top of page

Adventure en outdoor psychotherapie en counseling - specialisatiejaar

jaaropleiding van 19 dagen

Met jouw therapeutische achtergrond en passie voor de mogelijkheden die de natuur, outdoor en avontuur te bieden hebben, ontwikkel je tijdens deze opleiding je vaardigheden verder. Hierdoor ben je in staat om met meer vertrouwen therapeutische processen individueel, in groepen of in gezinnen/families te begeleiden in outdoor en avontuurlijke settings, passend binnen jouw werkcontext.
Je verbreedt jouw therapeutische horizon en kan het avontuur met de mensen met wie jij werkt, verder aangaan. 

De innoverende kracht van deze opleiding wordt gevoed door de synergie tussen Focus on Emotion en Outward Bound België.

Adventure-300x183.jpg
Wat en hoe

Dit specialisatiejaar richt zich op het inzetten en vormgeven van avontuurlijke activiteiten in de natuur

als werkmiddel binnen de hulpverlening of in intensieve persoonlijke trajecten.

Outdoor en adventure methodieken zijn zeer breed inzetbaar en multifunctioneel. Zowel in individuele als in groepsgerichte settings, van meer informelere teammomenten tot psychotherapiecontexten hebben ze hun plaats en waarde. Denk maar aan: therapeutische wandelgesprekken of wandelcoaching, meerdaagse therapeutische trektochten, werken op touwenparcours of met behulp van avontuurlijke activiteiten in de natuur (rotsklimmen, rivierafvaarten, grotexploraties, ...), teambuildings, actief leren samenwerken ... .

 

Gedurende de opleiding ga je met jouw leergroep actief, reflectief én met een metaperspectief aan de slag. Samen verken je het therapeutische potentieel dat zich bevindt op het raakvlak tussen avontuur/outdoor/natuur en therapie/hulpverlening. Je exploreert actief hoe je dit potentieel kan aanwenden, verdiepen en verrijken én wat hiervoor methodologisch en op het vlak van interventies nodig is.

Inhoud en werkwijze
De opleiding is opgebouwd uit drie luiken

Het theoretische luik is opgebouwd uit input van de opleiders, aanbevolen literatuur en de inbreng van deelnemers. Hiervoor zullen we aan het begin van de opleiding een grote hoeveelheid bronmaterialen aanbieden.

Tijdens de oefenblokken krijgen deelnemers de kans met een specifieke oefening of aanpak of thematiek te experimenteren. In de vorm van ‘scenario’s’ wordt met diverse begeleidersinterventies geëxperimenteerd en geoefend.

De begeleide intervisie is gebaseerd de eigen leerverantwoordelijkheid van onze deelnemers. We werken immers met 'cases' die ze zelf meebrengen uit hun werkveld. Deze worden in kleine subgroep - onder begeleiding van de intervisoren- besproken. De subgroep kan aldus fungeren als betrokken en bevragend reflectiescherm. Ook kunnen cases interactioneel worden uitgespeeld of kunnen alternatieve interventies worden aangewend. 

Deze thema's vormen de rode raad van deze opleiding
  • Outdoor en Adventure Therapy: situering, afbakening en eigenheid

  • Context en ontheming

  • Metaforen, rituelen, projecties en symboliseringen als basis- en randcondities

  • Het ‘lijfelijke’ werken in Outdoor en Adventure Therapy

 

De thema's verder toegelicht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo gaat het er concreet aan toe
Al onze opleidingsmodules zijn opgevat als meerdaagse residentiële clusters.

We starten met een ervaringsgerichte vierdaagse. Hier kan je vanuit de cliëntpositie een aantal verschillende werkvormen aan de lijve ondervinden. Tegelijkertijd worden de nodige bouwstenen en referentiekaders zichtbaar die de vervolgmodules voeding zullen geven.

Daarop volgt een driedaagse waarin we een overzicht maken van leervragen die voortkomen uit de ervaringsvierdaagse. We werken deze vragen als groep uit en  gebruiken ze om het opleidingstraject te verfijnen op maat van de deelnemers.

De vier volgende driedaagse modules zijn telkens uit dezelfde onderdelen opgebouwd: Er komt een specifiek thema aan bod met een theoretisch luik, werkblokken met oefenmomenten en begeleide intervisie in subgroepen.

De laatste driedaagse is er voor elke deelnemer een ‘toonmoment’ voorzien, waarop die, op geheel eigen wijze, haar of zijn persoonlijk leertraject kan vormgeven en met de anderen kan delen.

 

Outdoor en adventure therapy -situering, afbakening en eigenheid

Hoe situeren Adventure en Outdoor Therapy zich binnen enerzijds het ruimere experiëntiële leren en anderzijds de verschillende psychotherapeutische stromingen? Wat verstaan we onder deze term in een internationale context en welke verschijningsvormen heeft het in Vlaanderen en Nederland gekregen?

Binnen dit thema tekenen we ook de ‘landkaart’ van Outdoor Therapy uit: wat zijn de bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden, waar vinden we resultaten van onderzoek, welke literatuur is er voorhanden, waar liggen de grensgebieden, wat zien we als de specifieke eigenheid?

Metaforen, rituelen, projecties en symboliseringen als basis- en randcondities

Adventure therapy is een werkvorm die specifieke kennis en vaardigheden vraagt, zowel van de begeleider (en zijn/haar omkadering) als van de cliënt. Andere dan bij therapie of counseling in een gespreksruimte.

Tijdens de uitdieping van deze thema’s staan we stil bij de vereiste (ook niet-therapeutische) vaardigheden van de begeleider. Adventure therapy brengt immers risico’s met zich mee, zowel fysiek als mentaal en emotioneel. We onderzoeken de basiscondities waaraan zowel bij de therapeut als bij de cliënt moet voldaan zijn, en bij de randvoorwaarden die in acht genomen moeten worden om tot een veilige Outdoor Therapy sessie te komen.

Verschillende doelgroepen vragen dan weer specifieke aandachtspunten. We willen aan de hand van de doelgroepen waarmee gewerkt wordt binnen de opleidingsgroep stilstaan bij deze specifieke noden.

Context en ontheming

Levensvragen en persoonlijke worstelingen zijn niet los te zien van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Tegelijkertijd zorgt elke verandering in de levenscyclus van de mens voor beweging, hoe klein ook.
Context is de totale omgeving waarin iets betekenis krijgt. Soms is het contact met familie gebroken, vastgelopen, uitzichtloos, vertroebeld of extreem kwetsbaar, zijn alle kansen verspeeld en is er rust en afstand nodig. De relatie kan verbroken of opgegeven zijn, men kan thuisloos, zonder eigen huis of eigen plek zijn. Deze last kan, op soms te lichte schouders, erg zwaar wegen. Het kan ook waardevol zijn om voor een tijd te breken met de vertrouwde omgeving, afstand te nemen van het eigen verleden om opnieuw greep te krijgen op het eigen leven en toekomst.

We onderzoeken samen hoe wij met Adventure en Outdoor Therapy deze twee polen kunnen aanwenden om herstellend en ook preventief mensen te doen groeien als individu, als gezin en als gemeenschap
.

Het lijflijke werken in Adventure therapy

Adventure Therapy is een actieve werkvorm waarbij we met cliënten vaak fysiek aan de slag gaan. We gaan wandelen, op tocht, klimmen, kanoën, … We gaan met heel ons ‘zijn’ in de actie: met lichaam én geest. Dit kan niet anders dan ook lichamelijke gewaarwordingen oproepen. Deze lijfelijke ervaringen zijn enorm krachtig en kunnen niet ontkend worden. Hoe kunnen we dit lichamelijk voelen hanteren om tot een therapeutisch proces te komen?

Vaak krijgen we te maken met cliënten die een moeilijke omgang met hun lichaam hebben. Adventure Therapy kan hierbij een zeer krachtig, maar niet risico-vrij werkinstrument zijn.

Deelnemingsvoorwaarden

Deze opleiding richt zich tot psychotherapeuten, counselors, coaches en diegenen die door hun ervaring als evenwaardig beschouwd kunnen worden.

We richten ons niet op het aanleren van technische ‘skills’ of basisvaardigheden in de hulpverlening.

De stafleden

Luk.jpg

Luk Peeters

opleidingscoördinatorr

sociaal agoog en Gestalt- en Cliëntgericht therapeut, met specialisaties in existentiële- en in groepstherapie. Luk is ook gastdocent in de postgraduaten ‘ervaringsgericht ontwikkelen in groepen’ van de UCLL en van de Adventure therapy opleidng van Ketté in Hongarije.

Ilse smet.jpg

Ilse Smets

psychiatrisch, sociaal en tropische verpleegkundige, Gestalttherapeute met specialisatie in existentiële-, rouw- en contextuele therapie, counselor en coach.

Praktisch

Data

De opleiding omvat 19 opleidingsdagen:

14-17/11/2024: ervaringsvierdaagse
27-29/11/2024: eerste driedaagse
18-20/12/2024: tweede driedaagse
3-5/2/2025: derde driedaagse
24-26/3/2025: vierde driedaagse
30/4-2/5/2025: slotdriedaagse

Locatie

Anhée en Ranst 

Onderwijstaal

Nederlands

Kostprijs

Particulieren: €3075 euro inschrijvingsgeld + €1729 accommodatiekosten
= € 4804 inclusief accommodatiekosten

Bedrijven: €4612 inschrijvingsgeld exclusief + €1729 accommodatiekosten
= € 6341 inclusief accommodatiekosten

De accommodatiekosten omvatten de logies op basis van een- of tweepersoonskamers met eigen sanitair, de maaltijden, het gebruik van de materialen en uitrusting en vervoer ter plaatse en verzekering. Kamperen is toegestaan aan dezelfde voorwaarden.

De accommodatiekosten bedragen 364 euro/vierdaags en 273 euro/driedaagse.

Het inschrijvingsgeld kan in twee delen worden betaald (60% bij inschrijving en de resterende 40% op 15/12/2024), neem hiervoor contact op met info@focusonemotion.be

KMO portefeuille en Vlaams opleidingsverlof (VOV)  zijn niet meer mogelijk voor deze opleiding.

Informatie over betalingen en facturen

info@focusonemotion.be

Inschrijven en info

Heb je interesse in deze opleiding ? Geef dan via deze link je gegevens door én stuur een mail naar luk.peeters@focusonemotion.be zodat we je kunnen contacteren je voor een intakegesprek.

bottom of page