4. Betaling 

 

Het is mogelijk om opleidingen te betalen

 • via een overschrijving

 • via de KMO-portefeuille

 

Betalingsspreiding is mogelijk voor de langdurige opleidingen die niet via KMO-portefeuille worden betaald.  Deze optie kan je aanklikken bij registratie via het iXtranet. 

Per inschrijving voor een opleiding ontvang je slechts één elektronische factuur die je digitaal wordt doorgestuurd. Voor afwijkingen hierop zal steeds een administratieve verwerkingskost van 45 euro worden aangerekend. 

Wie over een BTW-nummer beschikt, dient deze in te geven in het iXtranet. Nederlandse BTW-nummers dienen volgens volgende format ingegeven te worden: NL123456789B01.

Heb je vragen over betalingen of problemen om de opleidingskosten tijdig te betalen? Neem dan contact op met  facturatie@focusonemotion.be om de mogelijkheden te bespreken. Doe dit bij voorkeur vóór de start van de opleiding en ten laatste op de eerste lesdag.
 

4.1 Betaling via overschrijving

Betalingen dienen te gebeuren op het volgende rekeningnummer met vermelding van de gestructureerde mededeling die op de factuur is terug te vinden:
IBAN BE55 4093 0034 1144
BIC KREDBEBB
op naam van Focus on emotion vzw, Haantjeslei 101, 2018 Antwerpen

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
 

4.2 Betaling via opleidingscheques

Focus on emotion vzw is gecertificeerd om te werken met opleidingscheques voor opleidingen die erkend zijn voor Vlaams opleidingsverlof (zie 6. opleidingsverlof). Bij iedere opleiding is vermeld of deze in aanmerking komt voor opleidingscheques of niet.

Opdat je als werknemer hier gebruik van kan maken, moet je aan enkele voorwaarden voldoen: 

 • Je kan tot maximum 250 euro per kalenderjaar betalen met opleidingscheques. Het eventuele restbedrag betaal je via overschrijving.

 • Indien je hooggeschoold bent, kom je enkel in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.

 • Opleidingscheques kan je niet combineren met de KMO-portefeuille (zie 4.3). 

 • Meer informatie vind je op https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Voorbeeld: De opleiding die je wilt volgen, kost 200 euro. Bestel dan opleidingscheques voor een bedrag van 200 euro. De Vlaamse overheid past de helft bij, zodat jij maar 100 euro hoeft te betalen. 

Opgelet: de wachttijd voor opleidingscheques kan oplopen tot meerdere weken. Vraag ze tijdig aan. Opleidingscheques worden bovendien nooit terugbetaald en zijn maar beperkt geldig. 


4.2.1 Hoe vraag je opleidingscheques aan?

Opleidingscheques vraag je sedert 01/09/2020 aan via het WSE-loket.
 

Hieronder vind je de benodigde gegevens van Focus on Emotion vzw:

 • Autorisatie ID: 6100005221373

 • Erkenningsnummer: 200201510

4.2.2. Hoe betaal je voor je opleiding met opleidingscheques?

 1. Geef bij je registratie voor een opleiding via iXtranet aan welk bedrag je met opleidingscheques wil betalen.
   

 2. Je ontvangt na voltooiing van de registratie een e-mail met daarin een link naar de factuur.
   

 3. Betaal het inschrijvingsgeld via overschrijving, verminderd met het bedrag van de opleidingscheques.
   

 4. Stuur de blanco opleidingscheques per post door naar het volgende adres (ingeval van papieren cheques):
  Focus on emotion opleidingscheques
  p/a Haantjeslei 101
  2018 Antwerpen
  Belangrijk: Onderteken of vul de opleidingscheques dus nog niet in. Focus on emotion zal de startdatum van de opleiding op de cheques invullen én deze ondertekenen.

 5. Verwittig ons via info@focusonemotion.be indien je via elektronische opleidingscheques betaalt.

Opgelet:  je inschrijving is pas definitief nadat het volledige inschrijvingsgeld is betaald. Stuur opleidingscheques daarom steeds onmiddellijk na je registratie naar ons door.

4.3 Betaling via KMO-portefeuille

De KMO portefeuille kan gebruikt worden door zelfstandigen, zelfstandigen in bijberoep, ondernemers van een kmo en beoefenaars van een vrij beroep. Het KMO certificaat van Focus on emotion is geldig van 24/05/2016 tot 25/05/2021.

Bij langdurige opleidingen kan je de KMO portefeuille voor elk opleidingsjaar gebruiken, omdat elk opleidingsjaar een aparte module is. 

Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

4.3.1 Hoe betaal je voor je opleiding via de KMO-portefeuille?

 1. Registreer je eenmalig op www.kmo-portefeuille.be. Hou er rekening mee dat het registreren enkele werkdagen kan duren en dat je over een elektronische kaartlezer moet beschikken.
   

 2. Geef bij je registratie via iXtranet aan dat je via KMO-portefeuille wil betalen (dit is optioneel). Kies bij betalingsschema voor ‘directe betaling’. Het is niet toegestaan om via KMO-portefeuille in schijven te betalen.
   

 3. Je ontvangt na na voltooiing van de registratie een e-mail met daarin een link naar de factuur.
   

 4. Dien je projectaanvraag onmiddellijk na je registratie in op www.kmo-portefeuille.be 

  1. Bij ‘dienstverleners’ selecteer je Focus on emotion vzw (0409.524.003) met registratienummer DV.O104367 (binnen de pijler ‘opleiding’)

  2. Geef de omschrijving van je opleiding door. 

  3. Geef ook het volledige bedrag op van de opleiding (er is geen BTW van toepassing op de opleidingen van Focus on emotion)

  4. Na bevestiging ontvang je een e-mail met informatie over jouw aandeel in het cursusgeld
    

 5. Betaal jouw aandeel van het cursusgeld aan KMO-portefeuille. Hiervoor heb je 30 dagen tijd. Anders vervalt je projectaanvraag.
   

 6. Geef KMO-portefeuille de opdracht om het volledige bedrag van de opleiding te storten naar Focus on emotion vzw.

Opgelet: Hou er rekening mee dat wanneer je een opleiding via KMO-portefeuille wil betalen, dit enige tijd in beslag neemt. Je inschrijving voor een opleiding is pas definitief nadat het volledige bedrag betaald is.

Belangrijk: Een projectaanvraag dient te gebeuren binnen 14 dagen na de eerste officiële lesdag van de opleiding. Projectaanvragen die later toekomen kunnen niet meer goedgekeurd worden en impliceren dat de deelnemer het opleidingsbedrag zelf dient te betalen. Wie laattijdig instroomt in een lopende opleiding dient er rekening mee te houden dat ook voor hen de eerste officiële lesdag van de opleiding geldt.