top of page
6. Opleidingsverlof
 

6.1. Komt je opleiding in aanmerking voor opleidingsverlof?

Enkel de langdurige basisopleidingen i.s.m. de KU Leuven komen in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Alle andere opleidingen van Focus on emotion komen niet langer in aanmerking voor VOV.

6.2 Kom je in aanmerking voor opleidingsverlof?

Ben je werknemer in de privésector? (min. 0,5 VTE) Dan kom je in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof.  Zo maak je tijd vrij voor je opleiding en dit a rato van je tewerkstellingspercentage.

 • Meestal leidt dit niet tot loonverlies. Je werkgever krijgt je loonkosten immers terugbetaald door de Vlaamse Overheid. Indien je voltijds werkt, krijg je tot 120 uur opleidingsverlof. Het exacte aantal is afhankelijk van het type opleiding.

 •  Je werkgever kan je dit recht in principe niet weigeren, maar maak wel goede afspraken over de momenten dat je op je werk afwezig bent. Zorg ook dat je stipt aanwezig bent in de opleiding, anders verlies je dit recht.

 • Wie ook zelfstandige in bijberoep is, kan zowel gebruik maken van KMO-portefeuille als van opleidingsverlof.
   

Ben je werknemer in de publieke sector? Dan kom je in aanmerking voor vormingsverlof. Hierbij gelden sterk gelijkaardige principes.

Ben je ingeschreven als werkzoekende? Je komt niet in aanmerking voor opleidingsverlof. Vraag daarom na bij je VDAB-trajectbegeleider of een opleiding gevolgen heeft voor je statuut. Het is uiterst belangrijk dat je in orde bent met de desbetreffende reglementeringen.

6.3. Hoe vraag je opleidingsverlof aan?

 1. Vraag een attest van inschrijving aan 

  1. Bij postgraduaat cliëntgerichte psychotherapie:
   Neemt contact op met Inge Schiepers. De procedures van KULeuven worden gevolgd.

  2. Voor alle andere opleidingen:
   Vraag je attest op via secretariaat@focusonemotion.be.
   Bij meerjarige opleidingen moet je ieder jaar opnieuw een e-mail sturen.

    

 2. Bezorg dit attest aan je werkgever en vraag het opleidingsverlof aan.
   

 3. Bereken met je werkgever het aantal uren en plan het verlof in.
   

 4. Volg de opleiding nauwgezet. Dat betekent dat je niet meer dan 10% van de lessen ongewettigd afwezig bent en dat je moet deelnemen aan de evaluaties (zie 5. Deelname)

  1. Stuur op het einde van elk trimester een e-mail naar bovenstaande contactgegevens voor het verkrijgen van een attest van aanwezigheid. 

  2. Na controle bij de coördinator van de opleiding, zal het attest worden opgemaakt en per post verstuurd worden naar de deelnemer.

Meer gedetailleerde informatie over het Vlaams opleidingsverlof vind je op de website van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/als-werknemer-vlaams-opleidingsverlof-opnemen

bottom of page