top of page

EFT-i supervisoropleiding

Jaaropleiding tot erkend EFT-i Supervisor (ISEFT) en Cliëntgericht Supervisor (VVCEPC)

Werk je reeds 5 jaar als erkend als EFT-i therapeut en gebruik je EFT in je dagelijkse psychotherapie praktijk, dan kan je jezelf verder professionaliseren tot erkend EFT-i Supervisor (ISEFT.org). Deze jaaropleiding geeft je tevens erkenning als supervisor voor cliëntgericht therapie, mits je een cliëntgerichte therapieopleiding hebt genoten die erkend is door de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).

EFT-i.png
iseft (1).png
logo+vvcepc+rgb.png
Achtergrond

Vanwege het groeiende aantal EFT-i therapeuten(-in-opleiding) hebben we in Vlaanderen en Nederland dringend behoefte aan meer erkende EFT-i Supervisoren.

Recent is er een vormingspakket ontwikkeld vanuit de ISEFT werkgroep “Empowering EFT in Europe”, en zijn er vanuit de VVCEPC erkenningscriteria gekomen voor de vorming van supervisoren.

We combineren beide richtlijnen in deze jaaropleiding, zodat je aan het einde van het traject erkend kan worden als EFT-i supervisor (ISEFT) en Cliëntgericht supervisor (VVCEPC).

Inhoud en werkwijze

Deze jaaropleiding omvat 5 vormingsdagen, verzorgd door één of meer erkende EFT trainers/leersupervisoren. Elke dag is een combinatie van seminarie rond de verschillende aspecten van EFT supervisie, video bespreking, live skill practice en intervisie over de eigen supervisiepraktijk.

 

Thema’s die aan bod zullen komen zijn: een overzicht van de kenmerken van Cliëntgerichte en EFT supervisie, supervisor blocks, de werkalliantie met de supervisant, perceptuele vaardigheden van de cliëntgerichte en Emotion-Focused supervisor, case formulation werk, experiential teaching (en de balans tussen exploreren en doceren), experiëntieel werken met de supervisant (a.h.v. EFT methodieken, focusing…), deontologische aspecten, aandachtspunten voor groepssupervisie en evaluatie van de supervisant.

 

Naast deze vormingsdagen engageert elke deelnemer zich voor een persoonlijk supervisietraject van 5 sessies leersupervisie rond eigen supervisiepraktijk bij een erkende EFT trainer/leersupervisor met aan het einde ook een evaluatie door de leersupervisor. Dit persoonlijk traject is niet inbegrepen in de prijs.

 

Als verplichte literatuur gebruiken we:

Vanaerschot, G. (2021). Supervisie als proces. Een gids voor de praktijk. Bohn Stafleu Van Loghum. (Zelf aan te kopen)

Elliott, R., Auszra L., Hermann, I. & Cunha C. (2022). EFT Supervisor Competency Framework (Draft Version). EmpoweringEFT@EU project. (Ontvang je bij de start van de opleiding)

Deelnemingsvoorwaarden

Voorwaarden voor deelname:

  • Je bent erkend als EFT-i psychotherapeut (Focus On Emotion / ISEFT) en gebruikt EFT in je dagelijkse psychotherapie praktijk.

  • Je hebt 5 jaar ervaring als autonoom therapiebeoefenaar: 10 cliënten per week, na afronding van een door VVCEPC erkende psychotherapieopleiding: Emotion-Focused Therapie (Focus On Emotion vzw), Cliëntgerichte psychotherapie (KUL, Focus On Emotion vzw), Integratieve opleiding (U.A.).

  • Je bent reeds cliëntgericht supervisor of je bent aanvaard als aspirant-supervisor door de VVCEPC en bent reeds gestart met een aantal supervisanten.

 

Voorwaarde voor erkenning als EFT-i / CCT supervisor:

  • Je hebt de jaaropleiding gevolgd met inbegrip van de 5 vormingsdagen, 5 persoonlijke leersupervisies en een positieve evaluatie.

  • Je bent minstens een jaar erkend als aspirant-supervisor en hebt minstens 10 supervisies gegeven aan minstens 3 supervisanten.

  • Je engageert je om als supervisor actief te blijven als therapeut en als supervisor, en om permanente vorming te blijven volgen (bv. lectuur, workshops, intervisiegroepen…) rond het thema supervisie.

De stafleden

kurt renders.jpg

Kurt Renders

Cliëntgericht, Existentieel en Emotion-Focused Therapeut - Coördinator groepspraktijk Conciente Antwerpen -

Coördinator Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie (KUL) - Supervisor en trainer in ClIëntgericht psychotherapie en Emotion-Focused Therapie (VVCEPC, ISEFT)

arne heylen.jpg

Arne Heylen

Cliëntgericht, Existentieel en Emotion-Focused Therapeut - Psychotherapeut  bij groepspraktijk Naiade Kessel-lo - Staflid Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie (KUL) - Supervisor en trainer in Cliëntgericht psychotherapie en Emotion-Focused Therapie (VVCEPC, ISEFT)

Praktisch

Data

De vormingsdagen gaan door op volgende donderdagen van 9u30 tot 16u:

17/10/2024 | 19/12/2024 | 30/01/2025 |13/03/2025 |15/05/2025

Locatie

Buurthuis Unik, Fransenplaats 1 te Antwerpen

Deelnameprijs

990€ voor de 5 vormingsdagen.

Persoonlijke leersupervisies (5u + evaluatie) zijn niet inbegrepen.

Informatie over de opleiding

mail naar arne.heylen@focusonemotion.be

Informatie over betaling en facturatie

info@focusonemotion.be

Aanmelden: via de knop hieronder

 

 

 

 

bottom of page