top of page
8. Klachtbehandeling

 

Heb je klachten? Laat van je horen en we zoeken samen met jou naar een oplossing.
 

 • Heb je een klacht over betalingen?
  Neem contact op met facturatie@focusonemotion.be
   

 • Heb je een klacht over andere administratieve zaken?
  Neem contact op met info@focusonemotion.be
   

 • Heb je een klacht over de inhoud van de opleiding?
  Neemt contact op met één van de docenten en/of de coördinator van je opleiding.  Zij kunnen in heel wat gevallen een passende oplossing uitwerken.

Indien een klacht niet kan worden opgelost door de docent en/of coördinator, kan je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit doe je d.m.v. een aangetekende zending die gericht wordt aan het volgende adres:

Focus on emotion v.z.w.

t.a.v. Karel Binon, voorzitter

P/A Gerhagenstraat 86

3980 Tessenderlo

De klachtencommissie bestaat uit 1 lid van het bestuursorgaan en 2 docenten van een niet-betrokken opleiding. Deze wordt aangesteld door Focus on emotion. Na onderzoek en het horen van de betrokkenen, doet de commissie een schriftelijke aanbeveling aan het bestuursorgaan van Focus on emotion. Het bestuursorgaan neemt een eindbeslissing en brengt de directe betrokkenen schriftelijk op de hoogte van de beslissing. Er wordt getracht de behandeling en eindbeslissing binnen de 6 weken te realiseren.

bottom of page