Attesten, Certificaten.

 Wie een korte bijscholing of studiedag volgt, ontvangt een attest. Heb je een  bepaalde module of level gevolgd, dan ontvang je hiervoor ook een attest of moduleattest.

Wie alle EFT – levels volgde en met succes afwerkte, ontvangt ook het bijhorende certifcaat van EFT therapeut. Dit is erkend door The International Society of Emotion Focused Therapy (isEFT).

De Basisopleidingen en Specialisatie – opleidingen reiken een getuigschrift of certificaat uit.  Je ontvangt dit wanneer je de volledige opleiding hebt doorlopen en aan alle vereisten hebt voldaan.

De Postgraduaat opleidingen aan de KU Leuven en de Opleiding Counselor/Coach zijn erkend door de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).

De Opleiding Counselor/Coach is eveneens erkend door de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestaltherapie en –theorie (NVAGT).