top of page
7. Annulering of stopzetting

Na registratie via het iXtranet (zie 3.1) ben je de totale kostprijs (inschrijvingsgeld + eventuele accommodatiekosten) van een opleiding verschuldigd. 

 

Wil je je inschrijving voor een opleiding annuleren?

  • Annulering kan alleen schriftelijk per mail naar facturatie@focusonemotion.be of per post

  • Als annuleringsdatum geldt de datum van de mail of datum van de poststempel

  • Bij annulering tot 6 weken voor de aanvang, betaal je 50€ administratiekosten

  • Bij annulering tussen 2 en 6 weken voor de aanvang, betaal je 50% van de totale kostprijs

  • Bij annulering binnen 2 weken voor de aanvang van de opleiding, ben je de volledige kostprijs verschuldigd, bijzondere omstandigheden voorbehouden (dit ter beoordeling van Focus on emotion).

 

Bij stopzetting van deelname nadat een opleiding van start gegaan is, ben je de totale kostprijs verschuldigd.

Ook wie zonder te verwittigen afwezig blijft op een opleiding, is de totale kostprijs verschuldigd.

bottom of page