top of page
3. Inschrijven en privacy

3.1 Procedure

Je kan je aanmelden voor een opleiding of bijscholing via de contactgegevens van de opleidingscoördinator die je op de website terugvindt. Volg de instructies die bij iedere opleiding zijn weergegeven. 

 

De inschrijvingen voor de Postgraduaat opleidingen cliëntgerichte psychotherapie verlopen via de KU Leuven.

Voor alle andere opleidingen verloopt de inschrijving via het iXtranet. Daarbij dien je akkoord te gaan met de privacy-policy. Een inschrijving is pas definitief na registratie via het iXtranet én nadat het volledige bedrag van de opleiding betaald is (zie 4. betaling).

 

Na je inschrijving ontvang je automatisch onze nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van relevante opleidingen. Uitschrijven hiervoor kan via de link onderaan in iedere nieuwsbrief.

3.2 Voorwaarden

Aan het volgen van specialisatieopleidingen en/of bijscholingen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Deze vind je terug op de website bij iedere opleiding.

 

Voorafgaand aan sommige opleidingen worden intakegesprekken gehouden met stafleden van de opleiding. Daarin wordt gepeild naar de motivatie, verwachtingen, de geschiktheid en eventuele problemen om de opleiding te volgen. Zij geven niet alleen ons, maar vooral jou de kans om uit te zoeken of deze opleiding wel iets voor jou is. Gezien het om praktijkopleidingen gaat wordt er in het bijzonder gekeken of  je voldoende actieve praktijkuitoefening hebt die aansluit bij de opleiding.
 

3.3 Opleidingskosten

De kostprijs van een opleiding bestaat uit 

  • het inschrijvingsgeld

  • de verblijfkosten (indien van toepassing) 

  • aankopen voor literatuur en verplaatsingskosten
    (niet vervat in het inschrijvingsgeld)

  • lidgeld van een beroepsvereniging (indien van toepassing)


Details over de kostprijs van iedere opleiding vind je op de website.
 

bottom of page