top of page
Specialisatie Groepstherapie - jaaropleiding (18 dagen)

Specialisatie Groepstherapie.

 

Dit specialisatiejaar richt zich tot psychotherapeuten uit diverse stromingen.

Hoewel meerdere psychotherapeutische opleidingen de groepstherapeutische methodiek hanteren voor hun leertherapie, leggen ze in de rest van de opleiding doorgaans het accent op het individueel begeleiden van cliënten. Beginnende groepstherapeuten hebben evenwel een brede theoretische en tegelijk therapeutisch relevante omkadering nodig van groepsprocessen en –fenomenen, van procesbevorderende interventies op verschillende niveau’s (gehele groep, subgroepen, individuen..). Evenzeer hebben ze behoefte aan een begeleid oefenen van en experimenteren met groepstherapie in de praktijk, alsook persoonlijke feedback op wat ze doen.

Dit specialisatiejaar wil aan deze behoeften tegemoet komen door een bijscholing aan te bieden die deze vier belangrijke leercomponenten wil integreren:

a) theoretische modellen en handvatten

b) de eigen leertherapie en het leren reflecteren over wat daar gebeurt.

Het leertherapeutisch gedeelte is gestoeld op de methodiek van de ongestructureerde groepstherapie. Deze keuze is, naast de affiniteit van de opleiders voor het experiëntiële gedachtegoed, ook ingegeven door leertechnische motieven: het niet opleggen van een externe structuur legt de dynamiek van de spontane groepsontwikkeling het meest zuiver bloot en weerspiegelt de positie die iemand daar zelf in neemt. We starten met een driedaags leertherapiebad. Verspreid over het jaar volgen er dan drie tweedaagsen, waarin therapiesessies worden afgewisseld met reflectiesessies.

c) training van groepstherapeutische vaardigheden

d) supervisie over de eigen groepspraktijk.

De opleiding wordt afgerond met een eigen casusgebonden werkstuk waarin de cursist nieuw verworven inzichten integreert met de eigen praktijk.

 

Het totale programma omvat 117 contacturen of 18 opleidingsdagen.

 

Programma:

Deze opleiding start in het najaar 2024:

- 20.09.2024: Startdag en introductie in de experiëntiële groepstherapie

- 09-10.10.2024: Driedaagse leertherapie

- 25.10.2024: Kader en methodiek

- 19.11.2024: Theoretische modellen, deel 1

- 13-14.12.2024: Ervarings- en reflectie-tweedaagse

- 10.01.2025: Theoretische modellen, deel 2

- 13.02.2025: Ontwikkelingsfasen in groep

- 27-28.02.2025: Ervarings- en reflectie-tweedaagse

- 27.03.2025: Interactie bevorderen in groep

- 24.04.2025: Training interactionele groepsinterventies

- 21-22.05.2025: Ervarings- en reflectie-tweedaagse

- 06.06.2025: Training groepsinterventies

- 20.06.2025: Slotdag

Werktijden: van 9u30 u tot 12u45 en van 13u45 tot 17u

 

Locatie: Leuven

Deelnemingsvoorwaarden: deze specialisatie richt zich tot kandidaten die

a. een psychotherapeutische opleiding afgerond hebben,

b. gelijkwaardigheid door ervaring kunnen aantonen.

Een groepstherapeutische praktijk is sterk aanbevolen maar geen strikte voorwaarde. De verplichte supervisies kunnen desgewenst nadien worden ingehaald op eigen kosten.


Kosten: 2.600 euro, inclusief intakegesprek, koffie/thee tijdens de pauzes. Lunch is niet inbegrepen.

Het inschrijvingsgeld kan in twee delen worden betaald (60% bij inschrijving en 40% bij aanvang), neem hiervoor contact op met info@focusonemotion.be

KMO portefeuille is niet meer mogelijk voor deze opleiding sedert de besparingshervorming van de Vlaamse Overheid.

Aanmelding en inschrijving: Kandidaten voor de editie die start in het najaar 2023 dienen zich aan te melden via deze link én vervolgens zich per mail aan te melden bij hilde.libbrecht@focusonemotion.be met opgave van vooropleiding, opleiding psychotherapie, werkterrein en groepstherapeutische praktijk en motivatie.

Na aanvaarding kan je inschrijven via het iXtranet.

De staf behoudt zich het recht om uit de aanmeldingen een optimale bijscholingsgroep samen te stelen van maximum 12 deelnemers. Een voorafgaand intakegesprek verheldert de verwachtingen en doelstellingen van betrokken partijen.


 

Docenten:

Hilde Libbrecht.jpg
Luk.jpg
Caroline.jpg
  • Hilde Libbrecht, criminologe en erkend cliëntgericht psychotherapeute en supervisor bij de VVCEPC (Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie en Counseling), werkzaam in CGG-VBO Leuven en leertherapeut in het postgraduaat Cliëntgerichte psychotherapie te Leuven. Contactgegevens: 0479/49.19.42. - Hilde.Libbrecht@focusonemotion.be

  • Luk Peeters, erkend gestalt- en cliëntgericht psychotherapeut bij de EAGT en de VVCEPC, en supervisor bij de EAGT. Specialisatie in de existentiële psychotherapie, groepstherapie en Adventure Therapy. Werkt freelance in binnen- en buitenland met groepen. Contactgegevens: 0477/29.67.71. - Luk.Peeters@focusonemotion.be

  • Caroline Wuyts, klinisch psychologe en erkend psychotherapeute en aspirant-supervisor bij de VVCEPC. Werkt op de Mind Body Unit afdeling Sense, behandelunit voor somatisatiestoornissen, Gasthuisberg Leuven en in haar eigen praktijk Liraz Heverlee. Leertherapeute in het postgraduaat integratieve psychotherapie aan de UAntwerpen. Contactgegevens: 0477/21.36.07. - Caroline.Wuyts@focusonemotion.be

bottom of page