top of page
Specialisatie Existentiële psychotherapie en counseling - jaaropleiding (14 dagen)

Specialisatie Existentiële psychotherapie en counseling.

 

Onderwerpen als dood, vrijheid, schuld, angst, eenzaamheid, zin, zinloosheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid komen voor in elk psychotherapieproces. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend om met deze existentiële thema’s aan de slag te gaan.

Deze opleiding leert hulpverleners de existentiële dimensie te lezen in de gesprekken met hun cliënten en hoe met deze thema’s experiëntieel kan omgegaan worden. Op die manier krijgen cliënten de kans om hun eigen bestaan op een meer bewuste, authentieke en zinvolle wijze te beleven en vorm te geven.

Existentiele.jpg

De inschrijvingen voor deze opleiding worden afgesloten op 30/06/2023.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich op psychotherapeuten en counselors die in de praktijk staan. Psychotherapeuten dienen minimaal het derde jaar van een vierjarige psychotherapieopleiding te hebben afgerond. Counselors dienen minimaal het tweede jaar van een driejarige counselorsopleiding te hebben afgerond.


Inhoud en werkwijze

In deze jaaropleiding maken de deelnemers kennis met het experiëntieel-existentiële model en leren ze hun eigen existentiële proces en dat van de cliënt te lezen in termen van de existential givens en dimensies: de eindigheid en de beperkingen van het bestaan, vrijheid, keuze, verantwoordelijkheid en schuld, existentiële eenzaamheid en verbinding, zinloosheid, zingeving en spiritualiteit. Er is specifieke aandacht voor het experiëntieel aanwenden van meaning-making en procesgericht gedifferentieerd werken op basis van fenomenologische procesdiagnostiek. Deelnemers leren ook hoe psycho-educatie, interpersoonlijke en evocerende opdrachten ingezet kunnen worden bij existentiële problemen. Daarnaast ontwikkelen zij de openheid om ervaringen van hopeloosheid en niet-weten te containen.

 

De opleiding put zowel uit het werk van gevestigde waarden als Irvin Yalom (interpersoonlijke invalshoek), Eugene Gendlin (experiëntiële invalshoek), Viktor Frankl (zingeving), maar zoemt ook in op actuele existentiële denkkaders zoals de evidence-based Meaning-Centered Therapy (Breitbart en Vos), Existential-Integrative Therapy (Schneider) en Existentieel Welzijn (Leijssen). Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht door voorbereidend leeswerk, het inbrengen van casusmateriaal en het ruim kunnen stilstaan bij existentiële aspecten van het eigen proces. Er is ook een verwerkingsopdracht op het einde van de opleiding.

Elke deelnemer ontvangt een virtuele reader met de belangrijkste teksten. De boeken "Op de bodem: existentiël thema's in psychotherapie en begeleiding" van Siebrecht Vanhooren, "Existential Psychotherapy" van Irvin D. Yalom en "Existential Psychotherapy and Counselling: Contributions to a Pluralistic Practice" van Mick Cooper zijn verplichte vakliteratuur. Het boek "Existential-Humanistic Therapy" van Kirk J. Schneider en Orah T. Krug wordt warm aanbevolen.

 

 

Programma van deze jaaropleiding met start 6 oktober 2023:

Dag 1: Existentiële awareness en verbinding, kennismaking, vrij 6 oktober 23, Inis en Claude

Dag 2: Experiëntieel/existentiële psychotherapie, vrij 20 okt 23, Siebrecht en Evi

Dag 3: Fenomenologie/presence/relational depth, vrij 10 nov 23, Evi en Inis

Dag 4: Eenzaamheid en verbondenheid, vrij 1 december 23, Inis en Evi

Dag 5: Zinloosheid en zingeving, vrijdag 22 dec 23, Claude en Evi

Dag 6: De dood en de beperkingen van het bestaan, vrij 12 jan 24, Claude en Siebrecht

Dag 7: Vrijheid, keuze en verantwoordelijkheid, vrij 2 febr 24, Inis en Evi

Dag 8: Supervisie vrij 1 maart 24 : Inis, Evi, Siebrecht

Dag 9: Existentiële demonen in de ogen kijken als therapeut, vrij 22 maart 24, Claude en Evi

Dag 10: Praktijkdag experiëntieel-existentieel werken, vrij 19 april 24, Claude

Dag 11: Supervisie vrijdag 26 april 24, Siebrecht, Evi, Claude

Dag 12: Posttraumatische groei, vrij 10 mei 24, Siebrecht en Evi

Dag 13 Supervisie vrijdag 31 mei 24, Claude, Inis, Evi

Dag 14: Eindwerken en afscheid nemen, vrij 21 juni 24, Evi en Claude


Het verplichte eindwerk omvat een verslag van +/- 5 pagina's met een reflectie over het eigen existentieel proces en de toepassing van de existentIële theorie op klinisch vlak, met een korte illustratie van een existentiële dialoog met een cliënt(systeem).

Data: 14 dagen, telkens van 9u.30 tot 16u30

Locatie: Romaanse Poort Leuven

Kostprijs: 2250€, inclusief hand-outs en dranken tijdens de pauze. Lunch is niet inbegrepen.

Het inschrijvingsgeld kan in twee delen worden betaald (60% bij inschrijving en 40% bij aanvang), neem hiervoor contact op met info@focusonemotion.be

KMO portefeuille is niet meer mogelijk voor deze opleiding sedert de besparingshervorming van de Vlaamse Overheid.

Toelatingsvoorwaarden: Psychotherapeuten dienen minimaal het derde jaar van een vierjarige psychotherapieopleiding te hebben afgerond. Counselors dienen minimaal het tweede jaar van een driejarige counselorsopleiding te hebben afgerond.

Aanmelden en interesse: heb je interesse in deze opleiding én voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden?

Stuur dan voor 30/06/2023 een mail met cv naar Claude Missiaen.

Na toelating kan je inschrijven via het iXtranet.

Informatie opleiding: contacteer Claude Missiaen via claude.missiaen@telenet.be

Informatie over betaling en facturatie: info@focusonemotion.be

Docenten:

Siebrecht.jpg

  • Claude Missiaen, klinisch psycholoog, cliëntgericht, existentieel en focusing-oriented therapeut. Claude heeft een eigen psychotherapiepraktijk en is staflid van de postgraduaatopleiding cliëntgerichte therapie van de KU Leuven.

  • Siebrecht Vanhooren, klinisch psycholoog, cliëntgericht, existentieel en focusing-oriented therapeut. Siebrecht is professor klinische psychologie en academisch verantwoordelijke voor de postgraduaatopleidingen cliëntgerichte therapie aan de KU Leuven. Hij werkt als psychotherapeut in PraxisP (KU Leuven) en is mede-oprichter van de Federation for Existential Therapy in Europe (FETE).

  • Inis Gallant, klinisch psycholoog, Gestalttherapeut en existentieel therapeut. Inis werkt als psycholoog oncologie in AZ Damiaan te Oostende en werkt in haar privé-praktijk Camino vooral als supervisor.

  • Evi Van Mierlo, klinisch psycholoog, cliëntgericht, existentieel therapeut. Werkt in een eigen praktijk Dialoog te Boechhout.

bottom of page