De “Pre-Therapie” van Prouty: herstel en versteviging van contact – 13 en 14 maart 2020
door Dion Van Werde

 

In een tweedaagse workshop wordt uiteengezet hoe je op een persoonsgerichte manier kan omgaan met iemand die zich in een eigen wereld teruggetrokken heeft en dus niet bereikbaar is. Pre-Therapie leert hoe je iemand die zich in zo een toestand bevindt, actief kan uitnodigen om zich weer te verbinden met de omgevende realiteit, zich weer bewust te zijn van zijn/haar gevoelens en sociaal verstaanbaar te communiceren. Pas daarna heeft het traditionele therapeutische aanbod weer zin en kans op slagen. Eerst contact, en dan de rest. “Meer contact betekent minder symptomatologie”, is dan ook de centrale gedachte van dit cliëntgericht kader en de aangeboden methode.

Pre-Therapie werd door dr. Garry Prouty in de USA ontwikkeld. Het is een consequent doordenken van de Rogeriaanse grondhoudingen naar populaties waar het meest elementaire bewustzijn van de realiteit acuut afwezig is, of tijdelijk of voor langere tijd onder druk staat.
De methode, die bestaat uit het geven van 5 soorten zeer concrete contactreflecties (situationele-, gelaats-, lichaams-, woord-voor-woord- en herhalende reflecties), is bij uitstek geschikt om de cliënt, die in een soort existentieel autisme in zijn/haar eigen wereldje ingebunkerd zit en daaronder lijdt, weer naar de gedeelde realiteit te brengen.

Pre-Therapie is uniek, in die zin dat het én therapieschool-overstijgend is én net die techniek en dat inzicht brengt, van hoe men therapeutisch kan omgaan met contactverlies.

De methode is bruikbaar voor meerdere disciplines (psychologen, psychiaters, verpleging, psychotherapeuten, counsellors, niet-verbale therapeuten, woonbegeleiders, verzorgenden, opvoeders, ..) en in meerdere settingen (acute psychiatrie, behandelafdelingen allerhande, chronische diensten, beschutte woonvormen, forensische psychiatrie, tijdens huisbezoeken van mobiele teams, tijdens individuele therapiesessies en consultaties, in groepsmomenten enz). De onderscheiden doelgroepen – zowel volwassenen als kinderen – hebben gemeenschappelijk dat de cliënt/patiënt psychologisch niet bereikbaar is, zoals bij voorbeeld tijdens acuut of chronisch psychotisch functioneren, tijdens dissociatieve momenten, bij depressie, beginnende dementie, autistiforme beelden, bij dubbele diagnoses als mentale handicap met depressie, enzovoort. Ook bij een tijdelijke daling van het contact tijdens een individueel gesprek met iemand die voor de rest wel toegankelijk was, brengt Pre-Therapie een wezenlijke diagnostische bril en methodiek.

Uit het psychologisch isolement en de crisis komen, met de voeten weer steviger in de gedeelde wereld staan, herstel en meer oog hebben voor de dagelijkse realiteit, opnieuw kunnen beschikken over zijn eigen krachten en die inzetten, het zijn alle gevolgen van een toenemende mate van contact.

 

Leerdoelen van de tweedaagse workshop
– Het begrijpen van de samenhang tussen afwezigheid van contact en symptomatologie

– In staat zijn tot contact-metadiagnostiek: iemands niveau van functioneren kunnen inschatten in termen van pre-expressief (lees: ‘zich ongewild louter uitdrukken aan de hand van symptomatologie’); expressief (lees: ‘zoals u en ik’) of ‘in de grijze zone’(lees: een mix van enerzijds in een eigen wereld opgesloten te zitten en anderzijds ook verbonden te zijn met de gedeelde realiteit). Inzien hoe hier gedifferentieerd en dus gepast op in te spelen.

– Kennismaking met de praktijk van de gedemonstreerde reflecties en deze zelf uitproberen

– Geprikkeld zijn om door deze bril naar de eigen praktijk te kijken, open staan voor praktische bijsturing van zijn gewoontes door integratie van het geleerde, en hierover in gesprek gaan

 

Methode
De workshop wil interactief zijn en afgestemd op de aanwezige deelnemers.
Een uitgebalanceerd geheel van theorie, demonstraties via rollenspel, verwijzing naar literatuur, inoefenen en bespreken van aangebracht casusmateriaal en ingaan op gestelde vragen wordt aangeboden.

Deelnemers worden uitgenodigd zelf de rol van cliënt/patiënt alsook de rol van hulpverlener aan den lijve te ervaren.

Workshopleider

Dion is opgeleid door Garry Prouty zelf. Hij coördineert sinds 1995 het Pre-Therapy International Network en is bruggenhoofd van deze benadering in Europa. Hij heeft jarenlange nationale en internationale ervaring in het geven van workshops.
Feed-back toont aan dat deelnemers zijn enthousiasme, zijn speelse ernst, professionaliteit en het vanuit zijn ervaring ingaan op de concreetheid van de dagelijkse praktijk erg weten te waarderen.
Hij is gastdocent aan drie Belgische universiteiten, geeft vorming aan verenigingen, klinieken en instituten, en is gevraagd spreker op conferenties. Hij schreef het boek “Pre-Therapie” (via hem verkrijgbaar) samen met Prouty en Pörtner, alsook vele artikels in vaktijdschriften, en hoofdstukken in boeken – zie bij ‘references’ op www.pre-therapy.com. Hij werkte meer dan dertig jaar in residentiële psychiatrie, als psycholoog/psychotherapeut en therapeutisch coördinator van ‘Contact’, een afdeling psychosezorg in Gent (www.karus.be). Momenteel werkzaam in het BTZ Rhein-Neckar in Wiesloch, Duitsland.

Docent: Dion Van Werde

Datum: 13 en 14 maart 2020 telkens van 9.30u tot 16.30u.

Locatie: Het Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent www.geuzenhuis.be

Deelnameprijs: 250 euro, dranken tijdens de pauze en broodjeslunch inbegrepen  (KMO portefeuille kan worden aangevraagd)

Attest: deelnemers ontvangen na afloop een attest van deelname

Meer informatie: 

Inschrijven : doe je via het iXtranet hieronder: