieel proces bij de cliënt te bevorderen, maar ook een uitstekende vorm van zelfzorg en bescherming tegen uitblussing en burn-out.

 

Doelgroep en voorwaarden

Psychotherapeuten en counselors met voorkennis van focussen:

– hetzij via een 3- of 4-jarige experiëntiële psychotherapie- of counseloropleiding,

– hetzij door het behalen van minstens Focussen Niveau 3 binnen Focussen Vlaanderen.

Deelnemers moeten actief in de praktijk van psychotherapie of counseling aan het werk zijn. Maximum 15 deelnemers.

 

Erkenning

Deelnemers krijgen een attest van deelname aan een éénjarige FOT-opleiding.

Deze opleiding vormt een aanzienlijk onderdeel van het opleidingstraject dat leidt tot erkenning als Focusing Oriented Therapist door The International Focusing Institute New York.

Deze opleiding is erkend voor educatief verlof.

 

Staf

Claude Missiaen, 30 jaar werkzaam als psychotherapeut en opleider in de cliëntgerichte, experiëntiële en existentiële psychotherapie. Focusing Coördinator van The International Focusing Institute.

Maaike Afschrift, 20 jaar werkzaam als psychotherapeut en betrokken in diverse opleidingen en trainingen in de cliëntgericht-experiëntiële benadering. Erkend Focusing Oriented Therapist bij The International Focusing Institute.

Data : 18 opleidingsdagen, van september 2019 tot november 2020 waaronder 5 tweedaagsen, zonder overnachting

Deze opleiding start opnieuw op 27/9/2019.

27 -28 sept ‘19

25 oktober ‘19

22 november ’19

13 december ’19

24 januari ’20

21 -22 februari ’20

27 maart ’20

24 april ’20

29 -30 mei  ’20

19 juni ’20

25 -26 sept ’20

23 oktober ’20

27 -28 november ’20

Wie interesse heeft om deze opleiding in de toekomst te volgen, kan zich aanmelden bij Claude Missiaen.

Locatie : Het Rustpunt, Burgstraat 46 – 9000 Gent, www.rustpunt.net

Cursusprijs: 2400 euro, inbegrepen: lichte lunch, koffie en thee. Gebruik maken van KMO-portefeuille is mogelijk.

Inschrijvingen: Kandidaten dienen zich vooraf per e-mail aan te melden bij Claude Missiaen,  met opgave van vooropleiding, werkterrein/praktijk en motivatie.