Attesten, Certificaten.

 Wie een korte bijscholing of studiedag volgt, ontvangt een attest. Heb je een  bepaalde module of level gevolgd, dan ontvang je hiervoor ook een attest of moduleattest.

Wie alle EFT – levels volgde en met succes afwerkte, ontvangt ook het bijhorende certifcaat van EFT therapeut. Dit is erkend door The International Society of Emotion Focused Therapy (isEFT).

De Basisopleidingen en Specialisatie – opleidingen reiken een getuigschrift of certificaat uit.  Je ontvangt dit wanneer je de volledige opleiding hebt doorlopen en aan alle vereisten hebt voldaan.

De Opleiding Kinder- en jongerentherapie, de Opleiding Emotion Focused Therapie en de Opleiding Counselor/Coach zijn erkend door de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).

De Opleiding Counselor/Coach is eveneens erkend door de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestaltherapie en –theorie (NVAGT).