top of page
Algemene Voorwaarden Focus on emotion
 
1. Toepasselijkheid

Door je te registreren via het iXtranet en/of je in te schrijven ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden van Focus on emotion vzw.

2. Cursuslocaties

De maatschappelijke zetel van Focus on emotion vzw is ... lees meer

3. Inschrijven

Je kan je aanmelden voor een opleiding ... lees meer

4. Betaling

Het is mogelijk om opleidingen te betalen via KMO-portefeuille ... lees meer

5. Deelname

In de loop van de opleiding wordt van jou verwacht ... lees meer

6. Opleidingsverlof

Kom je in aanmerking  voor Vlaams opleidingsverlof ... lees meer

7. Annulering of stopzetting

Na registratie via het iXtranet ben je de totale kostprijs (inschrijvingsgeld + eventuele accommodatiekosten) van een opleiding verschuldigd ... lees meer

8. Klachtbehandeling

Heb je klachten? Laat van je horen en we zoeken samen met jou naar een oplossing ... lees meer

bottom of page