top of page
4. Betaling 

 

Het is mogelijk om opleidingen te betalen

  • via een overschrijving

  • via de KMO-portefeuille (uitsluitend voor de opleidingen in samenwerking met KULeuven.

 

Betalingsspreiding is mogelijk voor de langdurige opleidingen.  Deze optie kan je aanklikken bij registratie via het iXtranet. 

Per inschrijving voor een opleiding ontvang je slechts één elektronische factuur die je digitaal wordt doorgestuurd. Voor afwijkingen hierop zal steeds een administratieve verwerkingskost van 45 euro worden aangerekend. 

Wie over een BTW-nummer beschikt, dient deze in te geven in het iXtranet. Nederlandse BTW-nummers dienen volgens volgende format ingegeven te worden: NL123456789B01.

Heb je vragen over betalingen of problemen om de opleidingskosten tijdig te betalen? Neem dan contact op met  facturatie@focusonemotion.be om de mogelijkheden te bespreken. Doe dit bij voorkeur vóór de start van de opleiding en ten laatste op de eerste lesdag.

 

Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal een eerste kosteloze herinnering per mail worden verstuurd.

Indien 30 dagen na de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering er geen betaling is ontvangen, dan wordt op de tweede herinnering 10€ aangerekend.

Wanneer de betaling uitblijft zal overeenkomstig de wet van 4 mei 2023 een bijkomende schadevergoeding worden aangerekend: 

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro.

4.1 Betaling via overschrijving

Betalingen dienen te gebeuren op het volgende rekeningnummer met vermelding van de gestructureerde mededeling die op de factuur is terug te vinden:
IBAN BE55 4093 0034 1144
BIC KREDBEBB
op naam van Focus on emotion vzw, Haantjeslei 101, 2018 Antwerpen

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

4.2 Betaling via KMO-portefeuille

Sedert 01/01/2024 is het toepassingsgebied van de KMO-portefeuille zeer beperkt. Hierdoor komen enkel de opleidingen in samenwerking met KULeuven nog in aanmerking. Voor de meest actuele info en voorwaarden, zie website KMO-portefeuille.

Opgelet

  • Hou er rekening mee dat wanneer je een opleiding via KMO-portefeuille wil betalen, dit enige tijd in beslag neemt. Je inschrijving voor een opleiding is pas definitief nadat het volledige bedrag betaald is.

  • Een projectaanvraag dient te gebeuren binnen 14 dagen na de eerste officiële lesdag van de opleiding. Projectaanvragen die later toekomen kunnen niet meer goedgekeurd worden en impliceren dat de deelnemer het opleidingsbedrag zelf dient te betalen. Wie laattijdig instroomt in een lopende opleiding dient er rekening mee te houden dat ook voor hen de eerste officiële lesdag van de opleiding geldt.

 

bottom of page