• Locatie onbekend

Specialisatie opleiding Focussen met kinderen

“Focussend omgaan met kinderen”

 naamloos

*Hoe onvoorwaardelijk kun jij met je aandacht bij kinderen zijn?

*Hoe kun jij bij kinderen hun probleemoplossend vermogen blijvend vergroten?

*Hoe kun je zorgvuldig voor je eigen proces zorgen, in het begeleiden van kinderen?

*Hoe kun jij jouw professionele vaardigheden en interventies verdiepen?

Visie:

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect, verdiepende interventies en vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de focusbegeleider naar het kind toe. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit.

Opzet:

Focussen (Focusing) is een filosofie en een methode, die in de jaren ‘60 door Eugene Gendlin, Amerikaans hoogleraar psychologie en filosofie, is ontwikkeld. www.focusing.org

Omdat Focussen een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen. Elke lesdag worden er stapsgewijs persoonlijke en praktische oefeningen aangeboden die je meteen kunt toepassen in je werk en in jouw contact met kinderen en jongeren. In het contact staat de ontwikkeling van eigen identiteit en evenwaardigheid met anderen centraal. Het is een zelfontdekkings- en veranderingsproces van ‘binnenuit’.

Inhoud lesdagen

 • Focussen als methode en basisattitude, de wijsheid van het lijf
 • Autonomie, ruimte en empathie
 • Emotionele steun en sensitieve responsiviteit
 • Zelfzorg: begrensd en verbonden, (hoe kun je open zijn en toch begrensd)
 • Omgaan met kritische processen en blokkades in het (eigen) proces
 • Structureren en grenzen stellen
 • Non-verbale communicatie en verschillende vormen van symboliseren
 • Kinderkracht en de ‘Forward Energy’
 • Kinderen met speciale noden (ADHD, ADD, explosief of implosief)
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen en jongeren
 • Afronden van het Focusproces 

Werkwijze:

Alle onderdelen en facetten van de opleiding zijn gericht op het werken met kinderen van

0 tot 18 jaar. Wij werken vanuit het leermodel ontwikkeld door Ynse Stapert:

Model-leren: docenten staan model voor de focussende basishouding. De oefeningen die men krijgt aangeboden kunnen gebruikt worden in het werken met kinderen.

Ervaren: Leren door zelf oefeningen te ervaren en hierop te reflecteren.

Conceptualiseren: Vanuit de ervaring en het model ontstaan je eigen nieuwe concepten van waaruit jij gaat werken met cliënten, kinderen of ouders.

Aan de hand van concrete oefeningen, persoonlijke ervaringen en bespreking hiervan, zullen de deelnemers stap voor stap inzicht krijgen in de methodiek van het Focussen en worden handvatten gegeven en ontdekt die bruikbaar zijn voor hun eigen praktijk. De deelnemers worden uitgenodigd om eigen praktijksituaties in te brengen. Inclusief 2 individuele intervisie momenten gedurende het leerjaar. Daarnaast formuleer je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren.

Inbegrepen Literatuur: * Marta Stapert en Erik Verliefde: De kunst van het luisteren Communiceren met kinderen op school en thuis.

Resultaat:

Na de jaaropleiding beschik jij nadien over de hieronder beschreven kennis en vaardigheden:

 • Kan eigen innerlijke processen herkennen en erkennen.
 • Kan de verschillende fasen van het focusproces onderscheiden en toepassen.
 • Kan actief reflecterend spiegelen.
 • Kan afstand en nabijheid tot de andere persoon helder inschatten.
 • Kan een start maken met het verkennen van innerlijke kritische processen.
 • Herkent eigen kwaliteiten en valkuilen in het focussend werken met kinderen.
 • Kan vanuit literatuuronderzoek het focusproces onderbouwen.
 • Heeft zicht op de ‘eigen wijsheid’ en zelfsturing van het lichaam.
 • Kan interventies aanbieden ter versterking van autonomie en ruimte van de cliënt.
 • Kan interventies aanbieden tbv emotionele steun en sensitieve responsiviteit.
 • Kan non-verbale communicatie bevorderen.
 • Kan activiteiten aanbieden ter bevordering van het symboliseren.
 • Kan structureren en grenzen stellen met behoud van autonomie van het kind.
 • Stimuleert de eigen veerkracht en de “Forward Energy” van het kind.
 • Kan interacties tussen kinderen en jeugdigen begeleiden.
 • Kan uitleg geven over Focussen aan ouders.
 • Kan een focusproces afronden.

Praktische informatie

Voor: coaches, counselors, kindertherapeuten, begeleid(st)ers, opvoed(st)ers, docenten die focussen met kinderen willen integreren in hun aanpak . Focuservaring is niet noodzakelijk. Voorwaarde voor deelname is een relevante (sociaal, pedagogisch of agogisch) opleiding of daarmee vergelijkbare ervaring. 

Data: De opleiding tot Focussen met kinderen, is verdeeld over 5 x 2 dagen op vrijdag en zaterdag van 10 tot 16.30 u.

 •  17/18 januari , 14/15 februari, 13/14 maart, 15/16 mei, 26/27 juni 2020

Plaats: Psychotherapeutisch centrum “De Binnentuin” Spoorwegstraat 8, 3370  Boutersem; www.binnentuinboutersem.be

Prijs: 1600 €  KMO-portefeuille kan gebruikt worden. Deze opleiding is erkend voor Vlaams opleidingsverlof (ODB-1000449). Er is lunch voorzien. In de prijs zijn het boek en de 2 supervisiemomenten inbegrepen.

Inschrijvingen: Kandidaten dienen zich vooraf aan te melden via deze link én per e-mail aan te melden bij Jessica Delooz via met opgave van vooropleiding, werkterrein/praktijk en motivatie.
 De staf behoudt zich het recht voor om uit de aanmeldingen een optimale bijscholingsgroep samen te stellen van maximum 12 deelnemers. Na toelating tot de opleiding kan men zich inschrijven via het iXtranet hieronder:

 

Informatie over inhoud, werkwijze en mogelijkheden kun je opvragen bij René Veugelers, of mobiel: 0031 6 36089557. Meer informatie over het focussen met kinderen: www.kinderfocussen.info en www.focusing.org/children

Docenten:

 • René Veugelers (Nl) : Beeldend creatief therapeut en docent Focussen. Hij is ruim 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg, (psychiatrisch verpleegkundige, socio-therapeut met jong volwassenen), waarvan de laatste 20 jaar als creatief beeldend therapeut in het voortgezet bijzonder onderwijs en de laatste 13 jaar Focustrainer met kinderen en jongeren van 3 tot 20 jaar. Hij heeft zich gespecialiseerd in het Focussen, non-verbale communicatie, EBL; ‘Emerging Body Language’ en de Living Forward Energy. Zijn uitgangspunt is de ‘wijsheid’ en ‘zelfredzaamheid’ van het lichaam. Hij heeft zeer ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren met ADHD, Autisme, depressie/rouw, hechtingsstoornissen en PTSS. Hij geeft daarnaast Focusworkshops en trainingen in binnen- en buitenland aan therapeuten, begeleiders en ouders om de Focus methodiek te integreren in hun dagelijkse werk en bestaan. Meer info op zijn site:  ftcz.nl
 • Erwin Vlerick (B) : kinderpsycholoog-psychotherapeut in kinder- en jongerenteam van CGG Largo en eigen praktijk, docent Focus on Emotion – opleiding experiëntiële kindertherapie, EFT therapeut, KinderFocus trainer, supervisor VVCEPC. Is 30 jaar actief in de gezondheidszorg met kinderen, jongeren en ouders/volwassenen waarbij het experiëntiële en het focussen een centrale plek krijgt. Ontwikkelde de groepstraining Focustraining voor adolescenten met weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld en paste dit toe in eigen praktijk en met jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Verzorgde Focusworkshops en trainingen in binnen- en buitenland aan therapeuten, counselors, opvoeders, leerlingbegeleiders.
 • Jessie Delooz(B) : gastvrouw en stand-by voor wie aanvullend individuele focus-sessies wenst. Jessica is psychiater, psychotherapeut, Focus coordinator (io)

Accreditaties:

De volgende beroepsverenigingen accrediteren deze jaaropleiding . Accreditaties: SRVB, ABvC, Registerplein, In aanvraag SKB, SKJ.

Deze jaartraining is onderdeel van de 4 jarige opleiding tot gecertificeerd KinderFocus Trainer aan The International Focusing Institute (TIFI) in New York www.focusing.org

Dit eerste jaar is een basisjaar met level 1 en 2 van het Focussen gekoppeld aan onderdelen van het Focussen met kinderen.
Aan het einde van dit eerste jaar ben jij gecertificeerd ‘Kinder Focus Companion’. Het tweede jaar is gekoppeld aan Focussen level 3 en 4 met intensieve verdieping rond processen met kinderen. Het derde jaar gaat specifiek in op het verfijnen en verdiepen van jouw Focus begeleidingskwaliteiten. Het laatste opleidingsjaar tot (Kinder) Focustrainer staat het trainen en begeleiden van groepen centraal.

 

focuscentrumzeelandfocuscentrumzeeland2      binnentuin

Opleidingscentrum voor Experiëntiële, Emotion-Focused en Existentiële Psychotherapie, Counseling & Coaching

Opleidingscentrum voor Experiëntiële, Emotion-Focused en Existentiële Psychotherapie, Counseling & Coaching