top of page
Factuurvereisten van Focus on emotion

Alle leveranciers van Focus on emotion dienen hun facturen op te maken volgens onderstaande vereisten.

Elke factuur dient

Focus on emotion vzw

Haantjeslei 101

2018 Antwerpen 

België

Ondernemingsnummer: 0409.524.003

De factuur van de leverancier moet tevens voldoen aan de wettelijke vereisten.

De factuur dient te vermelden:

 • het woord 'factuur'

 • datum en volgnummer van de factuur

 • de identiteit van de leverancier

  • naam

  • adres (van de maatschappelijke zetel)

  • het BTW-nummer, ondernemingsnummer of rijksregisternummer

  • bankrekeningnummer

 • de datum van het belastbare feit

 • beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en van de verstrekte dienst

 • het btw-tarief, de prijs, het percentage en het bedrag van de verschuldigde btw 

 • eventueel de aanduiding van de reden van vrijstelling wanneer de leverancier niet aan de btw onderworpen is

Meer informatie over de wettelijke factuurvereisten vind je hier.​

Invoice requirements Focus on emotion

All suppliers of Focus on emotion must prepare their invoices according to the following requirements.

Every bill serves 

Focus on emotion vzw

Haantjeslei 101

2018 Antwerpen

Belgium

Company number: 0409.524.003

The supplier's invoice must also meet legal requirements.

The invoice must state:

 • the word 'invoice'

 • date and serial number of the invoice

 • the identity of the supplier

  • name

  • address (of the registered office)

  • the VAT number

  • company number or national register number

  • Bank account number

 • the date of the chargeable event

 • description and quantity of the goods supplied and of the service provided

 • the VAT rate, price, percentage and amount of VAT due

 • if necessary, an indication of the reason for exemption when the supplier is not subject to VAT

bottom of page