top of page

Specialisatie Focusing met kinderen

Jaaropleiding van 10 dagen

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect, verdiepende interventies en vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de focusbegeleider naar het kind toe. Aan de hand van concrete oefeningen, persoonlijke ervaringen en bespreking hiervan, krijgen deelnemers stap voor stap inzicht in de methodiek van het Focussen en worden handvatten gegeven en ontdekt die bruikbaar zijn voor hun eigen praktijk. Alle onderdelen en facetten van de opleiding zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar.

proeven van KT workshops.jpg

"Een cadeau voor jezelf en je cliënten: heel toegankelijk, super professioneel, duidelijk, speels & spontaan, goede mix van degelijkheid, gegrondheid, licht en luchtigheid, een grote stap vooruit voor mijn persoonlijke en professionele groei, ..." 

Quote van een deelnemer

Inhoud en werkwijze

Focussen (Focusing) is een filosofie en een methode, die in de jaren ‘60 door Eugene Gendlin, Amerikaans hoogleraar psychologie en filosofie, is ontwikkeld. www.focusing.org

Omdat Focussen een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen. Elke lesdag worden er stapsgewijs persoonlijke en praktische oefeningen aangeboden die je meteen kunt toepassen in je werk en in jouw contact met kinderen en jongeren. In het contact staat de ontwikkeling van eigen identiteit en evenwaardigheid met anderen centraal. Het is een zelfontdekkings- en veranderingsproces van ‘binnenuit’.

 

Hoe onvoorwaardelijk kun jij met je aandacht bij kinderen zijn?

* Hoe kun je de emotionele vaardigheden bij kinderen helpen ontwikkelen?

* Hoe kun jij bij kinderen hun probleemoplossend vermogen blijvend vergroten?

* Hoe kun je zorgvuldig voor je eigen proces zorgen, in het begeleiden van kinderen?

* Hoe kun jij jouw professionele vaardigheden en interventies verdiepen?

Structuur opleiding: 

 • Focussen als methode en basisattitude, de wijsheid van het lijf

 • Autonomie, ruimte en empathie

 • Emotionele steun en sensitieve responsiviteit

 • Zelfzorg: begrensd en verbonden, (hoe kun je open zijn en toch begrensd)

 • Omgaan met kritische processen en blokkades in het (eigen) proces

 • Structureren en grenzen stellen

 • Non-verbale communicatie en verschillende vormen van symboliseren

 • Kinderkracht en de ‘Forward Energy’

 • Kinderen met speciale noden (ADHD, ADD, explosief of implosief)

 • Begeleiden van interacties tussen kinderen en jongeren

 • Afronden van het Focusproces

De deelnemers worden uitgenodigd om eigen praktijksituaties in te brengen. Inclusief 2 individuele intervisie momenten gedurende het leerjaar. Daarnaast formuleer je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren. Alle onderdelen en facetten van de opleiding zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar.

Aanbevolen literatuur: Marta Stapert en Erik Verliefde: De kunst van het luisteren Communiceren met kinderen op school en thuis.

Doelgroep en voorwaarden

Coaches, counselors, kindertherapeuten, begeleiders, docenten die focussen met kinderen willen integreren in hun aanpak . Focuservaring is niet noodzakelijk. Voorwaarde voor deelname is een relevante (sociaal, pedagogisch of agogisch) opleiding of daarmee vergelijkbare ervaring.

De docenten

Rene veuglers.jpg

René Veugelers (Nl)

Beeldend creatief therapeut en docent Focussen. Ruim 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan de laatste 15 jaar als creatief beeldend therapeut en als focustrainer. Zowel in zijn eigen praktijk als op een school werkt hij met kinderen van 0 tot 18 jaar. Hij heeft zich gespecialiseerd in het Focussen, de EBL; ‘Emerging Body Language’ en de Living Forward Energy. Hij geeft daarnaast focusworkshops en trainingen in binnen- en buitenland. Zijn uitgangspunt is de ‘wijsheid’ en ‘zelfredzaamheid’ van het lichaam: www.ftcz.nl

Erwin_edited.jpg

Erwin Vlerick(B)

Psychotherapeut kinderpsycholoog-psychotherapeut, docent Focus on Emotion – opleiding experiëntiële kindertherapie, EFT therapeut, KinderFocusing trainer, focusingcoördinator io, supervisor VVCEPC.

Is 30 jaar actief in de gezondheidszorg met kinderen, jongeren en ouders/volwassenen waarbij het ervaringsgerichte en het focussen een centrale plek krijgt. Hij verzorgde focusingworkshops en trainingen in binnen- en buitenland voor therapeuten, counselors, opvoeders, leerlingbegeleiders.

Praktisch

Data

De volgende startdatum van deze opleiding, ligt nog niet vast.

Locatie

Psychotherapeutisch centrum “De Binnentuin” in Boutersem; www.binnentuinboutersem.be

Onderwijstaal

Nederlands

Accreditaties

De volgende beroepsverenigingen accrediteren deze jaaropleiding: SRVB, ABvC, Registerplein, In aanvraag SKB, SKJ.

Deze jaartraining is onderdeel van de opleiding tot gecertificeerd KinderFocusBegeleider en KinderFocusTrainer, bij het Focusing Institute in New York: TIFI www.focusing.org

Kostprijs

1800 € inclusief koffie, thee en water tijdens de pauzes. Lunch is niet inbegrepen maar er zijn broodjes in de buurt te verkrijgen. Inclusief 2 individuele supervisiemomenten gedurende het leerjaar.

Het inschrijvingsgeld kan in twee delen worden betaald (60% bij inschrijving en 40% bij aanvang), neem hiervoor contact op met info@focusonemotion.be.

KMO portefeuille is niet meer mogelijk voor deze opleiding sedert de besparingshervorming van de Vlaamse Overheid.

Aanmelden en interesse

Kandidaten dienen zich vooraf per e-mail aan te melden bij erwin.vlerick@focusonemotion.be met opgave van vooropleiding, werkterrein/praktijk en motivatie. De staf behoudt zich het recht voor om uit de aanmeldingen een optimale bijscholingsgroep samen te stellen van maximum 12 deelnemers. Eens je bent toegelaten tot de opleiding, kan je inschrijven via het iXtranet

Informatie opleiding

Oover inhoud, werkwijze en mogelijkheden kun je eveneens opvragen bij René Veugelers, venv@zeelandnet.nl of mobiel: 0031 6 36089557.

Meer informatie over het focussen met kinderen: www.kinderfocussen.info en www.focusing.org/children

Informatie over betaling en facturatie

info@focusonemotion.be

 

 

 

 

Koptekst 3

bottom of page