Infoavond Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie:  kinderen en  jongeren, 11/2/20

 “Getuigenissen uit de praktijk” + Infomoment opleiding

Het gaat goed met de cliëntgerichte experiëntiële kinderpsychotherapie. Afgelopen decennia heeft ze zich verfrist met nieuwe inzichten en haar werkvormen uitgebreid. Zij evolueerde van een puur non-directieve naar een meer procesdirectieve benadering waar de kracht van de therapeutische relatie en het aanbieden van actieve werkvormen mekaar versterken.

Deze info-avond wil iedereen uitnodigen te komen proeven van enkele persoonlijke getuigenissen in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit deze benadering.

Vertrekkend van hun eindwerk voor de  4- jarige opleiding tot kinderpsychotherapeut, nemen enkele afgestudeerde therapeuten je mee in hun praktijkervaringen. Een inkijk in de diversiteit aan mogelijkheden  èn een prima inspiratiebron voor wie overweegt de 4 – jarige opleiding in oktober 2020 aan te vatten. Vooraf wordt de opleiding voorgesteld en is er ruimte voor vragen. Huidige en oud – studenten  kunnen je die dag ook vanuit eerste hand hun wedervaren over de opleiding vertellen.

Ter info: dit postgraduaat is een gezamenlijk initiatief van Focus on emotion en KU Leuven en gaat door in de lokalen van de Kulak te Kortrijk. De start is voorzien voor oktober 2020

Van harte welkom!

Programma

 18:45u  Onthaal

19:00u Pascale Schoenmakers & Erwin Vlerick –  Informatie over de opleiding

19:30u spreker 1 –Fran Bettens,”Experiëntieel werken met kinderen met een mentale processtoornis: waar de grond fragiel is.”

  • Binnen deze lezing zou ik  het willen hebben over mijn ervaringen in het therapeutisch werken met kinderen en jongeren die verblijven binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Ik heb gemerkt dat therapie bij een aantal kinderen niet zo vloeiend of procesmatig verloopt. Deze kinderen kunnen geen of minder gebruik maken van een aantal procestaken (vb. focussen, stoelenwerk en soms nog niet symbolisch spel). De zelfontwikkeling en het vermogen tot mentaliseren is niet of onvoldoende op gang gekomen. Een onveilige hechting en opeenvolgende trauma’s liggen aan de grond van deze problematiek.
  •  Ik zal de moeilijkheden waarop ik gebotst ben en wat de stuwende krachten zijn in het werken met deze kinderen, weergeven. Aangezien de kwetsuur bij deze kinderen op jonge leeftijd is ontstaan, is het dan ook nodig aan te sluiten bij de (vaak erg jonge)   sociaal-emotionele leeftijd. Het is zinvol te werken aan basisveiligheid en aarding, vertrouwen en verbinding en de ondersteuning van de ontwikkeling van het zelf. De houding van tijd en geduld, continuïteit in beschikbaarheid en verdragen van afhankelijkheid zijn van belang voor het opbouwen van een empathische relatie. Theraplay sluit aan bij het werken aan deze thema’s.  Het is een speelse, interactieve therapievorm die zich voornamelijk op pre-verbaal niveau richt.
  • Personalia: Fran Bettens is cliëntgericht- experiëntieel kindertherapeut in vzw Steevliet, een organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg.

20:30u korte pauze

20:45u spreker 2 –Lynn Van den Eynde, “Aan de slag met Unfinished Business: samen op pad doorheen het land der “onaffe” zaken.”

  •  Als mens hebben we allemaal bepaalde fundamentele behoeften die we proberen te vervullen. Pas wanneer we daar in slagen, voelen we ons in harmonie met onszelf en onze omgeving. Denk bijvoorbeeld aan onze behoefte aan slaap, voeding, warmte en rust, maar ook aan liefde, veiligheid, verbinding, waardering en autonomie. Wanneer we echter keer op keer niet bij machte zijn om onze behoeften te bevredigen, blijven we zitten met iets dat ‘onaf’ is. Deze onaffe situaties – ook wel Unfinished Business genoemd – zetten ons als mens erg onder druk en blijven zich herhalen totdat de onderliggende behoefte wordt vervuld. Ook kinderen en jongeren krijgen in hun leven vaak te maken met Unfinished Business. Het is van groot belang om daar in therapie voldoende ruimte voor te maken. Vanuit mijn praktijkervaring illustreer ik hoe je met deze jongeren rond dit thema therapeutisch aan de slag kan gaan en dit vanuit een experiëntiele invalshoek. 
  • Personalia: Lynn Van den Eynde (°1986) is psycholoog en cliëntgericht, experiëntieel kinder- en jongerenpsychotherapeute (opgeleid bij Focus on Emotion). Daarnaast volgde ze ook verschillende modules in het kader van Emotion-Focused Therapy. Lynn is werkzaam in groepspraktijk Conciente te Antwerpen.  Verder is ze als praktijkassistente verbonden aan de VUB, waar ze verantwoordelijk is voor de stagebegeleiding van de studenten Psychologie.

21:45u   Slot 

Locatie : Het Geuzenhuis, Kantienberg 9 – 9000 Gent

Kostprijs: gratis

Inschrijven : is verplicht via mail naar