top of page

Cliëntgerichte psychotherapie voor volwassenen

Postgraduaat ism KULeuven

Cliëntgerichte psychotherapie voor volwassenen

Postgraduaat ism KULeuven

De innoverende kracht van deze opleiding wordt gevoed door de synergie tussen KU Leuven en Focus on Emotion vzw: de gecombineerde kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en het dagelijks contact met cliënten.

PG Volwassenen.png

"De mens centraal", zo zou je de basisgedachte van de cliëntgerichte psychotherapie kunnen samenvatten.

Inhoud en werkwijze

Met oog voor de uniciteit van elke psychotherapeutische situatie, biedt deze vierjarige opleiding jou een grondige praktische en theoretische vorming aan in de evidence-based cliëntgerichte psychotherapie.

De opleiding biedt een verdiepende vorming in zowel de relatieaspecten als de taak-aspecten van het psychotherapeutisch proces. Je maakt zowel kennis met de bronnen als met de huidige state of the art van de cliëntgerichte psychotherapie. Gebaseerd op het algemeen en humanistisch therapie-onderzoek is er in onze opleiding dan ook een doorgedreven aandacht voor de therapeutische relatie, de persoon van de therapeut en de transdiagnostische kenmerken en krachtbronnen van de unieke cliënt. De verschillende inhoudelijke sporen of tracks die doorheen de opleiding lopen helpen de student om zowel de fundamentele grondhoudingen en vaardigheden als de meer specifieke therapeutische methodes en conceptuele kaders te integreren.

  • track 1: Fundamentals

  • track 2: Focusing

  • track 3: Interactioneel werken

  • track 4: Emotion-Focused Therapy

  • track 5: Existentiële psychotherapie

De postgraduaatopleiding wordt aangeboden als een traject van vier deeltijdse studiejaren. Tijdens de vier studiejaren van de opleiding komen de volgende onderdelen aan bod waarin de verschillende tracks concreet worden: praktijk en supervisie; theorie, methodes en technieken; leertherapie en casusonderzoek. Deze onderdelen worden gespreid over de vier opleidingsjaren en worden begeleid door de vaste stafleden en externe experten. De hoeveelheid en verdeling van de studiebelasting, studiepunten en contacturen per onderdeel is conform de erkenningscriteria van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling en de richtlijnen van de European Association for Psychotherapy en de International Society of Emotion-Focused Therapy. De opleiding voorziet in het vereiste aantal studiepunten voor de erkenning als psychotherapeut. Zoals de wet voorschrijft dien je echter ook daarnaast een gesuperviseerde praktijk van twee voltijdse jaren als psychotherapeut kunnen voorleggen voor je uiteindelijke wettelijke erkenning in België.

Deelnemingsvoorwaarden

 

Houder zijn van één van de volgende diploma's:

  • licentiaat (180 ECTS) / master of Science in de psychologie (120 ECTS), de optie/afstudeerrichting klinische (en gezondheids)psychologie hebben gevolgd, die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd én die tevens de erkenning van klinisch psycholoog verkregen hebben.

  • licentiaat (180 ECTS) / master of Science in de pedagogische wetenschappen (120 ECTS) , die de optie/afstudeerrichting orthopedagogiek hebben gevolgd, die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd én die tevens de erkenning van klinisch orthopedagoog verkregen hebben.

  • arts/master of Medicine in de geneeskunde die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf de tweede fase van deze opleiding).

Er vindt een selectiegesprek plaats om de geschiktheid van de kandidaat te bepalen binnen de maximumcapaciteit van de opleiding. Selectiecriteria kunnen zijn: motivatie, beroepservaring, mogelijkheid tot relevante praktijkbeoefening, vertrouwdheid met het betreffende therapeutische basiskader, informatie bekomen via referentiepersonen en aspecten van persoonlijk functioneren


De kandidaten worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op je eigen persoon en jouw handelen als hulpverlener. Omdat een belangrijk deel van de opleiding in kleinere groepen plaatsvindt, moet er een bereidheid bestaan om actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces. De kandidaten moeten de Engelse taal ook voldoende machtig zijn. Specialistische seminaries of werkgroepen kunnen in het Engels worden gedoceerd wanneer de docent anderstalig is; de voorbereidende literatuur bestaat ook ten dele uit Engelstalige publicaties.

Praktisch

Data

Tijdens de eerste twee opleidingsjaren worden er wekelijks tot tweewekelijks seminaries, werkgroepen en supervisies georganiseerd.

Deze opleidingsdagen vinden meestal plaats op donderdag van 13u tot 19u of op vrijdag en/of zaterdag van 9:30 u tot 16:00 u (4 blokken van 1,5u) van begin oktober tot eind juni.

Daarnaast vinden in totaal 8 dagen (jaar 1 en 2) of 4 dagen (jaar 3 en 4) groepstherapie plaats op vrijdag en zaterdag.

Locatie

De seminaries, werkgroepen en supervisie gaan door in de lokalen van KULeuven, Leuven.

De groepstherapiesessies gaan door in een residentiële setting in de omgeving van Gent of Brussel.

Onderwijstaal

Nederlands

Kostprijs

3100 euro per jaar. De verplichte handboeken en lidmaatschap van de VVCEPC (Vereniging voor Cliëntgerichte)-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling) zijn niet inbegrepen.

De leertherapieweekends gaan door zonder overnachting.

De opleiding is erkend voor het gebruik van de KMO-portefeuille (dienstverlener is KULeuven).

Getuigschrift

De deelnemers ontvangen een getuigschrift van 'Postgraduaat in de Cliëntgerichte Psychotherapie'.

 

Inschrijven en info

Je kan je kandidaat stellen voor academiejaar 2024-2025.

Kandidaten worden verzocht een schriftelijke aanvraag met hun motivatie en een gedetailleerd curriculum vitae te sturen naar kurt.renders@focusonemotion.be.

Voor meer informatie over de opleiding, contacteer Kurt Renders: kurt.renders@focusonemotion.be

Infobrochure

Contactadres

Siebrecht Vanhooren, psychologisch instituut, Tiensestraat 102. 3000 Leuven

Heb je interesse maar heb je toch nog vragen over de opleiding?

contacteer Kurt Renders: kurt.renders@focusonemotion.be

 

 

aanmelden PG Volwassenen
Anchor 1
Anchor 1
bottom of page