Emotie als gangmaker in verbinding met mezelf, de ander, de wereld…

Ter ere van 50 jaar (FMS) Focus on emotion vzw nodigen we je uit op vrijdag 11 oktober voor een studiedag met als thema ‘Emotie als gangmaker in verbinding met mezelf, de ander, de wereld’.

Na afloop van deze studiedag eindigen we feestelijk.

Programma vrijdag 11 oktober 2019

09u30: Onthaal met koffie

10u00: Welkom en programmaoverzicht

Onze Geschiedenis 

Myriam Jennen schetst als bevoorrechte getuige de kiemen en de ontwikkelweg van het experiëntiële pad van Faculteit voor Mens en Samenleving – FMS naar Focus on Emotion

Onze Talen

Nele Stinckens , Luk Peeters,  Siebrecht Vanhooren en Kurt Renders ontwarren,  verhelderen en verbinden op interactieve wijze de inhoudelijke lijnen in de talen die in Focus on Emotion gesproken worden: van Clientgerichte en Gestalt therapie naar Emotion Focused en Existentiële therapie  met aandacht voor de interactionele benadering.

Onze doelgroepen en contexten

Pascale Schoenmakers  illustreert  hoe deze  opgebouwde knowhow effectief werkt voor kinderen en jongeren en hun gezinssysteem. Marianne De Geyter  geeft een inkijk in het opzet van de counseloropleiding en de mogelijke vervolgopleidingen om met het experiëntiële gedachtengoed aan de slag te gaan in niet-psychotherapeutische contexten.

12u15: Lunch met broodjes

13u45 – 15u15: Workshops: een staalkaart van onze expertise in de praktijk:

Je kan kiezen tussen volgende workshops begeleid door onze alumni: (extra uitleg per workshop vind je verder op deze pagina.)

Workshop 1: Therapie aan hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun omgeving. –  Virginie Casier

Workshop 2: Kanker.  En zinvol leven? –  Christine Leys

Workshop 3: Verbinden en verdiepen in en met de natuur  –  Annelies Baeten

Workshop 4:  In verbinding met mezelf, elkaar en de wereld! –  Karin Ferfers

Workshop 5: Ons lijf ervaren als existentiële betekenisdrager  – Jan Devriendt

Workshop 6: Het patiënten perspectief in de geneeskunde binnen brengen door de toehoorder mee te nemen in de beleving. –  Axel Verstrael

Workshop 7: ‘Het lijf laten spreken. Eetstoornissen en eet- en gewichtsproblemen benaderd vanuit een experiëntieel(EFT) kader.  –  Katrien Van Kerrebroeck

15u15: Onze toekomst

We ronden dit inhoudelijk gedeelte af door met  alle aanwezigen een toekomstbeeld te schetsen voor Focus on Emotion.

16u: Receptie

Feest !!! We heffen het glas !

Je bent van harte uitgenodigd  op de afsluitende receptie!

Inschrijven + je keuze van workshop doorgeven doe je helemaal onderaan deze pagina.

WORKSHOPS

Workshop 1

Therapie aan hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun omgeving

Verbinden vanuit eigenheid

Virginie Casier

Indien kinderen en jongeren zich in hun omgeving als een vis in het water voelen, ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van hun eigenheid en talenten. Het spreekt voor zich dat dit eveneens voor hoogbegaafde kinderen en jongeren geldt. In hun thuis-, school- en vrijetijdscontexten blijkt het echter niet evident om het aanbod sensitief-responsief af te stemmen op hun specifieke eigenheid en ermee gepaard gaande behoeftes. Hierbij ontstaat het risico dat dit (op termijn) hun welbevinden en socio-emotionele ontwikkeling ondermijnt. Een aantal van deze hoogbegaafde kinderen en jongeren -al dan niet reeds (h)erkend als hoogbegaafd- wordt aangemeld voor psychotherapie.

Deze workshop illustreert dat persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie heel waardevol blijkt om tegemoet te komen aan de therapeutische hulpvragen van hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun context. Ik bied een exemplarische inkijk in hoe therapie vanuit experiëntiële invalshoek aan deze doelgroep met betrekking tot het thema verbondenheid vanuit eigenheid kan vormgegeven worden.

Tevens voer ik een warm pleidooi tot meer expertise bij psychotherapeuten over de eigenheid van hoogbegaafde personen en de invloed ervan op het therapeutische proces en de verbondenheid met hun omgeving.

VIRGINIE CASIER is master in de (ortho)pedagogische wetenschappen en experiëntieel kinder- en jongerenpsychotherapeute (Focus on Emotion). Zij is werkzaam in haar privépraktijk NEST10 te Wervik. Daarnaast is ze als docent verbonden aan de hogeschool VIVES in de opleiding Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Haar expertisegebied behelst psychopedagogische begeleiding en psychotherapie aan hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun context. Ze verzorgt tevens vormingen rond dit thema. Vanuit haar verschillende professionele en privérollen zet ze zich dagelijks in voor opvoeding, onderwijs en psychotherapie waar hoogbegaafde kinderen en jongeren (h)erkend worden in hun eigenheid en ondersteund worden in hun ontwikkeling in authentieke verbinding met anderen.

info@nest10.be

 

Workshop 2

Kanker.  En zinvol leven?

Christine Leys

Er is een plek op de kaart

Waar de kaart ophoudt.

Geen wegwijzers of gidsen;

Geen taal om te vertalen

Of steden met keurige namen.

(Sophie Sabbage)

Kanker is een ingrijpende ziekte, want in potentie levensbedreigend. Ze treft lichaam en geest. Raakt gemoed, levensperspectief, sociale relaties, …. Ze treft patiënt en familie. Zoals een steen die het oppervlak van het water raakt en concentrische kringen doet uitwaaieren. Zo beroert ze alle betrokkenen en voert hen terug naar ‘de essentie der dingen’, op zijn minst voor een tijdje. Ze maakt bewust van kwetsbaarheid en sterfelijkheid.

Naast het lichamelijke traject van diagnose, behandeling, ziekenhuisbezoeken, vermoeidheid en ander ongemak, is er parallel daaraan  -soms met enige vertraging- een psycho-sociaal traject waar mensen in terecht komen. Eerst is er de schok, daarna  wordt men gedwongen om met angst en vele soorten van verlies om te gaan. Dit traject kan verscheidene jaren overspannen. De uitkomst is onzeker.

Kanker vraagt een ‘holistische’ aanpak. Ondervinden wat werkelijk van belang is, kan helend werken.

In deze workshop onderzoeken we hoe het zich richten op  bewustwording en zingeving als ingrediënt van een geïntegreerd en holistisch programma, een hulp kan zijn om te leven en met deze ziekte om te gaan.

Christine Leys is oncopsycholoog in AZ Turnhout. Ze is groepstherapeut en gestalttherapeut, opgeleid in FMS (1987-1990) Daarnaast volgde ze ook de EFT-modules (2014-2015).

 

Workshop 3

Verbinden en verdiepen in en met de natuur
Annelies Baeten

Ik geloof dat buiten zijn, in de natuur, rust, ruimte, inspiratie, inzicht en opnieuw energie geeft.
Al ruim 10 jaar kon ik meermaals ervaren dat in de natuur zijn ondersteunend en verrijkend werkt,
ook in therapeutische trajecten. Als jonge jeugdhulpverlener kreeg ik in 2009 de kriebel van wandeltherapie te pakken.
Ik leerde al doende, door verschillende meerdaagsen in de natuur, met en zonder cliënten, alleen en in groep,en volgde een postgraduaatopleiding ‘adventure education’ en de ‘emotion-focused therapieopleiding’ bij Focus On Emotion vzw (2013-2017) om ervaringen theoretisch te kaderen en te verdiepen. Na onze wereldreis met de fiets, een diepgaande natuurervaring, startte ik in september 2018 met ‘de nomaden’, een praktijk voor EFT en wandeltherapie waarbij ik binnen en buiten werk met volwassenen.
Ik wil jullie tijdens deze workshop meenemen in het ervaringsgericht werken in en met de natuur.

Annelies Baeten, °1984, maatschappelijk werker en emotion-focused psychotherapeut.

 

Workshop 4

In verbinding met mezelf, elkaar en de wereld!

Karen Ferfers

Heb je zin om iets meer te ontdekken over het gedachtegoed Geweldloos communiceren (NVC) van M.Rosenberg? Ben je nieuwsgierig naar de achtergrond en de mogelijkheden van dit model?

Marshall, als klinisch psycholoog, was student bij C. Rogers. Hier ligt voor mij, als persoonlijke verdieping, de link met de opleidingen die ik bij het FMS volgde. Ik volg hem helemaal in zijn zoeken naar die diepere verbinding tussen alle mensen hier op deze aarde, hij ziet die in de existentiële behoeften die diep in ieder van ons leven.

Deze korte workshop richt zich naar al wie de eigen manier van communiceren wil bevragen, en wenst stil te staan bij de effecten ervan op zichzelf en anderen.

Het diepere vertrekpunt ligt in de universele behoeften van ieder van ons, waardoor we per definitie op dit niveau met elkaar verbonden zijn. Deze vernieuwende benadering vertrekt bij een goede verbinding met jezelf, en gaat van daaruit naar een betere kwaliteit in de relaties met anderen en deruimere omgeving waarin we leven.

Je krijgt in verkorte versie mee wat geweldloos communiceren nu juist inhoudt, en hoe je daar de eerste stappen in kunt zetten. M. Rosenberg ontwikkelde een praktisch model, dat die intentie totverbindinghelpt in het concrete, dagdagelijkse realiseren hiervan.

Het wordt een interactief gebeuren, met gelegenheid om actief te proeven van wat dit model zo anders maakt. Concrete oefeningen geven je de kans om te ervaren hoe verschillend het is in dialoog te gaan vanuit wat werkelijk in je leeft, in een eerlijke intentie tot verbinding.

Daarnaast is er de mogelijkheid om bestaande literatuur hierover in te kijken. Wie zin krijgt in meer, kan altijd terecht bij het open aanbod van het Hathor- Instituut .

E-mail       karin.ferfers@belgacom.net

Website   www.hathor-instituut.com

Karin Ferfers volgde de Gestaltopleiding van 4 jaar (1983- 1987).  Ze volgde ook nog een aanvullend jaar Clientcentered opleiding (1990). Deze basisopleiding is aangevuld door heel wat WE opleidingen, allemaal ergens in relatie tot beide therapeutische opleidingen. Dit was in de periode 1980 tot ongeveer 1995. In de periode 1985 en verder, heeft ze op vraag van Georges Wollants heel wat opleidingen Assertiviteit voor het FMS begeleid. Daarnaast heeft ze deelgenomen aan het project van Bob Vansant rond groepsbegeleidingen met mensen in depressie  in het Leuvense.

 

Workshop 5

Ons lijf ervaren als existentiële betekenisdrager

Jan Devriendt

Door middel van enkele ervaringsoefeningen uit de traditie van het opstellingenwerk,  gaan we onszelf en existentiële basispatronen in ons mens zijn, verkennen.  Het is een speelse en tegelijk vaak erg ontroerende manier om thuis te komen in onze identiteit “voorbij de woorden”…  Na elke oefening is er  ruimte voor een korte nabespreking, om uitwisseling, erkenning en verankering van de ervaring te faciliteren.

Jan Devriendt is doctor in de geneeskunde, specialisatie bedrijfsarts. www.jandevriendt.be

Hij volgde de opleiding psycho-sociale begeleiding (nu opleiding counselor/coach)in 1996 tot 1999

 

Workshop 6

Het patiëntenperspectief in de geneeskunde binnen brengen door de toehoorder mee te nemen in de beleving. 

Axel Verstrael

Sinds 10 jaar ben ik een hartpatiënt. De praktijk gaat als volgt: plots dood neervallen waarna een inwendige defibrillator mij letterlijk weer tot leven vuurt. Deze ervaring deel ik met de mensen in de geneeskunde (artsen, specialisten, verpleging, beleidsmakers,…) Best bijzonder want het is alsof de dood passeren plots recht geeft tot spreken. Laat ik er dan maar helemaal gaan instaan en ten voeten uit mezelf zijn, dacht ik. In al m’n kracht EN in al m’n kwetsbaarheid. In deze authenticiteit neem ik hun sinds 2010 mee in de beleving. Het werkt. Het nodigt uit. Het maakt nieuwsgierig. Het zet in beweging. Het werd de start van de patiëntenambassade van de UHasselt. Nog zotter, het werd de start van de European Society of Cardiology Patient Forum. Het enige wat ik te bieden heb is mijn ervaring delen. Ik doe het, op een manier zoals door het FMS geleerd. En zo sluipt de counselende houding plots de geneeskunde binnen. Welkom in de beleving! 

Axel Verstrael  is Consultant Business Development  en volgde de counselors opleiding bij ’t FMS van 2001-2004.   axel.verstrael@kleinberlijn.be

 

Workshop 7

‘Het lijf laten spreken. Eetstoornissen en eet- en gewichtsproblemen benaderd vanuit een experiëntieel(EFT) kader. 

Katrien Van Kerrebroeck

(Info wordt weldra toegevoegd)

————————————————————————————————————————–

Deelnameprijs: 100 euro (KMO-portefeuille is mogelijk)

Meer informatie:

Locatie: Provinciehuis Leuven – meer info via deze link

Keuze Workshop: geef hier je keuze door voor de workshop die je wenst te volgen

Attest: iedere deelnemer ontvangt na afloop een attest van deelname

Inschrijven: doe via het iXtranet hieronder: