top of page

Medewerkers - professionele achtergrond en ervaring

Alle opleiders beschikken over een ruime ervaring en een uitgebreide bagage in hun vakgebied. Hiermee vormen ze een link tussen praktijk en academische theorie. Cursussen worden steeds ingebed in een grondige experiëntiële theorie, in vorm gezet met praktijkgerichte methodieken en gedragen door de ervaringsgerichte begeleidershouding van ervaren opleiders.

Het Linked-in profiel van onze medewerkers/docenten is terug te vinden op deze pagina

De professionele achtergrond en ervaring van de medewerkers/docenten die geen Linked-in profiel hebben, kan je hieronder terugvinden:

Sarah Candaele

Sarah Candaele (°1986) is creatief therapeut in het beeldend meduim (HS Leiden) en cliëntgericht experiëntiële counselor (Focus On Emotion) . Ze is sinds 2016 werkzaam in de cluster dubbeldiagnostiek - de Steiger, een psychiatrische afdeling van PC Guislain Gent voor (jong)volwassenen met een mentale beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie, angst, psychose, gedrags -en persoonlijkheidsproblemen. Ze werkt voornamelijk als groeps- en individuele therapeut op de Kortdurende Psychiatrische Zorg (KPZ), waarin de behandeling zich naast medicamenteuze aanpassingen focust op beeldvorming en het stabiliseren van ontregelde en vastgelopen (crisis)situaties. In het therapeutische aanbod ligt het accent op scherpstellen van de persoonlijke hulpvraag en het in kaart brengen van ieders kunnen/aankunnen, noden en verlangens binnen de actuele en existentiëele levensvragen. Sarah heeft 7 jaar gewerkt in het psychologisch team van de dienst Kinderoncologie UZ Brussel en had 3 jaar een ambulante praktijk te Gent voor kinderen en jongeren waarin de klemtoon lag op rouw en verliesverwerking.

Sarah is trainer rond verschillende psychotherapeutische thema’s in combinatie met het beeldend medium (PC Guislain, Focus on Emotion en Hogeschool Artevelde).

Stefaan Decroos

Stefaan is klinisch psycholoog (UGent, 2000) en gespecialiseerd in de existentiële psychotherapie en de Emotion-Focused Therapie (Focus on emotion). Hij is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (ref.nr. 77115212) en lid van de VVCEPC. Stefaan werkt als zelfstandig psychotherapeut in groepspraktijk Doma in Gent.

Trees Depoorter

Trees Depoorter (1977) is klinisch psycholoog (visum 264647) en filosoof. Ze werkt als cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeut en groepstherapeut met volwassenen in een privé-praktijk in Gent (Kairos) en Brussel (Psygroup), waar ze ook supervisie geeft. Ze specialiseerde ze zich in groepstherapie en existentiële psychotherapie. Sinds 2020 is ze voorzitter van de Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).

Wendy Druyts

Wendy is psycholoog (inschrijvingsnummer 722101178) en heeft een postgraduaatspecialisatie in de Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (FMS-2000). Bijkomende specialisatie in Emotion Focused Therapie, volgde Masterclass Emotion-Focused Therapy for Complex Trauma door Antonio Pascual-Leone en Masterclass met Les Greenberg Case Formulation en Emotion-Focused Therapy. Was van 1995 tot 2008 werkzaam in het PC Bethanië als afdelingspsycholoog op de dagbehandeling.

Van 2008 tot op heden werkzaam binnen AZ Turnhout als psycholoog binnen het Palliatief Support Team en op de afdeling oncologie. Daarnaast werkzaam als zelfstandige binnen eigen praktijk voor Psychotherapie.

Sinds 2000 als opleider verbonden aan Focus on Emotion binnen de opleiding Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie. Erkend supervisor van de VVCEPC. 

Luk Peeters

Luk heeft een master in Sociale agogiek (KUL). Hij is erkend Gestalt psychotherapeut en -supervisor (NVAGT en EAGT) en erkend Cliëntgericht psychotherapeut (VVCEPC) en heeft specialisaties in Existentiële-, Groeps- en Adventure therapie.

Hij werkt als zelfstandig procesbegeleider in binnen- en buitenland en is sinds 1991 als opleider verbonden aan Focus On Emotion waar hij momenteel coördinator is van het specialisatiejaar ‘Psychotherapie en Counseling in Outdoor en Adventure settings’ en staflid van de opleiding ‘Groesptherapie’. Hij was medevoorzitter van de Adventure Therapy International Committee, presenteerde op verschillende internationale conferenties en is auteur van een aantal artikels in bovengenoemde vakgebieden.

Sofie Talboom

Sofie is klinisch psycholoog (erkenningsnummer 762105163, visum 287903) en behaalde postgraduaten in de systeemtherapie en de cliëntgerichte psychotherapie aan de KU Leuven. Ze volgde diverse masterclasses in EFT therapie, is erkend als supervisor (VVCEPC) en gecertificeerd als Supervisor en Institute Based Trainer door de International Society for Emotion Focused Therapy (isEFT). Zij is werkzaam als medecoördinator en opleider in het Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie aan de KU Leuven. In haar eigen praktijk te Antwerpen kunnen cliënten terecht voor individuele therapie en (EFT) supervisie.

Kaatje Vandevelde

Kaatje is klinisch psycholoog en cliëntgericht en EFT-therapeut. Daarnaast is zij ook EMDR therapeut en aspirant-supervisor. Ze werkt in haar eigen praktijk Agapei voornamelijk met hoogbegaafde cliënten, aan wie ze individuele therapie en groepstherapie geeft. Ze volgde een internationale opleiding rond hoogbegaafdheid om haar expertise hierin te vergroten. Naast hoogbegaafdheid, zijn ook trauma en gender één van haar stokpaardjes en werkt ze het liefst op het kruispunt van deze drie doelgroepen. 

Dion Van Werde

Dion Van Werde is psycholoog (inschrijvingsnummer 571104002), en heeft een postgraduaatspecialisatie in de clientgerichte/experientiele psychotherapie (KULeuven). Hij studeerde Pre-Therapie bij dr. Garry Prouty in Chicago, werd er een gecertificeerd trainer, en coordineert sinds 1985 het Pre-Therapy International Network. Samen met Prouty en Pörtner schreef hij een basiswerk over Pre-Therapie – beschikbaar in 5 talen. Hij publiceert over deze therapie en over de mogelijke  toepassingen ervan bij onderscheiden doelgroepen en functioneringsniveaus . Voor zijn publicaties, zie onder „references“ op www.pre-therapy.com. Hij is gastdocent bij verschillende belgische universiteiten en opleidingsinstituten, zowel als internationaal gevraagd spreker en opleider. Hij geeft workshops en supervisie, en begeleidt teams in de (residentiele) zorg voor mensen met een ernstige contactproblematiek.

Hij werkte meer dan dertig jaar in residentiele psychiatrie in Sint-Denijs Westrem, Gent, www.karus.be , voornamelijk met psychosegevoelige mensen. Hij was als leidinggevende van een afdeling psychosezorg, verantwoordelijk voor het therapeutisch concept ervan, en voor de multidisciplinaire teamwerking.

Woonachtig in Duitsland, en sinds 2018 werkzaam in het bereik „arbeidsintegratie“, bij mensen met psychiatrische en multipele problemen (www.bbw-neckargemuend.de).

Lid van meerdere beroepsorganisaties.

Supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Clientgericht-Experientiele Psychotherapie en Counseling.

Lid van de redactionele raad van „Person-Centered & Experiential Psychotherapies“, tijdschrift van de wereldorganisatie voor persoonsgerichte psychotherapie en counseling. Spreekt en werkt in 4 talen.

Dion Van Werde
Luk Peeters
Wendy Druyts
Stefaan Decroos
Sofie Talboom
Trees Depoorter
Sarah Candaele
Kaatj Vandevelde
bottom of page