Specialisatie opleiding

Dialectische Experiëntiële Gedragstherapie

 

Veel mensen met langdurige of terugkerende emotieregulatie-problemen hebben een laag zelfbeeld, lijden onder zelf-invalidatie en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Zij kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden of relaties die hen niet echt voldoening geven. Ze weten vaak niet hoe om te gaan met hun emoties en onaangepast gedrag te hanteren. Ze raken de voeling kwijt met zichzelf, met hun behoeften en verlangens. Hun lichaam kan daarin een helpende gids zijn in het herstel met zichzelf. Niet alleen via cognitieve technieken, maar ook op het ervaringsniveau leren ze meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren.

 

Opleiding:

Deze opleiding omvat een unieke integratie van Dialectische Gedragstherapie (M.Linehan), Compassion Focused Therapy (P. Gilbert) en Lichaamsgefundeerde therapie (A. Pesso) met als doel om de cliënt een concreet perspectief voor behandeling te bieden. Zowel voor cliënten als voor behandelaars vormt deze aanpak een helder en gestructureerd therapeutisch kader.

De cliënt leert zijn leven meer in balans te brengen door eerst zijn psychosociale vaardigheden te vergroten. Hij wordt vaardiger in het omgaan met zichzelf en met anderen, in het beheersen van emoties, in het verdragen van onlustgevoelens, in het richten van zijn aandacht en in het sturen van zijn denken. Hij leert luisteren naar zichzelf, milder te worden en de taal van zijn lichaam beter te verstaan. Daarnaast worden ook oningevulde basisbehoeften (h)erkend en ervaren in een veilige relatieomgeving.

De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie van de Dialectische gedragstherapie van Marsha Linehan (De DGT-vaardighedenhandleiding voor de vaardigheidstraining, 2016), en op het werk van Paul Gilbert (The Compassionate Mind, Constable 2009; www.compassionatemind.co.uk), Erik Van den Brink en Frits Koster MBCL (Compassievol Leven 2012). Het lichaamswerk is gebaseerd op het werk van A. Pesso, vertaald vanuit de Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapie.

Werkwijze:

Zie uitgebreide bijlage.

 

Resultaat:

Na de jaaropleiding beschik je over de hieronder beschreven kennis en vaardigheden:

. Vaardigheden Dialectische Gedragstherapie:

. Mindfulness-Kernoplettendheidsvaardigheden

. Hanteren van Crisis-Stressbeheersing

. Intermenselijke effectiviteitsvaardigheden

. Emotieregulatievaardigheden

. Basisvaardigheden Compassion Focused therapy (+ Meditaties)

. Basisvaardigheden Lichaamsbewustwording

 

 Praktische informatie:

Voor: coaches, counselors, therapeuten, psychologen, psychiaters, psychomotorische therapeuten, (gespecialiseerde) psychiatrische verpleegkundigen. Ook hulpverleners uit de residentiële en ambulante sector (PZ, CGG, PZT), maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders, verbale en non-verbale therapeuten, die patiënten met borderline- en emotieregulatie-problematiek behandelen, begeleiden, trainen en coachen of daar in de toekomst rond aan de slag wensen te gaan.

 

Data:

De jaaropleiding is verdeeld over 3 blokken van telkens 4 maanden. We willen hierdoor oefentijd en toepassing in het werkterrein optimaal benutten om intervisies en supervisies actueel te kunnen aanpassen.

We voorzien ongeveer 2 data per maand.

Deel 1: 21/9 – 28/9 – 19/10 – 26/10 – 16/11 – 23/11 – 7/12/2018

Deel 2: 18/1 – 25/1 – 15/2 – 22/2 – 15/3 – 22/3 – 5/4/2019

Deel 3:  26/4 – 3/5 – 17/5 – 24/5 – 16/6 – 21/6/2019

 

Plaats:

PZ KARUS (Voorheen PZ Sint-Camillus) te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Gent.

Prijs:

2400 Euro (20 dagen)

KMO-portefeuille kan gebruikt worden. Deze opleiding is erkend voor educatief verlof.

2 koffiepauzes per dag zijn inbegrepen.

Optioneel kan gekozen worden voor een warme maaltijd aan 9 € (ter plaatse te betalen) (soep-hoofdmaaltijd-dessert).

 

Inschrijvingen:

Kandidaten dienen zich aan te melden via deze link én zich per e-mail aan te melden bij Marleen De Winne via , met opgave van vooropleiding, werkterrein/praktijk en motivatie.

De staf behoudt zich het recht voor om uit de aanmeldingen een optimale bijscholingsgroep samen te stellen van maximum 20 deelnemers.

Eens je bent toegelaten tot de opleiding en er voldoende kandidaten zijn om te starten, ontvang je een mail met instructies om je inschrijving en je betaling te vervolledigen.

Informatie over inhoud, werkwijze en mogelijkheden kun je opvragen bij Marleen De Winne, marleen.dewinne@sint-camillus.be of telefoon 0476/60.60.62.

Aanbevolen literatuur

   Marsha M. Linehan De DGT-vaardigheden

Auteur: Marsha M. Linehan    Uitgever: Pearson Assessment And Information B.V.

 

   Marsha Linehan De DGT-vaardigheden Werkboeken

Auteur: Marsha M. Linehan    Uitgever: Pearson Assessment And Information B.V.

 

Alle aanvullende literatuur en cursusmateriaal ivm het lichaamswerk en de Compassion Focused therapie worden via mail en ter plaatse aangereikt.

Een uitgebreide literatuurlijst zal bij de aanvang van de opleiding gegeven worden.

 

Docenten:

. Marleen De Winne, Psychotherapeute, Pmt therapeute, Dialectische Gedragstherapeut, Vaardigheidstrainer en coach ‘Cadans’, afdeling persoonlijkheidsproblematiek PZ Sint-Camillus te Gent. Opleiding Individuele Counseling (KERN Sint-Niklaas), Mindfulness-trainer en specialisatie Existentiële Psychotherapie. ‘Mindfulness- based Compassionate Living’ Erik Van den Brink & Frits Koster. Masterclass ‘Psychotherapy and the integration of mind.’ Dan Siegel and Paul Gilbert.

 

. Valerie Fonteyne, psychologe en teamcoördinator ‘Cadans’, afdeling persoonlijkheidsproblematiek PZ Sint-Camillus te Gent’. Psychotherapie opleiding ‘Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapie’ (KERN Sint-Niklaas), Dialectische Gedragstherapeut – Vaardigheidstrainer en Coach. ‘Mindfulness- based Compassionate Living’ Erik Van den Brink & Frits Koster. Masterclass ‘Psychotherapy and the integration of mind.’ Dan Siegel and Paul Gilbert.

 

. Celia Vervisch, psychiatrisch verpleegkundige ‘Cadans’, afdeling persoonlijkheidsproblematiek PZ Sint-Camillus te Gent, individuele DGT-coach, in 4-jarige therapieopleiding ‘Interactionele vormgeving’ aan de Educatieve Academie te Berchem-Antwerpen.

 

. Ingrid Claeys, psychiatrisch verpleegkundige en coach ‘Cadans’, afdeling persoonlijkheidsproblematiek PZ Sint-Camillus te Gent, DGT-Trainer in Gaandeweg, ambulant dagprogramma Cadans. Opleiding mindfulnesstraining.