top of page

Groepstherapie - specialisatiejaar

jaaropleiding van 18 dagen

Met deze opleiding leer je al de kneepjes van het vak om experiëntieel met groepen aan de slag te gaan.

groepstherapie.jpg
Achtergrond

Groepstherapie is geen individuele therapie in groep maar een vorm van therapie waarbij de groep mijn co-therapeut wordt. Of ik de hare. Een passioneel duo!

Met deze specialisatie-opleiding richten we ons tot psychotherapeuten uit diverse stromingen. We bieden daarmee een aanvulling op de veelal individueel gerichte focus van psychotherapeutische opleidingen, waarin  de groepstherapeutische methodiek voornamelijk wordt beperkt tot het kader van leertherapie.

Wij bieden beginnende groepstherapeuten enerzijds een brede theoretische en tegelijk therapeutisch relevante omkadering op het gebied van groepsprocessen en –fenomenen en procesbevorderende interventies op verschillende niveau’s (gehele groep, subgroepen, individuen..). Anderzijds staan ook begeleid oefenen en veilig experimenteren met groepstherapie in de praktijk op het programma. Mét inbegrip van de persoonlijke feedback en groeikansen waar wij als Focus on Emotion steeds voor staan.

Inhoud en werkwijze

De focus van de specialisatie-opleiding Groepstherapie ligt  op de integratie van vier leercomponenten:

  1. theoretische modellen en handvatten

  2. de eigen leertherapie en het leren reflecteren over wat daar gebeurt

  3. training van groepstherapeutische vaardigheden

  4. supervisie over de eigen groepspraktijk

Het leertherapeutisch luik is gestoeld op de methodiek van de ongestructureerde groepstherapie. Deze keuze is, naast de affiniteit van de opleiders voor het experiëntiële gedachtegoed, ook ingegeven door leertechnische motieven: het niet opleggen van een externe structuur legt de dynamiek van de spontane groepsontwikkeling het meest zuiver bloot en weerspiegelt de positie die iemand daar zelf in neemt. We starten met een driedaags leertherapiebad. Verspreid over het jaar volgen er dan drie tweedaagsen, waarin therapiesessies worden afgewisseld met reflectiesessies.

De opleiding wordt afgerond met een eigen casusgebonden werkstuk waarin de cursist nieuw verworven inzichten integreert met de eigen praktijk.

Deelnemingsvoorwaarden

Deze specialisatie richt zich tot kandidaten die een psychotherapeutische opleiding afgerond hebben of gelijkwaardigheid door ervaring kunnen aantonen.

Een groepstherapeutische praktijk is sterk aanbevolen maar geen strikte voorwaarde. De verplichte supervisies kunnen desgewenst nadien worden ingehaald op eigen kosten.

De mens is in zijn overleven altijd afhankelijk geweest van de clan. In moderne tijden is deze link, hoewel nog steeds levensnoodzakelijk, ondergesneeuwd geraakt. We vergeten soms dat het begrip individualiteit een begrip is uit de vroege negentiende eeuw. We hebben groepen nodig die ons bepalen en waar we ons weer van moeten bevrijden, waardoor we de groep weer mee gaan bepalen.

getuigenissen.png
"De meest waardevolle opleiding die ik ooit volgde"

De stafleden

Hilde Libbrecht.jpg

Hilde Libbrecht

opleidingscoördinatorr

criminologe en erkend cliëntgericht psychotherapeute

supervisor bij de VVCEPC, werkzaam in CGG-VBO Leuven en leertherapeut in ons postgraduaat Cliëntgerichte psychotherapie

 

Luk.jpg

Luk Peeters

Gestalt- en cliëntgericht psychotherapeut, supervisor bij de EAGT. Specialisatie in de existentiële psychotherapie, groepstherapie en Adventure Therapy. Werkt freelance in binnen- en buitenland met groepen

Caroline.jpg

Caroline Wuyts

klinisch psychologe en  psychotherapeute, aspirant-supervisor bij de VVCEPC. Werkt op de Mind Body Unit afdeling Sense en in eigen praktijk Liraz Heverlee. Leertherapeute in het postgraduaat integratieve psychotherapie aan de UAntwerpen.

Praktisch

Data

18.09.2024: Startdag en introductie in de experiëntiële groepstherapie

09-10.10.2024: Driedaagse leertherapie

25.10.2024: Kader en methodiek

19.11.2024: Theoretische modellen, deel 1

13-14.12.2024: Ervarings- en reflectie-tweedaagse

10.01.2025: Theoretische modellen, deel 2

13.02.2025: Ontwikkelingsfasen in groep

27-28.02.2025: Ervarings- en reflectie-tweedaagse

27.03.2025: Interactie bevorderen in groep

24.04.2025: Training interactionele groepsinterventies

21-22.05.2025: Ervarings- en reflectie-tweedaagse

06.06.2025: Training groepsinterventies

20.06.2025: Slotdag

Werktijden: van 9u30 u tot 12u45 en van 13u45 tot 17u

Locatie

Leuven

Onderwijstaal

Nederlands

Kostprijs

2.600 euro, inclusief intakegesprek, koffie/thee tijdens de pauzes. Lunch is niet inbegrepen.

Het inschrijvingsgeld kan in twee delen worden betaald (60% bij inschrijving en 40% bij aanvang), neem hiervoor contact op met info@focusonemotion.be

KMO portefeuille is niet meer mogelijk voor deze opleiding sedert de besparingshervorming van de Vlaamse Overheid.

 

 

Inschrijven en info

Kandidaten voor de editie die start in het najaar 2024 dienen zich aan te melden via deze link én vervolgens zich per mail aan te melden bij hilde.libbrecht@focusonemotion.be met opgave van vooropleiding, opleiding psychotherapie, werkterrein en groepstherapeutische praktijk en motivatie.

Informatie over betaling en facturatie

info@focusonemotion.be

 

 

 

 

>>> na bevestiging van Hilde Libbrecht kan je inschrijven >>>
bottom of page