Medewerkers

Focus on Emotion v.z.w. is een onafhankelijk, niet gesubsidieerd opleidingsinstituut met een lange traditie in het opleiden van professionelen in de ervaringsgerichte benadering (sinds 1968).
De bestuurlijke leden, stafleden en medewerkers zijn allen free-lance werkzaam voor Focus on Emotion v.z.w..

De huisstijl van het vroegere FMS blijft ook met Focus on Emotion v.z.w. als een rode draad door onze opleidingen lopen. We blijven een opleidingscentrum die de persoon van de opleideling een centrale plaats toebedeelt. Vanuit een oorspronkelijke bezieling, wordt een gedachtegoed aangeboden dat in de huidige ‘snelle’ maatschappij een soort tegenstroom is. We streven naar het ontwikkelen van het Zelf-als-Instrument–In-Interactie. Als cursist wordt je uitgenodigd tot een innerlijke dialoog in een stap voor stap verdieping. Dit vraagt ruimte voor vertraging, aandacht en stilte.

In een persoonlijke ontmoeting met opleiders en medecursisten, vormt zich een dragende leer- omgeving met mildheid, erkenning, mededogen, acceptatie, respect en ruimte om meer jezelf te worden. Maar ook een klimaat waar dialoog, verbinding, oog voor de beleving van de overkant, samenwerking, vertrouwen en groeikansen aanwezig zijn. Daarnaast wordt je ook uitgedaagd , krijg je weerwerk in supervisies, wordt je een spiegel voorgehouden, geniet je de leerervaring van de groep als oefenterrein…

Alle opleiders beschikken over een ruime ervaring en een uitgebreide bagage in hun vakgebied. Hiermee vormen ze een link tussen praktijk en academische theorie. Cursussen worden steeds ingebed in een grondige experiëntiële theorie, in vorm gezet met praktijkgerichte methodieken en gedragen door de ervaringsgerichte begeleidershouding van ervaren opleiders.

Leden bestuursorgaan: 

 • Karel Binon: bestuurder (voorzitter)
 • Erwin Vlerick: bestuurder 
 • Geert De Groof: bestuurder

Stafleden (docenten):

 • Adam Carl 
 • Afschrift Maaike
 • Bruyninckx Leen
 • Claes Tine
 • Colin Willy
 • De Backer Tine
 • De Geijter Marianne
 • De Gouw Remy
 • Dekeyser Mathias
 • Delvaux Tinne
 • Druyts Wendy
 • Gundrum Monica
 • Heylen  Arne
 • Leys Christine
 • Libbrecht Hilde
 • Missiaen Claude
 • Peeters Luk
 • Renders Kurt
 • Schoenmakers Pascale
 • Smets Ilse
 • Stas Marita
 • Stinckens Nele
 • Talboom Sofie
 • Van Werde Dion
 • Verdegem Sofie
 • Vermeir Veronique
 • Wellens Hilde
 • Willems Liselot
 • Wuyts Caroline