top of page

Accenten in supervisie.

een waaier aan mogelijkheden voor jouw professionele ontwikkeling

Ontdek onze waaier aan keuzemodules voor psychotherapeuten en counselors waarmee je je erkenningstraject als supervisor kan samenstellen.

Je ontvangt per gevolgde dag een certificaat van deelneming voor 6 uur. Zo voldoe je na 4 dagen aan de voorwaarden van het 'erkenningstraject supervisor' voor de VVCEPC.

 

Ontwerp zonder titel(13).png

Ervaren supervisoren inspireren je vanuit de accenten die zij leggen in hun werk.

Achtergrond

Met dit aanbod spelen wij in op de nood aan kwaliteitsvolle ontwikkelingsmogelijkheden voor de ervaren psychotherapeuten en counselors. We willen onze deelnemers de kans geven om hun eigen traject zoveel mogelijk persoonlijke invulling te kunnen geven. We kunnen daarvoor putten uit een mooie waaier aan kennis, ervaring en passie bij onze medewerkers.

We hebben ons aanbod afgestemd op de voorwaarden die de VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële psychotherapie en Counseling) voorop stelt voor de de kandidaat lid-supervisor:

eit

Uit de statuten VVCEPC:

De kandidaat lid-supervisor in de cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie heeft minstens 24 uur aan vorming over supervisieprocessen gevolgd, waarbij de volgende bijkomende voorwaarden worden gesteld:

De gezegde 24 uur aan vorming en bijscholing, moet specifiek betrekking hebben op supervisieprocessen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: bijwonen van studiedagen, workshops, opleidingsonderdelen of andere vormingsmomenten/andere vorm van theoretische opleiding. De kandidaat moet hiertoe een ??? kunnen voorleggen met een duidelijke omschrijving (bij welke organisatie, datum, aantal uur, inhoud).

Inhoud en werkwijze

Ervaren supervisors leggen in deze workshops hun eigen accent,
gekoppeld aan een inhoudelijke stroming, een doelgroep, een context of aan meer persoonlijke
thema’s…

Jij stelt je eigen traject samen op basis van het aanbod aan 'accenten in supervisie'.

Per gevolgde dag ontvang je een certificaat van deelneming voor 6 uur.

Zo voldoe je na 4 dagen aan de voorwaarden van het 'erkenningstraject supervisor' voor de VVCEPC.

Je schrijft je telkens voor een aparte module in wanneer het jou past, volgens jouw noden.

Wij zorgen voor een gevarieerd en dynamisch aanbod, dus kom zeker af en toe eens kijken naar de nieuwigheden op deze pagina.

Doelgroep

De 3-daagse EFFT-training richt zich tot therapeuten en coaches die hun therapeutisch werk met families willen uitbreiden en verdiepen om ouders of zorgfiguren te helpen een betere emotie-coach te worden voor hun kinderen en dierbaren.

Accent in supervisie. De sleutel tot succesvolle supervisie. Fundamenten en essentiële vaardigheden.

De sleutel tot succesvolle supervisie.
Fundamenten en essentiële vaardigheden.

Ontdek wat supervisie inhoudt en hoe het zich onderscheidt van andere vormen van begeleiding. Krijg een helder zicht op de doelstellingen van supervisie. Leer “good practice” voor de eerste sessie met je supervisant, word bedrevener in het effectief structureren van je supervisiesessie en oefen een aantal supervisietaken .

Inhoud

Deze workshop legt de fundamenten voor een effectief supervisietraject.

In het eerste deel onderzoeken we wat supervisie precies beoogt, welke vaardigheden van je huidig hulpverlenerschap je daarbij al kan inzetten en waar je ontwikkelingsnoden als supervisor nog liggen. We bekijken waarin supervisie anders is dan therapie, dan vorming, dan werkbegeleiding. Vervolgens staan we stil bij de manier waarop je je eerste supervisie vorm kan geven, zodanig dat je een goede basis legt voor een waardevol supervisietraject.

Het is soms niet eenvoudig om te kiezen op welk thema je als supervisor moet ingaan, noch is het altijd vanzelfsprekend om te bepalen welke manier van interveniëren het best aansluit bij de noden van je supervisant. In de namiddag bied ik je een helder kader aan, dat jou houvast kan geven voor je handelen in je supervisies. We gaan vervolgens zelf aan de slag met de theorie tijdens een rollenspel.

Doelgroep

De workshop richt zich tot hulpverleners die een volgende stap willen zetten in hun ontwikkelingstraject: het begeleiden van collega-hulpverleners in hun verdere professionalisering. Ook voor ervaren supervisoren is de workshop een meerwaarde. Het ijken van hun huidige supervisie-praktijk tegenover “good practice” biedt de gelegenheid om de actuele supervisie aanpak verder bij te stellen.

Methode

Docent

Je maakt je het aangeboden theoretisch kader eigen middels experiëntiële oefeningen, rollenspel en levendige groepsgesprekken.

Sigrid Vandepitte is cliëntgericht psychotherapeut, supervisor en leersupervisor. Ze stond mee aan de wieg van de “Opleiding tot Supervisor” aan de Universiteit Antwerpen als staflid en docent. Ze is redacteur van het Tijdschrift persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. Ze werkt in Antwerpen in haar privépraktijk voor psychotherapie, opleiding en (leer)supervisie.

Praktisch

Wanneer

Vrijdag 22 november 2024, van 9.30 tot 17 uur

Waar

Buurthuis UNIK, Fransenplaats 1, 2018 Antwerpen

www.buurthuisunik.com

Kostprijs

De investering bedraagt  190 euro (maaltijd niet inbegrepen)

Meer info over de workshop

sigrid@sigridvandepitte.com

Inschrijvingslink

in te vullen door Lien

getuigenissen.png
De workshop heeft mij geholpen om dichter bij de essentie van het supervisieproces te komen. Het werd me duidelijk wat de taken van een supervisor zijn en wat de verschillende fasen van supervisie zijn (van het contract tot en met de evaluatie en de eindbespreking).
Accent in supervisie. De sleutel tot succesvolle supervisie. Fundamenten en essentiële vaardigheden.

Focus op de persoon van de hulpverlener in supervisie.

accenten Arpi(1).png

Het belangrijkste instrument van therapeuten of counselors is hun eigen persoon. Maar hoe kan je als supervisor dit instrument van je supervisanten te helpen leren gebruiken, onderhouden en verfijnen? Hoe kan je de aandacht verschuiven van het proces van de cliënt naar dat van de hulpverlener? Waar is de grens tussen supervisie en persoonlijke therapie? Hoe kan je als supervisor deze grens bewaken en toch een veilige ruimte scheppen voor je supervisanten om hun eigen aandeel in het vastlopen van het therapeutisch proces te kunnen exploreren?
In deze workshop voor supervisoren verdiepen we ons in deze vragen.

Inhoud

Het wordt vaak gezegd dat het belangrijkste instrument van therapeuten hun eigen persoon is in het begrijpen van de moeilijkheden en vooruithelpen van het proces van de cliënt. Maar hoe we ons in een hulpverleningsrelatie voelen, wat we denken of fantaseren, zegt niet alleen iets over de cliënt en diens moeilijkheden maar wordt onvermijdelijk ook bepaald door onze eigen gevoeligheden, waarden, opvattingen, geraakt-zijn, valkuilen of blinde vlekken.

 

In deze workshop staan we stil bij hoe we in supervisie onze supervisanten kunnen helpen om meer voeling te krijgen met hun eigen persoonlijk aandeel in hun vastlopende begeleidingen en hoe ze hun eigen instrument in die zin weer juist kunnen ‘afstellen’. Ons vertrekpunt is dat als een therapeutisch proces stagneert of vastloopt dan functioneert de therapeut ook niet meer vrij maar raakt vast in eigen structuurgebonden ervaringen in de interactie met de moeilijkheden van de cliënt.

 

We staan stil bij vier perspectieven van waaruit men kan kijken naar hoe de moeilijkheden van de cliënt, diens verhalen, gevoelens, relatiewijze, levenssituatie of de therapeutische situatie verstrengeld kunnen raken met bepaalde vroegere of actuele ervaringen van de hulpverlener en diens begrip of aanvaarding van de cliënt verstoren. Deze perspectieven bieden telkens andere invalshoeken om in supervisie met het persoonlijk aandeel van de supervisant aan de slag te gaan. Tegelijk kunnen deze invalshoeken ook een zicht bieden op moeilijkheden in de supervisiesituatie en op het eigen aandeel van de supervisor hierin.

 

De deelnemers zullen een theoretisch kader meekrijgen die als kapstok kan dienen in hun werk als supervisor en kunnen oefenen met praktijksituaties om het persoonlijke aandeel van de supervisant te helpen verhelderen.

Doelgroep

Leerdoelen

Deze workshop is bedoeld voor supervisoren en kandidaat-supervisoren die zich graag verdiepen in dit thema.

De doelstelling van de workshop is dat de deelnemers:

  • vaardiger worden in het creëren van een veilige ruimte voor hun supervisanten om hun aandeel in het stagneren van het besproken verleningsproces te kunnen verkennen,

  • vanuit verschillende perspectieven kunnen kijken naar de verstrengeling van het hulpverleningsproces met het persoonlijk proces van de supervisant,

  • hun vaardigheden verfijnen om het persoonlijke aandeel van de supervisant bespreekbaar te maken en hen te helpen om daar op een begripvolle maar professionele manier mee om te gaan,

  • een eigen visie ontwikkelen over de mate waarin ze het gepast vinden de persoon van hun supervisanten in de supervisie te betrekken en waar voor hen de grens ligt om naar persoonlijke therapie te verwijzen,

  • voeling krijgen met hun eigen kwaliteiten, belemmeringen en valkuilen om het persoonlijk aandeel van de supervisant te verkennen,

  • stil kunnen staan bij hun eigen aandeel in het stagneren of vastlopen van een supervisieproces.

Literatuur

Süle, Á. (2020). De structuur waarin je vastraakt met je cliënt is (ook) van jou. Het belang van het zelfexploratieproces van de therapeut in supervisie of intervisie. Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 58, 60-71.

Süle, Á. (2023). To be of help by ‘being present as a living being’. Four perspectives on the therapist’s role in the stagnation of a therapeutic process. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 22(4), 430-443. DOI: 10.1080/14779757.2023.2223262

Docent

Árpi Süle (°1968) is klinisch psycholoog, cliëntgerichte en focusing-oriented psychotherapeut, en erkend supervisor door de VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling). Hij is werkzaam in CGG Brussel als individueel-, relatie- en groepstherapeut, is groepsleertherapeut aan de ‘Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie: volwassenen’ van de KU Leuven en opleider in de ‘Specialisatie focusing oriented therapy en counseling’ van de Focus on Emotion. Hij is tevens hoofdredacteur van het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (www.tpep.nl).

Praktisch

Wanneer

7 december 2024 van 9.30 tot 17 uur

Waar

?

Kostprijs

De investering bedraagt  190 euro (maaltijd niet inbegrepen)

Meer info over de workshop

arpi.sule@gmail.com

Inschrijvingslink

in te vullen door Lien

Accent in supervisie. Focus op de persoon van de hulpverlener in supervisie
Praktisch

Onderwijstaal

Nederlands

Deelnameprijs

190 euro per accentdag

Informatie over de accenten

Informatie over betaling en facturatie

info@focusonemotion.be

Aanmelden: via de knop hieronder

 

bottom of page