Emotion-Focused Therapy for individuals - Level III

Ook in 2019 gaan we terug van start met een nieuwe training EFT Level III. De  8 opleidingsdagen zullen hoofdzakelijk bestaan uit supervisie van eigen praktijk. Daartoe dient de deelnemer een videofragment mee te brengen. In de groepssupervisies kan stil worden gestaan bij uiteenlopende vragen: methodisch-technische vragen rond de uitvoering van bepaalde EFT-taken, Case Formulation (hoe kijken we met een EFT-bril naar deze casus?), hoe omgaan met emoties in deze casus, andere vragen aangaande de therapeutische relatie met deze cliënt …

Naast de groepssupervisies (in kleine groepjes), zal er op een aantal dagen ook een plenaire sessie plaatsvinden: we bekijken dan uitgebreider hoe een EFT Case Formumation te maken, we bekijken de ‘EFT-masters at work’, doen rollenspel…

We zullen EFT-literatuur aanraden, maar willen graag dat ‘Learning Emotional Therapy’ alleszins tot de moedertaal van de deelnemers is gaan behoren.

Op het einde van de cursus (in de laatste dagen) verwachten we dat je video opnames inlevert van 2 x 20 minuten met een verbatim , voorzien van commentaar met als handleiding/kader het Case Fomulation Model. Dat bekijken we dan opnieuw in kleine groep. Op basis hiervan kan je erkend worden als Emotion-Focused Therapeut.

Docenten:
Kurt Renders, Psycholoog, Cliëntgericht, Emotion-Focused en Existentieel Psychotherapeut
Arne Heylen, Psycholoog, Cliëntgericht, Emotion-Focused en Existentieel Psychotherapeut

Bij voldoende inschrijvingen zal er op de meeste dagen een derde supervisor voorzien worden.
Deze docenten zijn erkend als Emotion-Focused Supervisor door het isEFT.

Data: 8 opleidingsdagen : deze opleiding is gestart in 2018. Aanmelden voor de reeks die start in 2019 kan bij Kurt Renders (zie verder).

Locatie: Antwerpen, Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem

Toelatingsvoorwaarden: minstens een Emotion-focused Therapie Level 2 hebben afgerond.

Kosten: 1495 € (KMO-portefeuille kan gebruikt worden en erkenning voor educatief verlof is aangevraagd), inclusief hand-outs  en dranken tijdens de pauze. Lunch is niet inbegrepen.

Meer informatie : Kurt Renders: 03/2370073 of

Inschrijven: deze opleiding is gestart in 2018. Aanmelden voor de reeks die start in 2019 doe via deze link én door het sturen mail naar Kurt Renders.