top of page

Emotion-Focused Therapy (EFT) level 3 

10 daagse opleiding

In deze 10 daagse vervolgtraining rond je je EFT-opleiding af. Dit is het laatste van drie levels van de EFT-opleiding zoals die wereldwijd wordt gegeven door Greenberg, Elliott en Watson. De gehele opleiding bestaat uit een level A, B (Level I, II en III) en C traning.

Deze opleiding wordt georganiseerd door Focus on Emotion met de medewerking van de KU Leuven.

Website EFT level 3.jpg
Inhoud en werkwijze

Emotion-Focused Therapie (EFT) is een empirisch ondersteunde (gebaseerd op 25 jaar psychotherapieonderzoek), emotie-gerichte, humanistische behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliott, Watson, Goldman en Rice.

 

Het integreert persoonsgerichte- , gestalt - en existentiële therapieën in combinatie met de hedendaagse psychologische kennis, met name de emotietheorieën. In EFT werkt de therapeut met de hele persoon, niet met een syndroom of een klacht, en geeft aandacht aan elke cliënt in zijn of haar uniekheid. De EFT aanpak is daarom eerst en vooral cliëntgericht. Therapeuten nemen de hele persoon in aanmerking en zijn steeds gericht op het vormen van een supportieve, helpende relatie waarin de focus ligt op dat wat voor de cliënt op dat moment het meest belangrijk is. EFT is fundamenteel cliëntgericht en experiëntieel, maar een aantal aspecten van Greenbergs aanpak zijn nieuw of zijn een verdere differentiatie van wat we bij Rogers, Gendlin en Perls zien. Kenmerkend zijn een hoge mate van procesdirektiviteit en het werken met proces-signalen (markers) en proces-taken (tasks).

De 10 opleidingsdagen van level 3 bestaan hoofdzakelijk uit supervisie van eigen praktijk. Daartoe dient de deelnemer een videofragment mee te brengen.

 

In de groepssupervisies kan stil worden gestaan bij uiteenlopende vragen:

  • Methodisch-technische vragen rond de uitvoering van bepaalde EFT-taken,

  • Case Formulation (hoe kijken we met een EFT-bril naar deze casus?),

  • Hoe omgaan met emoties in deze casus, andere vragen aangaande de therapeutische relatie met deze cliënt

Naast de groepssupervisies (in kleine groepjes), zal er op een aantal dagen ook een plenaire sessie plaatsvinden: we bekijken dan uitgebreider hoe een EFT Case Formulation te maken, we bekijken de "EFT-masters at work", doen rollenspel‚ ...

 

We zullen EFT-literatuur aanraden, maar willen graag dat "Learning Emotional Therapy" alleszins tot de moedertaal van de deelnemers is gaan behoren.

 

Op het einde van de cursus (in de laatste dagen) verwachten we dat je video opnames inlevert van 2 x 20 minuten met een verbatim, voorzien van commentaar met als handleiding/kader het Case Fomulation Model. Dat bekijken we dan opnieuw in kleine groep. Op basis hiervan kan je erkend worden als Emotion-Focused Therapeut overeenkomstig de vereisten van de isEFT.

Deelnemingsvoorwaarden

Je hebt minstens EFT level 2 volledig afgerond

De stafleden

gina devos.jpg

Gina Devos

opleidingscoördinatorr

klinisch psycholoog en cliëntgericht-experiëntieel en emotion focused therapeut en trainer in Emotion-Focused Therapy.

kurt renders.jpg

Kurt Renders

klinisch psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel, existentieel en emotion focused therapeut en supervisor en erkend trainer in Emotion-Focused Therapy.

arne heylen.jpg

Arne Heylen

klinisch psycholoog en cliëntgericht-experiëntiële, existentiële  en emotion focused therapeuten erkend trainer in Emotion-Focused Therapy en EFT voor koppels (EFT-C).

Praktisch

Data

Deze  opleiding omvat in totaal 10 dagen:

27.09.24 | 18.10.24 | 22.11.24 | 23.12.24 | 24.01.25 | 21.02.25 | 21.03.25 | 25.04.25 | 23.05.25 | 20.06.25

telkens van 9u30 tot 16u

Locatie

Buurthuis Unik, Fransenplaats 1 te Antwerpen

Deelnameprijs

1650 euro, inclusief hand-outs en dranken tijdens de pauze, exclusief lunch.

KMO portefeuille is niet meer mogelijk voor deze opleiding sedert de besparingshervorming van de Vlaamse Overheid.

Het inschrijvingsgeld kan in twee delen worden betaald (60% bij inschrijving en 40% bij aanvang), neem hiervoor contact op met info@focusonemotion.be 

Informatie over de opleiding

mail naar gina.devos@focusonemotion.be

Informatie over betaling en facturatie

info@focusonemotion.be

Aanmelden: via de knop hieronder

 

 

 

 

Koptekst 3

bottom of page