top of page
Specialisatie Persoonsgerichte zorg voor psychosegevoelige mensen (8 dagen)

Specialisatie Persoonsgerichte zorg voor psychosegevoelige mensen: herstel en versterken van contact.

Het omgaan met psychosegevoelige mensen staat centraal in deze 8-daagse vorming. We bekijken het volledige traject dat je als hulpverlener kan gaan met een psychosegevoelig iemand. Zo leer je wat je kan doen om contact te maken met iemand die tijdens een psychotische crisis in zijn/haar eigen wereld opgesloten zit, maar ook hoe je samen herstelplannen maakt, om het herstelde evenwicht te verankeren.

Pretherapie foto.jpg

Deze opleiding is een organisatie van Focus on Emotion en het Pre-Therapy International Network

Herstelgericht werken is helemaal in. Psychosegevoelige cliënten zijn krachtige, mondige mensen die graag met hulpverleners in overleg gaan over datgene wat hun werkelijk aanbelangt. Een dergelijke samenwerking is echter niet altijd gemakkelijk te bekomen, lijkt soms onmogelijk, en is eigenlijk altijd het resultaat van een traject dat je samen hebt afgelegd.

In momenten van crisis vraag je je af wat cliënten nodig hebben, en wat je zelf kan doen, om het vertrouwen dat ontbreekt weer op te bouwen en om het contact met de dagelijkse realiteit, eigen gevoelens en communicatie met anderen weer te herstellen. In deze opleiding bieden we je handvatten om ook in de moeilijkste fasen de band tussen jou en je cliënt op te bouwen, te herstellen en te verstevigen. Inspiratie hierbij is Pre-Therapie, ontwikkeld door prof. Dr. Garry Prouty als contact-herstellende, individuele begeleiding van psychosegevoelige mensen. Ondertussen werd deze persoonsgerichte praktijk door diverse hulpverleners uitgewerkt als contactgericht werken in bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Je leert hoe je deze manier van kijken, denken en doen, heel concreet kan toepassen binnen jouw eigen setting, doelgroep en visie.

Aanbod

Binnen de opleidingsdagen is er telkens ruimte voor een theoretisch/praktische input vanuit de staf, naast supervisie van een door de groepsleden aangebrachte situatie/casus. Bij het begin van deze opleiding formuleer je eigen leerdoelen. Het integreren van wat je leert wordt doorheen het opleidingstraject via groepssupervisie opgevolgd.Je verkent de fasen in het herstelproces van psychosegevoelige mensen (1 opleidingsdag) en leert wat wel/niet helpend is. Je krijgt ook concrete richtlijnen voor de dagelijkse praktijk met psychosegevoelige mensen vanuit de cliëntgerichte relatie principes en je oefent een cliëntgerichte luisterhouding (2 dagen). Je leert het verschil tussen expressief en pre-expressief functioneren, hoe je die niveaus van contact in iemands functioneren kan onderscheiden, en hoe je je kan aanpassen om iemand weer ‘met de voeten op de grond’ te zetten.

Je oefent Prouty’s contactreflecties en leert deze hanteren op het gepaste moment (2 dagen). Je ontdekt hoe deze vaardigheden bruikbaar zijn in de dagelijkse, multidisciplinaire zorg (1 dag) en hoe ze het herstelproces bevorderen. Tot slot leer je opbouwend werken met stemmen horen en andere buitengewone waarnemingen/ overtuigingen (1 dag) en verken je de mogelijkheden van een herstelplan (1 dag).

Doelgroep: deze opleiding richt zich tot bachelors en masters die werken met psychosegevoelige mensen, in de GGZ of andere zorgsectoren.

Data: 8 opleidingsdagen, telkens van 9:30u tot 16:30u.

de data voor de editie 2024-2025 zijn nog niet gekend

Locatie: Augustinessenklooster Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 te 3000 Leuven.

Bereikbaar met het openbaar vervoer. Betalend parkeren in de nabije omgeving.

Kosten: De opleiding kost 1130 euro, inclusief dranken tijdens de pauze en twee Nederlandstalige boeken: “Pre-Therapie: cliëntgericht werken met ernstig contactgestoorde mensen” (Prouty, Van Werde en Pörtner), “Serieus nemen, vertrouwen, begrijpen” (Pörtner), en een cursusmap. Lunch is niet inbegrepen. De nabije omgeving biedt vele mogelijkheden tot lunch, maar je kan ook zelf iets meebrengen en ter plaatse verbruiken.

Het inschrijvingsgeld kan in twee delen worden betaald (60% bij inschrijving en 40% bij aanvang), neem hiervoor contact op met info@focusonemotion.be

KMO portefeuille is niet meer mogelijk voor deze opleiding sedert de besparingshervorming van de Vlaamse Overheid.

Attest: deelnemers ontvangen een attest van deelname uitgegeven door Focus on Emotion en het Pre-Therapy International Network.

Aanmelding: heb je interesse in deze opleiding, dan kan je je aanmelden via deze link. 

Informatie opleiding: vragen via mathias.dekeyser@focusonemotion.be

Informatie over betaling en facturatie: info@focusonemotion.be.

Docenten:

Dion twee.jpg
paul dierick.jpg
Mathias.jpg
  • Dion Van Werde, klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Studeerde pre-therapie bij Garry Prouty in Chicago. Ervaring in België en Duitsland, in residentiële psychiatrie en arbeidsintegratie. Coördinator Pre-Therapy International Network

  • Paul Dierick, dr. in de psychologie, klinisch psycholoog/ psychotherapeut. UPC Duffel, ouderenpsychiatrie. Pre-Therapie trainer en actief lid van het Pre-Therapy International Network.

  • Mathias Dekeyser, klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Ervaring in ambulante, residentiële en mobiele zorgsetting. Pre-Therapie trainer en actief lid van het Pre-Therapy International Network.

Gastdocent: Mattias Nolmans, ervaringsdeskundige en familie-ervaringsdeskundige werkzaam voor Zorggroep Sint-Kamillus (Bierbeek). Hij begeleidt praatgroepen voor patiënten- en familieverenigingen.

bottom of page